Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.5) Půjčeno:15x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha ; Litomyšl : Paseka, 2002
757 s., [24] s. obr. příl. : il.

objednat
ISBN 80-7185-433-6 (váz.)
Obsahuje rejstřík, obrázky, barevné ilustrace na příl.
Bibliografie na s. 662-712
Česko - dějiny - r. 1250-1310 - pojednání
000115770
Hlava první - RYTÍŘSKÝ STŘEDOVĚK V ZENITU (1250-1278) // I. Politický vývoj a mezinárodní vztahy ...9 // 1/1 Vznik česko-rakouské unie jako strukturální proměna v kontextu vývoje střední Evropy (1250-1254) ...9 // Úvodní charakteristika doby - vývojový prolil českého slám a jeho srovnání s Říší, pojeni „středověká modernizace " a období „zenitu středověku " ...9 // Nástin politických vztahů ve střední Evropě v polovině 13. století ...19 // Obrat v postavení Čech, válka s Bavorskem a povolání Přemysla Otakara na rakouský vévodský stolec (1250-1252) ...33 // Guelfské přísahy Přemyslovců a válka s velkou uherskou koalicí ...46 // Smrt krále Václava I., mír budínský a Pax Austriatica ...52 // Severní politika Čech v letech 1254-1256, myšlenka (esko-polskě vzájemnosti a otázka prvních šancí Přemysla Otakara II. na římskoněmecký trůn ...59 // Jižní politika: porážka v boji s Wincsbachy a vítězství ve válce o Štýrsko (1256-1260) ...77 // 1/2 Hegemonie české monarchie ve střední Evropě v letech šedesátých ...89 // Proměna politického stylu, nový sňatek a královská korunovace Přemysla Otakara II ...89 // Upevnění Přemyslova hepemoniálního bloku ve střední Evropě a vnitřní politika do poloviny 60. let ...98 // Třetí česko-bavorská válka, opanování Chebska a vyřešeni salcburské otázky ...103 // Cíle zápatím a severní České politiky v 2. polovině 60. let: hegemonie ve Slezsku, expanze na Litvu a sňatkový projekt s Wettiny ...112 // Útok Přemysla proti štýrské šlechtě a smrt korutánskeho vévody Oldřicha lil ...119 // 1/3 Imperiálni ráz politiky Přemysla Otakara II. v 1. polovině let sedmdesátých a konfrontace Čech s říšskou politikou Rudolfa I. Habsburského (1270-1278) ...125 //
Evropské strukturální trendy na přelomu 60. a 70. let ...125 // Ovládnutí zemí sponheimského dědictví a summit Přemysla Otakara II. a Štěpána V na Dunaji ...127 // Třetí lesko-uherská válka (1271-1272) ...132 // Čtvrtá ěesko-uherská válka a souvislosti zvolení Rudolfa I. Habsburského za římskoněmcckého krále ...140 // Charakter moci krále Rudolfa I. Habsburského ve středoevropském rámci, nacionálni a právní kampaň proti Přemyslu Otakarovi II ...150 // Válka v roce 1276: rozpad Přemyslova soustátí ...159 // Odboj české šlechty, mírový proces s Říší a tzv. dodatkové smlouvy mezi králi Přemyslem a Rudolfem ...171 // Protihabsburská fronda v Podunají, „Manifest" Polákům a bitva na Moravském poli ...186 // II. Společenský a kulturní vývoj ...196 // II/1 Monarchie a země ...196 // Specifika středověkého státu ...196 // „Země" jako komplexní rámec veřejné moci ...200 // Tcritorializační procesy v alpských zemích ...204 // Formy zemské inslitucionalizace v Čechách a na Moravě ...211 // Panovnická moc a úřady ...215 // Tituly a znaky Přemysla Otakara II ...229 // II/2 Dostavba krajiny a sídel ...231 // Vyústění šlechtické a biskupské terilorializace ...231 // Rozšíření sítě královských mést a hradů ...256 // Vrcholně středověké hospodářství, postup lánové soustavy na venkově ...314 // „Regální" ekonomika státu (mincovní a horní právo), aktivní úloha patriciátu ...319 // Ekonomické a právní postavení Židů ...329 // II/3 Kulturní situace v českých zemích ...334 // Česká slovesná kultura a její sociální zázemí ...334 // Něnecká jazyková kultura v českých zemích - exkluzivita i každodennost, alexandrovský mýtus českých vládců ...338 // Nadnárodní latinská vzdělanost ...343 //
Duchovní a světský lesk („splendor") dvora, špičkové práce uměleckého řemesla ...347 // Trendy umělecké tvorky: malířství a plastika ...350 // Hlava druhá // VRCHOLNÉ STŘEDOVĚKÁ KRYSTALIZACE ČESKÉ SPOLEČNOSTI A STÁTNOSTI (1278-1310) // I. Politický vývoj a mezinárodní vztahy ...359 // 1/1 Krize a rekonstrukce českého státu ...359 // Dočasné rozdělení Českého státu ...359 // Zajetí kralevice Václava a tažení krále Rudolfa v roce ...368 // „Zlá léta" — domácí rozvrat a hladomor ...376 // Roj Šlechtických stran, regentství Závise z Falkenštejna a protihabsburská politika ...386 // Obrat priorit zahraniční politiky a odboj Vítkovců (1289-1290) ...404 // 1/2 Formování česko-polské unie a samostatná říšská politika krále Václava II. v letech 1290-1300 ...414 // Dědictví Jindřicha IV Vratislavského, získáni Krakovska ...414 // Nová česká politika v Říši a konsolidační politika v Malopolsku ...423 // Expanze do Míšeňská a vídeňský triumvirát (1298), korunovace a smrt Přemysla II. Velkopolského ...431 // Obnova polského království Vida veni II ...446 // 1/3 Boj Čech s Říší o hegemonii ve střední Evropě ...454 // Nový vrchol české integrační role: italské vzory a vznik česko-polsko-uherské unie ...454 // Čechy a Francie, Říše a papežství - boj o převahu ve střední a jihozápadní Evropě ...461 // Vymření Přemysloven po meči králem Václavem III ...475 // 1/4 Epilog doby posledních Přemyslovců (1306-1310) ...483 // Koncepce velké rodové moci Habsburků ...483 // Útok skupiny patriciátu proti šlechtickým předákům a rozpad vlády Jindřicha Korutanského ...497 // II. Společnost a kultura ...514 // ?/l Společnost, stát a ekonomika ...514 // Vzory středověko společnosti o soustava elit Českého státu ...514 //
Pohled ze stupňů tni nu: „dominium generale" a „dominium speciale" ...523 // Hospodářský kolaps na přelomu 70. a 80. let, jeho ekologické a strukturální příčiny ...525 // Dostavba země (města, hrady, kláštery) ...527 // Rozmach podnikatelské Kutné Hory, horní a městská práva, mincovní a měnová reforma ...537 // Státní symboly a ústřední úřady ...546 // II/2 Kulturní rozkvět pozdně přemyslovské doby ...552 // Kulturní proudy v českých zemích a intelektuální osobnost krále Václava II ...552 // Jazykově česká slovesná tvorba ...556 // Německá literatura v českých zemích ...560 // Latinská literatura ...564 // Malířství a sochařství ...567 // ZÁVĚR // Strukturální rysy a problémové souvislosti vývoje vrcholného středověku v českých zemích v letech 1198-1310 // Koncepční východiska ...575 // Strukturální vývoj — přehled ...587 // POZNÁMKY ...600 // PRÍLOHY ...640 // PRAMENY ...662 // Orientační zkratky edičních podniků ...662 // Hlavní edice diplomatických, kodikologických a literárních pramenu ...663 // LITERATURA ...672 // Zkratky časopisů a sborníků ...672 // Soupis literatury ...675 // REJSTŘÍK ...713 // TEMATICKÝ PŘEHLED ilustrací, genealogických tabulek, schémat, plánků a map ...748

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC