Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:15x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Paseka, 2003
692 s.,[16] s.obr.příl. : il.

objednat
ISBN 80-7185-501-4 (váz.)
Obsahuje rejstřík, obrázky, barevné ilustrace na příl.
Česko - dějiny - r. 1310-1402 - pojednání
000115771
ÚVODEM 9 // Hlava první // ČESKÁ KORUNA V RUKOU JANA LUCEMBURSKÉHO // I. Osiřelý trůn 11 // I/1 Evropa kolem roku 1310 11 // I/2 Uprázdněný říšský trůn a lucemburský hrabě Jindřich 17 // I/3 Nástup Jana Lucemburského v Čechách 22 // II. Mladý král (1310-1320) 26 // II/1 Inaugurační diplomy a Janova korunovace 26 // II/2 Obnova království 31 // II/3 Cesta Jindřicha VIL za císařskou korunou 36 // II/4 Český kurfiřt a hrabě lucemburský 42 // II/5 Střet krále s českou šlechtou 49 // II/6 Manželská roztržka 58 // II/7 Království bez pražského biskupa 67 // III. V zájmu dynastie (1320-1333) 74 // III/1 Ve znamení svatebního veselí 74 // III/2 První teritoriální úspěch - navrácení Budyšínska 78 // III/3 V táboře Ludvíka Bavora a říšská zástava Cheb 82 // III/4 Král Jan a kralevic Václav ve Francii 90 // III/5 Král Jan a Ludvík Bavor po bitvě u Miihldorfu 95 // III/6 Piastovská knížectví ve Slezsku a Opolsku 104 // III/7 Připojení Zhořelecká a vznik České koruny 108 // III/8 Intermezzo - Plíseňsko a Vogtland 110 // IH/9 Korutánske dědictví a italská signorie 112 // III/10 Janův dvůr a panování v českém království 128 // III/l 1 Král Jan a hrabství lucemburské 136 // IV. Král a kralevic (1333-1346) 142 // IV/1 Návrat 143 // IV/2 Druhý sňatek krále Jana 146 // IV/3 Korutánske dědictví 152 // IV/4 Česko-polské vyrovnání (1335-1339) 156 // IV/5 Rodinné neshody 163 // IV/6 Neklidná Evropa 169 // IV/7 Jablko sváru-Tyroly 174 // IV/8 České království a korunní země pod správou kralevice Karla 181 // IV/9 Vedlejší země a zahraniční politika 185 // IV/10 Založeni pražského arcibiskupství 189 // IV/11 Na cestě k římské koruně 194 // IV/12 Bitva u Kresčaku 201 // IV/13 Rytířský král Jan 210 //
Hlava druhá // KRÁL A CÍSAŘ KAREL IV. // I. Dvojí trůn ( 1346-1354) 213 // I/1 Lucemburský dědic a protikrál 213 // I/2 Korunovace českým králem 221 // I/3 Česká koruna, centrum moci lucemburské dynastie 230 // I/4 Proti Wittelsbachum 237 // I/5 Budyšínské úmluvy a předání říšských insignií 250 // I/6 Černá smrt 254 // I/7 Setkání pražského dvora s italskými humanisty 262 // I/8 Karlova nemoc 266 // I/9 Odklad římské jízdy 268 // I/10 Karlův třetí sňatek 270 // I/11 Rozmach České koruny v prvém desetiletí Karlovy vlády 278 // II. Císařský majestát (1354-1360) 290 // II/l Římská jízda 290 // II/2 Návrat do Prahy 307 // II/3 Maiestas Carolina a nástupnický řád 311 // II/4 Zlatá bula pro Říši 318 // II/5 Diplomacie na východ a jih od Prahy 324 // II/6 Intermezzo - odboj Vítkovců 327 // II/7 Říšský sněm v Metách 330 // II/8 Péče o Českou korunu a její rozšíření // II/9 Druhá vogtlandská válka // 1I/10 Nepokojný zeť // III. Vzestup dynastie (1361-1373) // III/1 Narození Václava IV. // III/2 Franky a Pomohani v Karlové politice // a zdejší systém českých opěrných bodů // III/3 Rudolf Habsburský a protilucemburská koalice III/4 Severní Evropa - nový směr teritoriální // a dynastické politiky Karla IV. // III/5 Čtvrtý sňatek Karla IV. // III/6 Habsbursko-lucemburské úmluvy z roku 1364 // III/7 Arelatská korunovace // III/8 Druhá římská jízda // III/9 Dědictví Bolka Svídnického // III/10 Braniborské markrabství // IV. Poslední léta vlády Karla IV. (1373-1378) 426 // IV/1 Volba Václava IV. římským králem // IV/2 Nástupnický řád // IV/3 Královská koruna pro Zikmunda // IV/4 Cesta Karla IV. a Václava IV. do Francie // IV/5 Papežské schizma // IV/6 Na rozhraní života pomíjivého a věčného -pohřeb a památka císaře a krále Karla IV. // IV/7 Karel IV, panovník pozdního středověku //
Hlava třetí // KRÁLOVSKÉ PANOVÁNÍ A SPRÁVA ČESKÉ KORUNY ZA KARLA IV. // I. Rezidence // I/1 Rezidenční sídlo Praha // I/2 Karlštejn // I/3 Norimberk - druhá královská rezidence? // I/4 Panovnická sídla v korunních zemích // II. Dvůr // II/l Složení dvora císaře a krále Karla IV // II/2 Panovníkovi rádci, úředníci a diplomaté // II/3 Moravský markraběcí dvůr Jana Jindřicha // a knížecí dvory na území České koruny // II/4 Dvůr na cestách // II/5 Dvorské slavnosti a zábavy 535 // II/6 Lidská marnivost a móda 545 // III. Česká koruna a její správa 552 // III/l Koruna království českého 552 // III/2 Centrální úřady a instituce 554 // III/3 Zemské úřady a instituce 561 // III/4 Správa korunních zemí 563 // III/5 Královská doména a královské hospodářství 569 // III/6 Vojenské zajištění království a zemské landfrýdy 579 // POZNÁMKY 589 // SEZNAM ZKRATEK 663 // SEZNAM ILUSTRACÍ 669 // REJSTŘÍK 679

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC