Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Academia, 1993

objednat
ISBN 80-200-0485-8
000116097
Rekat.
Obsah // Indice // I. DÍL - TOMO // Předmluva - Prefacio . . ... 5 // Předmluva ? 2. vydání - Prefacio a la 2a edición . . . . .:... . ... 6 // Úvod - Introducción . . . . . ...• ¦ ... ’ 7 // Lexikografické a lexikologické prameny - Bibliografia lexicográfica ? lexicológica... 10 // Seznam zkratek - Lista de abreviaturas... 11 // Španělská výslovnost— Pronunciación del espaňol ... 14 // Pravopisná pravidla - Regias de ortografia ... 16 // Mluvnické tabulky - Tablas de gramática ... ... . . . ... 17 // Přechylování přídavných jmen - Formas femeninas del adjetivo . . ... 17 // Časování sloves - Conjugación, del verbo: Slovesa pravidelná - Verbos regulares... 17 // Slovesa nepravidelná - Verbos irregulares... . 17 // Slovesa defektivní - Verbos defectivos ... 36 // A-H ... . . . ... 37 // Opravy (A -H) - Erratas (A - H)... 957 // II. DÍL - TOMO II // i - z : v/.:. . . ľ. . . ... ... . 5 // DODATKY - SUPLEMENTOS ... 807 // Španělský jazyk - Lengua espanda o castellana... 809 // Země španělského jazyka - Paises de habla espaňola... 814 // Tvoření slov odvozováním - Formación de palabras por derivación... 816 // Předpony - Prefijos . ... 816 // Přípony - Sufijos... 824 // Jména obyvatelská - Nombres de habitantes . ... 832 // Opravy (I - Z) - Erratas (I - Z)... 847 // Lexikální dodatky - Suplementos léxicos... 849

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC