Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.06.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(39) Půjčeno:38x 
BK
Příručka
2. přepracované vyd.
Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 1999
395 s. : il.

objednat
ISBN 80-7216-096-6 (brož.)
Obsahuje ilustrace, černobílé fotografie, tabulky, úvod, rejstřík, autorovu biografii a fotografii
Bibliografie: s. 346-351
Neslyšící - průvodce
Postižení sluchově - průvodce
000115957
Úvod ...13 // Ten fascinující mikrosvet neslyšících ...14 // Zdravotní postižení nepřeje průměrnosti ...16 // Stephen William Hawking (*8.1.1942) ...18 // Helena Kellerová (27. 6.1880 - 1. 6. 1968) ...20 // Anne Mansfield Sullivanová (14. 4. 1866 - 1936) ...22 // Robert J. Smithdas (*7. 6.1925) ...24 // Mobi Urbanová (28. 7.1914 - 22.1. 1988) ...25 // Panteon ohluchlých, nedoslýchavých a neslyšících osobností ...28 // Doporučená literatura ...37 // Sluchově postižení ...38 // Terminologie ve sluchovém postižení ...38 // Sluchově postižení - osoby s vadami sluchu ...40 // Osoby s kombinovanou vadou zraku a sluchu (slepohluší) ...40 // Šelestáři ...41 // Rodiče sluchově postižených dětí ...41 // Nedoslýchaví, ohluchlí a prelingválně neslyšicí ...42 // Nedoslýchaví ...43 // Ohluchlí ...44 // Prelingválně neslyšící ...45 // Proč zneužívání pojmu „neslyšící” poškozuje neslyšící děti? ...46 // Neslyšící podle kulturní definice ...47 // Kolik je u nás neslyšících a nedoslýchavých? ...52 // Doporučená literatura ...54 // Metody vzdělávání neslyšících ...55 // Mluvení ...55 // Znakový jazyk ...56 // Vzdělávací metody ...56 // Orální metoda ...57 // Totální komunikace ...61 // Bilingválni vzdělávání ...63 // Doporučení rodičům pro volbu vzdělávacího programu pro jejich dítě ...64 // Rozhodování o kochleární implantaci ...65 // Doporučená literatura ...66 // Znakový jazyk a umělé posunkové systémy ...67 // Český znakový jazyk ...68 // Umělé posunkové kódy ...70 // Fonemické posunkové kódy ...70 // Prstová abeceda ...71 // Znakovaná čeština ...72 // Doporučená literatura ...73 // Odezírání ... ...74 // Odezírání je schopnost, kterou lze pouze rozvinout, ale nikoliv naučit ...74 // Zásady správné artikulace na neslyšící ...76 //
Doporučená literatura ...80 // Čtení ... ...81 // Čtení žáků českých škol pro sluchově postižené ...84 // Orientační hodnocení čtení provedené učiteli v roce 1996 ...84 // Test čtení s porozuměním provedený v roce 1997 ...85 // Doporučená literatura ...88 // Stručné dějiny vzdělávání neslyšících ...89 // Starověk ...89 // První zprávy o vzdělání neslyšících ...92 // Počátky skutečného vzdělávání neslyšících - XVI. století ...93 // XVII. století ...94 // XVIII. století ...98 // První školy pro neslyšící ...100 // Abbé de 1’Epée (25. 11. 1712-23. 12. 1789) ...101 // Samuel Heinicke (10. 4. 1727 - 30. 4. 1790) ...104 // XIX. století ...106 // Gallaudetova univerzita ...110 // Role rodičů ...114 // Jitka Haunerová-Staňková (20. 7. 1880 - 16. 4. 1948) ...115 // Doporučená literatura ...119 // Školství v Čechách a na Moravě ...120 // Pražský ústav pro hluchoněmé - 1786 ...120 // Moravsko-slezský ústav pro hluchoněmé v Brně - 1829 ...132 // Ústav pro neslyšící děti židovského náboženství v Mikulově - 1844 .. 138 // Diecézní ústav pro hluchoněmé v Litoměřicích - 1858 ...138 // Diecézní ústav pro hluchoněmé v Českých Budějovicích - 1871 ...139 // Diecézní ústav pro hluchoněmé v Hradci Králové -1881 ...146 // Integrace neslyšících do běžných škol - 1881, 1886 ...152 // Útulna pro hluchoněmé dívky a ženy v Horní Krči u Prahy - 1893 ...152 // Moravský zemský ústav pro hluchoněmé v Ivančicích - 1894 ...153 // Moravský zemský ústav pro hluchoněmé v Lipníku - 1894 ...158 // Moravský zemský ústav pro hluchoněmé v Šumperku - 1907 ...160 // Moravský zemský ústav pro hluchoněmé ve Valašském Meziříčí -1911 ...160 // Ústav pro hluchoněmé v Plzni - 1913 ...165 //
Zemský spolek pro péči o hluchoněmé v Království českém -1915 ...170 // První český ústav pro hluchoněmé v Praze - 1916 ...176 // První pomocná škola městská pro hluchoněmé v Praze -1917 ...182 // Pokračovací škola pro hluchoněmé v Praze - 1920 ...183 // Pokus o zavedení povinné školní docházky pro neslyšící - 1922 ...184 // Ústav pro hluchoněmé v Dolní Lukavici u Plzně - 1922 ...185 // Svatojanský ústav pro hluchoněmé dívky v Hradci Králové - 1928 ...185 // Ústav sociálně zdravotní péče o hluchoněmou mládež v Praze -1931 ...186 // Ústav pro hluchoněmé, škole odrostlé dívky v Bechyni - 1930 ...186 // Učebné dílny pro hluchoněmé v Praze - 1939 ...187 // Veřejná škola pro nedoslýchavé v Praze - 1945 ...188 // Logopedický ústav hl. m. Prahy - 1946 ...190 // Zestátnění a kategorizace škol -1948 ...190 // Základní odborná škola pro neslyšící ve Zlíně - 1948 ...191 // Gymnázium pro mládež s vadami sluchu - 1954 ...191 // Škola v Kyjově - 1954 ...192 // Škola v Liberci - 1955 ...194 // Jesle pro sluchově postižené v Místku - 1961 ...197 // Prodloužení povinné školní docházky a změny kategorizace škol - 1978 ...197 // Škola v Ostravě-Porubě - 1982 ...198 // Střední odborné učiliště, Střední průmyslová škola oděvní pro sluchově postiženou mládež v Brně - 1988 ...198 // Změna názvu škol na „školy pro sluchově postižené” - 1991 ...200 // Dvouletá střední škola pro sluchově postižené v Praze -1992 ...200 // Vysokoškolské studium neslyšících v Brně - 1992 ...201 // Institut pro neslyšící v Berouně - 1993 ...202 // Střední zdravotnická škola pro sluchově postižené v Berouně - 1994 ...202 // Bilingválni mateřská škola pro sluchově postižené - 1995 ...203 // Vysokoškolské studium neslyšících v Praze - 1998 ...204 //
Doporučená literatura ...205 // Spolky a život neslyšících a nedoslýchavých ...206 // Podpůrný spolek hluchoněmých sv. Františka Saleského v Praze ...206 // Období 1906 - 1914 ...211 // Období 1916 -1919 ...212 // Zemská ústřední jednota hluchoněmých pro Moravu v Brně -1919 ...214 // Domov hluchoněmých v Brně ...216 // Od roku 1920 do roku 1921 ...218 // Československý svaz spolků hluchoněmých ...220 // Období 1922 - 1925 ...224 // Spolek nedoslýchavých a později ohluchlých Efeta v Praze - 1925 .. 226 // Od roku 1926 do Mezinárodního sjezdu hluchoněmých v Praze 1928 . . . 229 // Mezinárodní sjezd hluchoněmých v Praze 1928 ...230 // Od Mezinárodního sjezdu do roku 1938 ...242 // Ústředí péče o hluchoněmé ...244 // Středomoravský spolek hluchoněmých v Kroměříži - 1938 a Spolek neslyšících ve Zlíně ...245 // Od září 1938 do okupace ...246 // Od okupace do roku 1948 ...247 // Likvidace spolků po únoru 1948 ...254 // Období Svazu invalidů ...259 // Léta padesátá a šedesátá ...259 // Pražské jaro a vzdor proti sovětské okupaci - leden 1968 až duben 1969 ...268 // Opožděný příchod „Pražského jara” do Svazu invalidů // - vznik specifických svazů ...269 // Opožděný příchod normalizace - od roku 1970 do roku 1974 ...270 // Agónie - po listopadu 1989 ...274 // Renesance spolkové činnosti od roku 1990 ...277 // Doporučená literatura ...289 // Časopisy ...290 // České noviny pro hluchoněmé -1918 ...290 // Obzor hluchoněmých -1918 ...292 // Plzeňský hluchoněmý a další časopisy pro děti ...294 // Revue pro vzdělávání a výchovu hluchoněmých - 1923 ...295 // Leitmeritzer Taubstummenblätter - 1925 ...296 // Svépomoc hluchoněmých - 1926 ...296 // EFETA- 1926 ...299 // Sudetendeutsche Taubstummen-Zeitung - 1929 ...299 //
Přítel - 1929 ...300 // Zájmy hluchých -1930 ...300 // Hluchoněmý -1933 ...303 // Československý neslyšící - 1937 ...303 // ABC neslyšících ...304 // Zpravodaj pro členy a přátele spolku neslyšících ve Zlíně - 1948 a Zájmy neslyšících ...305 // Zpravodaj ústřední jednoty invalidů a Práce invalidů -1950 ...305 // Zpravodaj Svazu československých invalidů ...307 // Zpravodaj - Vydání pro sluchově vadné - 1954 ...308 // Elán - Vydání pro neslyšící -1969, // Elán sluchově postižených -1970 ...309 // Gong-1972 ...310 // NONE - Novinky neslyšících sportovců z Jihlavska -1979 ...313 // Bulletin a INFO-zpravodaj // Federace rodičů a přátel sluchově postižených - 1990 ...313 // Unie neslyšících -1992 ...314 // Bikatón - 1992 ...315 // NONE - Noviny pro neslyšící - 1994 ...315 // Ucho-echo - 1996 ...315 // Likvidace znakového jazyka na školách v ČSR ...318 // Pokusy o znovuzavedení znakového jazyka do škol ...324 // Prosazení zákona o znakové řeči ...329 // Česká bibliografie ...346 // Seznam a původ obrázků ...352 // Rejstřík ...370

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC