Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Slovník
1. vyd.
Voznice : Leda, 2006
s. 869-1667 ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7335-012-2 (váz.)
Popsáno podle dotisku 1. vyd., 2006
000115826
5 // OBSAH // edakční poznámka k sedmému vydání ...6 // ředmluva ... 7 // ak slovník používat ...9 // Organizace hesla. Přízvuk...9 // Výslovnost. Gramatické informace ... 10 // iŕameny ...13 // eznam zkratek... 14 // Itručný přehled německé mluvnice ... 15 // Německá abeceda. Výslovnostní tabulka ... 15 // Obecná pravidla výslovnosti ... 16 // Slovní přízvuk ... 17 // Velká písmena ... 18 // Podstatné jméno ... 18 // Člen ... 18 // Skloňování členu ... 19 // Přehled skloňování podstatných jmen... 19 // Přídavné jméno ... 22 // Skloňování přívlastkového přídavného jména ...23 // Skloňování zpodstatnělých přídavných jmen a příčestí...24 // Stupňování přídavných jmen...24 // Příslovce... 25 // Zájmena...26 // Zájmenná příslovce ...28 // Číslovky ...29 // Slovesa ...30 // Časování pomocných sloves ...30 // Časování slabých sloves...32 // Časování slabých sloves typu fragen, antworten, heizen a sloves // s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou...34 // Časování silných sloves ...35 // Tvoření složených času ...36 // Časování sloves modálních a slovesa wissen...37 // Abecední seznam tvam silných a nepravidelných sloves ...38 // Předložky ...43 // Skladba...44 // Pořádek slov ...44 // Zápor ...45 // 6 // Souvětí souřadné. Souvětí podřadné ...46 // Užívání konjunktivů. Nepřímá řeč...47 // Infinitivní vazby ...48 // Tvoření slov ...49 // Skládání...49
// Odvozování ... 50 // Slovník A-L ...51 // Slovník M-Z ...869

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC