Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.5) Půjčeno:15x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Paseka, 2005
639 s.,[32] s.příl.,front. : il., mapy

objednat
ISBN 80-7185-648-7 (váz.)
Obsahuje ilustrace, mapky, barevné fotografie a portréty na přílohách, poznámky, rejstřík
Bibliografie na s. 613-622
Česko - dějiny - r. 1526-1618 - pojednání
000116178
OBSAH // Hlava první // 1526-1547 // I. Nástup nové dynastie (1526-1531)...7 // 1/1 Kandidáti královského trůnu ... .1 // 1/2 Královská volba v Praze...29 // 1/3 Územní struktura zenu Koruny české na počátku raného novovéku ... 43 1/4 Počátky budování společného soustátí...62 // II. Stavové a jejich král (153lrl 543) ...81 // II/1 České země a Svatá říše římská ...81 // II/2 Stavovská struktura českých zenu ... 88 // II/3 Pozemková držba základem politické moci...110 // H/4 Počátky ranč novověké reformace v zemích Koruny české...119 // II/5 Reformy krále Ferdinanda 1...134 // III. První krize habsburského soustátí (1543-1547) ... 149 // III/1 Konfesionalizace a náboženská tolerance ...149 // HI/2 Pozemková držba a úvěrová krize... 157 // III/3 Stavovský odboj roku 1547 ... 168 // Hlava druhá // 1547-1583 // % // I. Nová stratifikace společnosti (1547-1556) ... 195 // 1/1 Královské sankce roku 1547 a jejich důsledky...195 // 1/2 Mocenská rovnováha druhé poloviny 16. století ...204 // 1/3 Města a šlechtický režijní velkostatek...214 // 1/4 Panovnický dvůr jako nový mocenský prvek ...229 // 238 // II. České země a Svatá říše římská (1556-1564) // II/l Král Ferdinand římským císařem...238 // H/2 „Cenová revoluce“ a měnová reforma v zemích Koruny české ... 242 // II/3 Náboženská politika císaře Ferdinanda v českých zemích...255 // III. Zlatý věk zenu Koruny české
(1564-1583) ... 273 // III/1 České země centrem habsburského soustátí ...273 // IH/2 Česká konfese...285 // III/3 Daňový systém a obnovení zemské grošové měny...303 // III/4 Renesance v českých zemích...314 // Hlava třetí // 1583-1618 // I. Líc a rub rudolfínské doby (1583-1608) .../S41 // 1/1 Rudolfínský dvůr jako evropský fenomén ...341 // 1/2 Náboženská polarizace českých zenu koncem 16. století ...381 // 1/3 Program katolické obnovy a konfesionalizace politického života ... 395 // ?. Druhá krize habsburského soustátí (1608-1611)... 411 // II/l Předzvěsti velké evropské krize...411 // H/2 Arcikníže Matyáš a stavovská opozice ...417 // II/3 Rudolfův Majestát náboženských svobod...436 // II/4 Pasovští a pád Rudolfa II...446 // III. Ve víru velmocenské politiky (1611-1618) ...453 // III/1 České země uprostřed velmocenských zájmů ...453 // III/2 Funkční členění předbělohorské společnosti...470 // III/3 Druhá pražská defenestrace ...499 // POZNÁMKY... // SEZNAM ZKRATEK... // PRÍLOHY... // BIBLIOGRAFIE... // SEZNAM OBRAZOVÝCH PRÍLOH REJSTŘÍK... // 540 // 587 // 590 // 613 // 623 // 632 // Poznámka redakce // Po dohodě s autorem je v tomto svazku Velkých dějin zemí Koruny české zachováván poněkud jiný úzus v psaní velkých počátečních písmen u dobových názvů územních celků (i v některých dalších případech), než je tomu u ostatních dosud vydaných dílů.

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC