Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.8) Půjčeno:10x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Informatorium, 2004
239 s. : il. ; 22 cm

objednat
ISBN 80-7333-025-3 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 231-236
000115733
Obsah // ÚVODEM ? // Kapitola 1 : MODELY A MODELOVANÍ 5 // 1.1 Model 5 // 1.2 Jedna z možných klasifikací modelu 6 // 1.3 Matematické modely 6 // 1.4 Některé typy matematických modelů 7 // 1.5 Přístupy k modelování 9 // Kapitola 2: VÍCEROZMĚRNÁ ROZDĚLENÍ 11 // 2.1 Náhodný vektor a jeho rozdělení 11 // 2.2 Charakteristiky náhodného vektoru 13 // 2.3 Vícerozměrné normální rozdělení 15 // 2.4 Lineárni a kvadratické formy normálního vektoru 19 // Kapitola 3: VÍCEROZMĚRNÁ POZOROVÁNÍ 21 // 3.1 Datová matice, objekty a proměnné 21 // 3.2 Typy proměnných 24 // 3.3 Časový prvek v datech 27 // 3.4 Členění datové matice 28 // Kapitola 4: VÝBĚROVÁ ROZDĚLENÍ 30 // 4.1 Základní soubor a náhodný výběr 30 // 4.2 Sdružené rozdělení datové matice 31 // 4.3 Věrohodnostní funkce 32 // 4.4 Výběrové charakteristiky (statistiky) 35 // 4.5 Vektor výběrových průměrů a Wishartova matice 35 // 4.6 Kovarianční matice a odvozené statistiky 37 // 4.7 Lineární transformace proměnných ve výběru 39 // 4.8 Vzdálenost objektů 41 // 4.9 Výběrová rozdělení - obecné poznatky 44 // 4.10 Výběr z vícerozměrného normálního rozdělení 46 // 4.11 Wishartovo rozdělení 47 // 4.12 Hotellingovo rozdělení 48 // Kapitola 5: ODHADY A TESTY HYPOTÉZ 50 // 5.1 Bodový odhad 50 // 5.2 Metoda maximální věrohodnosti 51 // 237 // 5.3 Intervaly spolehlivosti 53 // 5.4 Intervalový odhad ve vícerozměrných úlohách 55 // 5.5 Simultánní
úsudky o složkách vektoru parametrů 56 // 5.6 Testování hypotéz 58 // 5.7 Test věrohodnostním poměrem 62 // Kapitola 6: PRŮZKUMOVÁ ANALÝZA DAT 65 // 6.1 Důvody zkoumání dat 65 // 6.2 Vyhledávání odlehlých pozorování 66 // 6.3 Náhrada chybějících hodnot 76 // 6.4 Třídění do intervalů 77 // 6.5 Další změny typu proměnných 78 // 6.6 Problémy ověřování normality 79 // 6.7 Chí-kvadrát test dobré shody 80 // 6.8 Výběrová distribuční funkce a Kolmogorův test 83 // 6.9 Další testy normality 88 // 6.9.1 Testy vztahující se k šikmosti a špičatosti 88 // 6.9.2 Shapirův-Wilkův test 92 // 6.9.3 Fillibenův test 93 // 6.9.4 D’Agostinův test 94 // 6.9.5 Test založený na studentizovaném rozpětí 96 // 6.9.6 Andersonův-Darlingův test 96 // 6.10 Grafické posouzení jednorozměrné normality 98 // 6.11 Grafické posouzení vícerozměrné normality 104 // 6.12 Transformace dat 106 // 6.13 Systém transformací Boxe ? ??? 108 // 6.14 Plošná transformace 109 // Kapitola 7: VEKTOR STŘEDNÍCH HODNOT 111 // 7.1 Úvod a poznámky ? používaným statistikám 111 // 7.2 Oblast spolehlivosti pro vektor p 112 // 7.3 Test hypotézy o vektoru p 116 // 7.4 Simultánní úsudky o složkách vektoru p 118 // 7.5 Struktura vektoru středních hodnot p 121 // Kapitola 8: DVA VEKTORY STŘEDNÍCH HODNOT 124 // 8.1 Porovnání výběrů z několika populací 124 // 8.2 Jednorozměrné srovnání dvou výběrů 124 // 8.2.1 Srovnání rozptylů dvou
normálních rozdělení 125 // 8.2.2 Srovnání středních hodnot dvou rozdělení 126 // 8.3 Vícerozměrné srovnání dvou výběrů 132’ // 8.4 Test obecné hypotézy p, = p2 133 // 8.5 Simultánní úsudky o shodě složek vektorů p, a p2 135 // 238 // 8.6 Neshoda kovariančních matic při testování ?, = ?2 137 // 8.7 Ověření  = ?2 pro závislé výběry 139 // Kapitola 9: KOVARIANČNÍ A KORELAČNÍ MATICE 142 // 9.1 Úsudky o kovarianční matici 142 // 9.2 Srovnání rozptylů ? normálních rozdělení 143 // 9.3 Testování shody několika kovariančních matic 147 // 9.4 Ověření úplné nezávislosti proměnných 152 // 9.5 Ověření nezávislosti mezi skupinami proměnných 153 // Kapitola 10: ANALÝZA ROZPTYLU 155 // 10.1 Cíl analýzy rozptylu 155 // 10.2 Jednorozměrné úlohy s jedním faktorem 157 // 10.3 Jednorozměrné úlohy s více faktory 163 // 10.4 Vícerozměrné úlohy s jedním faktorem 167 // 10.5 Vícerozměrné úlohy s více faktory 174 // Kapitola 11: DISKRIMINAČNÍ ANALÝZA 179 // 11.1 Podstata a cíl diskriminační analýzy 179 // 11.2 Kanonická diskriminační analýza 180 // 11.3 Diskriminační funkce a klasifikace 197 // 11.3.1 Diskriminace mezi dvěma skupinami 197 // 11.3.2 Klasifikace v případě tří a více skupin 204 // 11.3.3 Vyhodnocení účinnosti diskriminace 207 // MATICOVÝ DODATEK 210 // 1 Vektory 210 // 2 Maticová symbolika a některé základní věty 213 // 3 Některá rozšíření maticového počtu 218
// 3.1 Ortogonální matice 218 // 3.2 Idempotentní matice 220 // 3.3 Charakteristická čísla a charakteristické vektory 222 // 3.4 Lineární a kvadratické formy 225 // 3.5 Pozitivně definitní a pozitivně semidefinitní matice 227 // 4 Pravidla pro derivování funkcí vektorů a matic 229 // LITERATURA 231 // 239

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC