Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Paseka, 2003
581 s.,[16] s.příl.,front. : il.

objednat
ISBN 80-7185-551-0 (váz.)
Obsahuje fotografie, poznámky, rejstřík
Bibliografie na s. 489-562
Česko - dějiny - r. 1310-1402 - pojednání
000115772
Hlava čtvrtá // SPOLEČNOST NA ÚZEMÍ ČESKÉ KORUNY PŘED ROKEM 1400 // I. Obyvatelé České koruny 7 // I/1 Demografické poměry 8 // I/2 Zemská a jazyková příslušnost obyvatel České koruny 15 // I/3 Židovská minorita 23 // II. Na hradě, v kostele, ve městě a na vsi 27 // II/1 Páni, rytíři, zemané 28 // II/2 Církev a duchovenstvo 58 // II/3 Města a měšťané 99 // II/4 Venkovské obyvatelstvo a jeho hospodářství 135 // Hlava pátá // VZDĚLÁNÍ A UMĚNÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH VE 14. STOLETÍ // I. Centra vzdělání a kultury 152 // I/1 Pražská univerzita 152 // I/2 Dvorské kulturní centrum 168 // II. Slovesná a hudební kultura 175 // H/l Duchovní próza a poezie 176 // II/2 Světská literatura 187 // II/3 Historiografická díla 201 // II/4 Hudba 206 // III. Výtvarné umění // III/1 Předpoklady rozvoje výtvarného umění 14. století // III/2 Vláda Jana Lucemburského (1310-1333) // III/3 Vláda Karla jako markraběte // a krále do římské jízdy (1333-1355) // III/4 Od římské korunovace do Karlovy smrti (1355-1378) // III/5 Vláda Václava IV. do sesazení z říšského trůnu (1378-1400) // Hlava šestá // ČESKÁ KORUNA V RUKOU KARLOVÝCH DEDICU // I. Chybně dohrávaná partie (1378-1390) // I/1 Sám na dvou trůnech // I/2 Královská rodina // I/3 Prvé pětiletí vlády Václava IV. v Říši (1379-1383) // I/4 V zájmu rodu // I/5 Zikmundův zápas o uherské dědictví // I/6 Lucemburské vévodství // I/7 Proměny rezidenčních sídel a dvora Václava IV. po roce 1383 // I/8 Chebský landfrýd 1389 // I/9 Mezi Římem a Francií // II. Těžká léta (1390-1402) // II/1 Král a arcibiskup // II/2 Rozkol mezi Lucemburky // 1I/3 Král a panstvo // II/4 Drama roku 1397 // 1I/5 Cesta do Říše a Francie // II/6 Nepokojné království // II/7 Sesazení // 1I/8 Léta 1400-1402 // II/9 Česká koruna po roce 1400 //
STO LET VLÁDY LUCEMBURKŮ VE STŘEDNÍ EVROPE (závěrečné shrnutí) // POZNÁMKY // GENEALOGICKÉ TABULKY // SEZNAM ZKRATEK // POUŽITÉ PRAMENNÉ EDICE // POUŽITÁ LITERATURA // SEZNAM ILUSTRACÍ // REJSTŘÍK

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC