Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Brno : Unis, 1999
180 s.,[6] s.příl. : il.

objednat
ISBN 80-86097-37-4 (brož.)
Obsahuje fotografie, ilustrace, úvod, přílohy
Skenery - skenování - příručky
000115913
5 // Přehled // ÚVOD 13 // JAKÝ SKENER POTŘEBUJETE 17 // SKENERY 41 // POČÍTAČOVÁ REPREZENTACE GRAFICKÉ INFORMACE 73 // SKENER PRAKTICKY 101 // ZÁKLADNÍ ÚPRAVY NASKENOVANÝCH OBRÁZKŮ 117 // KDY A PROČ NAVŠTÍVIT GRAFICKÉ STUDIO? 147 // TIPY A TRIKY 153 // PŘÍLOHY 161 // Jaké programy použít? 161 // Příprava obrázků pro World Wide Web 166 // Barevné konverze 169 // Optické rozpoznání textu 175 // KODAK Photo CD 180 // Obsah // ÚVOD // Co je to vlastně skener // ...a jak skener funguje? // Historické okénko Ruční skenery Profesionální skenery Ploché skenry Digitální svět Kam to všechno směřuje // JAKÝ SKENER POTŘEBUJETE // Základní oblasti použití skeneru Elektronické dokumenty Příprava odkladů pro DTP Archívy a kartotéky Kopírování Faxování // Promítání diapozitivů (slide show) // Diapozitivy a Filmy // OCR // 3D modelování A ještě jednou - Jaký skener potřebujete? Co trh nabízí // Typy skenerů // Tužkové skenry Ruční skenery // Průchozí (průtahové) skenery Plošné skenery Rotační (bubnové) skenery Skenery pro snímání diapozitivů Kombinovaná zařízení Knižní skenery Digitální fotoaparáty // Nestačí jenom skener // Rozhraní // 7 // Paralelní port 29 // SCSI 29 // USB 30 // IEE 1394 (FireWire, i.Link) 30 // Infračervené rozhraní 31 // Vlastní adaptér 31 // Jaké rozhraní zvolit? 31 // Paměť 32 // Procesor 33 // Grafická karta a monitor 34 // Monitor 34 // Grafická karta
35 // Pevný disk 36 // Záznamové (archivní, přenosné) médium 37 // Disketa 37 // A-DRIVE LS-120 37 // ZIP, JAZZ 37 // CD-R, CD-RW 38 // Magnetoptické jednotky, Bernoulliho disky apod. 39 // Jaké záznamové médium zvolit? 39 // SKENERY 41 // Co potřebujete vědět o skeneru 42 // Rozlišení 42 // Barevná hloubka 43 // Snímací prvky 45 // Rychlost skenování 45 // SCSI řadiče 45 // Další doplňky 46 // Přibalené programy 46 // Další parametry 46 // Kde nakupovat? 46 // Ploché skenery 47 // Filmové skenery 53 // Speciální skenery 54 // Výrobci a dodavatelé skenerů 58 // Skenery - shrnutí 61 // Skenery - testy a srovnání 61 // Co je to USB? 62 // Zahltí vám SCSI skener počítač? Tiskárny // POČÍTAČOVÁ REPREZENTACE GRAFICKÉ INFORMACE // Trocha terminologie Jak to vidí počítač Bitmapy // Rozměry a rozlišení Zvětšování a převzorkování Úpravy barev Použití bitmap Vektory Barvy // Změna velikosti Úpravy Pořízení Použití Bitmapy a vektory souhrnně Výhody a nevýhody Kombinace bitmap a vektorů // Barva // Co je barevný model RGB model Model С MY a CMYK HSB // Lab model // Další barevné modely Kanály // Barevný prostor // Správa barev a Gamut // Členění obrázků podle počtu barev // Plné barvy Indexované barvy Pevné versus vypočítané palety Pevné palety // Palety získané analýzou obrazu Počet barev v paletě Stupně šedi Bitová mapa Barevné konverze // 9 // Plné barvy na indexované barvy 90
// Barva na stupně šedi 90 // Stupně šedi na bitovou mapu 91 // RGB a CMYK 92 // Tisk a zobrazení barvy 92 // Formáty grafických souborů 96 // Bitmapové souborové formáty 96 // Komprese dat 97 // Konverze grafických formátů 99 // Bitmapa - bitmapa 99 // Vektor - vektor 99 // Vektor - bitmapa 99 // Bitmapa - vektor 99 // Grafické formáty ještě jednou 99 // Pracovní formáty 1 99 // Pracovní formáty II 190 // Formáty pro archivaci 100 // Formáty pro Internet 100 // SKENER PRAKTICKY 101 // Předlohy pro skenování 102 // Podklady na papíře 102 // Pauzák 102 // Fotografie 102 // Film a diapozitiv 102 // Sken z negativu 102 // Sken z barevného pozitivu 103 // Ostatní materiály 103 // 3D objekty 103 // Velké předlohy - skenování po částech 103 // Nastavení základních parametrů skenování 104 // Volba rozlišení při skenování 104 // Sken pro použití na internetu, obrazovce, filmový pás... 105 // Tisk na laserové tiskárně 105 // Tisk na inkoustové barevné tiskárně 107 // Jiné počítačové tiskárny 108 // Ofsetový tisk, sítotisk, rotační tisk... 108 // Faxování 109 // OCR - optické rozpoznání textů 109 // Čárová grafika 109 // Barevný režim 10q // Barevný režim 109 // Jednobarevný režim щ // Černobílý režim (B/W) ці // Co a jak skenovat 1ц // Texty ці // Kresba, pérovka 112 // Malba m // Rastrová tiskovina 113 // Jak postupovat při vlastním skenu 114 // Základní nastavení 114 // Ostatní parametry
115 // Černý a bílý bod předlohy 115 // Jas a kontrast 115 // Descreen 116 // ZÁKLADNÍ ÚPRAVY NASKENOVANÝCH OBRÁZKŮ 117 // Stručný přehled technik a nástrojů 117 // Barevný režim 117 // Oříznutí (Crop) 118 // Barevné a tónové korekce 119 // Vyvážení barev (Color Balance) 120 // Histogram 121 // Úrovně (Levels, Level equalization) 121 // Křivky (Curves, Tone Curve) 123 // Jas a kontrast (Brightness and Contrast) 124 // Odstín, sytost, světlost (Hue, Saturation, Lightness) 124 // Zostření (Unsharp Mask) 124 // Nahradit barvu, Replace colors 125 // Odbarvit (Desaturate) 126 // Variace (Variations) 126 // Efekty a filtry 127 // Posterizace (Posterize) 127 // Práh (Treshold) 127 // Viněta, medailónek (Vignette) 128 // Ohnutý rožek (Page curl) 128 // Podklad, plátno, textura (Canvas) 128 // Umělecké efekty (Artistic) 128 // Vodoznaky (Digimarc) 129 // Zmenšování a zvětšování obrázků 129 // Razítko, klonovací nástroj 130 // Histogram 130 // 11 // Úpravy histogramu I35 // Krivky (Curves) 138 // KDY A PROČ NAVŠTÍVIT GRAFICKÉ STUDIO? 147 // Co může studio nabídnout 147 // Požadavky na grafické studio 149 // Požadavky na sken 149 // Kompletní zakázka 149 // Požadavky na osvit 150 // Příprava podkladů pro grafické studio 150 // Posouzení podkladů 150 // Adjustace předloh a příprava 151 // Co nezvládne ani grafické studio? 151 // Nevhodné podklady pro sken 151 // TIPY A TRIKY 153 // Rozměr kontra rozlišení 153
// Tiskárna kontra monitor I53 // Zlepšení čitelnosti textu 154 // Faxujete? 154 // Jsou obrázky příliš velké? 154 // Nehlásí se skener? I55 // Zostření 156 // Barevné korekce 157 // Jak odstranit “červené oči” 157 // Barevný nádech 158 // Použijte LPT2 159 // Zvětšete přenosou rychlost I59 // Co vše skenovat? 160 // PŘÍLOHY 161 // JAKÉ PROGRAMY POUŽÍT? Ш // Programy z hlediska licenční politiky 161 // 12 // Freeware Shareware Licenční software Programy z hlediska použití Skenovací SW TWAIN // Skenování pomocí rozhraní TWAIN // PŘÍPRAVA OBRÁZKŮ PRO WORLD WIDE WEB // Skenování Uložení obrázku Úprava obrázku Návrh stránky // BAREVNÉ KONVERZE // Degradace při konverzi z RGB do CMYK Jak odstranit degradaci? // Konverze do stupňů šedi Černobílé obrázky // Konverze ze stupňů šedi do bitové mapy // OPTICKÉ ROZPOZNÁNÍ TEXTU // OCR jako technologie digitalizace // Možné problémy jednotlivých kroků Obraz versus OCR OCR versus ruční přepis Faktory ovlivňující přesnost OCR Faktory ovlivňující návaznost činností Během skenování Během provádění OCR Během převodu do výstupního formátu Závěr // KODAK PHOTO CD

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC