Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.07.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:14x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 1999
222 s.

objednat
ISBN 80-7169-693-5 (brož.)
Obsahuje předmluvu, slovo úvodem, slovo závěrem, seznam zkratek
Péče intenzivní - příručky
První pomoc - příručky
000116435
Předmluva 9 // Slovo úvodem 10 // 1 Symptomatické a kauzální diagnózy 12 // 1.1 Symptomatické diagnózy 15 // 1.2 Kauzální diagnózy 16 // 1.3 Diagnóza a prognóza 19 // 1.4 Chyby a omyly v diagnostice a v diagnóze 21 // 2 Náhlá srdeční zástava - náhlá srdeční smrt 24 // 2.1 Náhlá srdeční zástava a neodkladná resuscitace 25 // 2.1.1 Základní a rozšířená neodkladná resuscitace 26 // 2.1.2 Současná situace 27 // 2.1.3 Náhlá srdeční zástava, zástava oběhu 29 // 2.2 Náhlá srdeční zástava u sportovců 38 // 2.2.1 Komoce a kontuze myokardu 40 // 2.3 Elektromagnetické pole a kardiostimulace 43 // 2.3.1 Mobilní telefony 44 // 2.3.2 Magnetoakustické zabezpečovací systémy // a implantované kardiostimulátory // a kardiovertery/defibrilátory 46 // 2.3.3 Informovanost o riziku a o prevenci 48 // 2.3.4 Doporučení 49 // 2.4 Hypokalemie - podceňované riziko 50 // 2.4.1 Soudobé názory na hospodářství kaliem 52 // 2.4.2 Hyperkalemie 53 // 2.4.3 Hypokalemie 53 // 2.5 Maligní hypertermie, syndrom lidského stresu a náhlá smrt.57 // 3 Syndrom choré budovy (sick-building syndrome) a akutní // příhody 62 // 3.1 Sick-building syndrome 65 // 3.1.1 Systémové rozdělení 66 // 3.1.2 Diagnostický postup a další opatření 68 // 4 Bezdomovectví, osamělost a kritický stav 71 // 4.1 Sociální aspekt - zdravotnické problémy 71 // 4.2 Bezdomovci 72 // 4.2.1 Příčiny smrti 72 // 4.3 Osamělost 73 // 4.4 Akutní příhody a stavy 74 // 4.4.1 Příčiny a časový průběh 76 // 4.5 Prioritní opatření 76 // 5 Úraz horkem, vlna veder a riziko smrti 79 // 5.1 Úraz horkem 79 // 5.2 Vlna veder - příčina hromadného neštěstí // až katastrofické situace 81 // 5.3 Zkušenosti z USA 82 // 5.3.1 Informace a výzvy 83 // 5.3.2 Zdravotnické aspekty 85 // 6 Dopravní úrazy a priority neodkladné péče 88 // 6.1 Bezpečnostní pásy - přednosti a rizika 88 //
6.1.1 Těhotné ženy a bezpečnostní pásy 89 // 6.1.2 Úraz plodu 91 // 6.2 Air-bag - přednosti i rizika 92 // 6.2.1 Air-bag a statistická čísla 92 // 6.2.2 Mechanizmy úrazů 93 // 6.3 Polytrauma - novinky v neodkladné péči 96 // 6.3.1 Syndrom papírového sáčku („paper-bag syndrome“) 99 // 6.3.2 Tupé trauma hrudníku a velkých cév 99 // 6.3.3 Trauma srdce a velkých arterii 100 // 3.6.4 Trauma aortálního oblouku a hrudní aorty 102 // 6.3.5 Specifické úrazy při převrácení vozů 104 // 6.3.6 Existuje speciální riziková skupina řidičů? 105 // 6.3.7 Mikrospánek řidičů a dopravní úrazovost 107 // 7 Nové rekreační sporty a hry - nové úrazy 110 // 7.1 In-line bruslení 110 // 7.2 Horské sporty a náhlá smrt 112 // 7.3 Specifické sportovní úrazy 114 // 7.3.1 Vodní lyžování žen 114 // 7.3.2 Skoky na pružném laně 115 // 7.4 Sportovní úrazy neohrožující, ale znepříjemňující život 117 // 7.4.1 Speciální úrazové mechanizmy specifická poranění 118 // 8 Nezvyklé úrazové mechanizmy 122 // 8.1 Disekce a trombózy a. carotis 122 // 8.2 Vzácné až raritní případy 124 // 8.2.1 Alergie pacientů na latex 124 // 8.2.2 LEGO - aspirace s obtížnou diagnostikou 125 // 8.2.3 Nese v sobě spolknutí čočkové baterie nebo tužkového monočlánku naléhavé riziko? 127 // 8.2.4 Spolknutí cizích těles a diagnostika - význam sonografíe v diferenciální diagnostice 129 // 8.2.5 Termické traumajícnu 129 // 8.2.6 Raritní riziko při transtorakální defibrilaci přítlačnými elektrodami 130 // 9 Potraviny - alergie a anafylaxe 133 // 9.1 Transgenní potraviny 133 // 9.2 Anafýlaktické reakce u dětí 133 // 9.3 S transplantovaným orgánem mohou příjemci získat od dárce i specifickou alergii 136 // 10 Znásilnění 139 // 10.1 Zásady diagnostického postupu a neodkladných opatření 141 //
10.2 Znásilnění chlapců 144 // 11 Pokousání - nová rizika 146 // 11.1 Současná situace a poznatky 146 // 11.2 Pokousání zvířaty 147 // 11.3 Pokousání člověkem 148 // 11.4 Diagnostický postup a další opatření 149 // 12 Cestovní medicína a akutní stavy 152 // 12.1 Úkoly akutní cestovní medicíny 153 // 12.2 Jak se připravit a jak se vybavit pro doprovod skupin do zahraničí 153 // 12.3 Vybavení, informace a doporučení 154 // 12.3.1 Medicínské informace 155 // 12.3.2 Návrh informace, doporučení a instrukce pro účastníky 156 // 12.3.3 Speciální část doporučení 157 // 12.4 Vybavení pro neodkladnou péči v cestovní medicíně 161 // 12.5 Co si s sebou nebrat? 166 // 12.6 Tlumočníci při akutních příhodách 167 // 12.7 Přináší cesta letadlem specifická rizika? 170 // 12.7.1 Nauzea - epistaxe - cefalgie 170 // 12.7.2 Retrosternální záchvatová bolest a další závažné obtíže při startu a v průběhu letu 17112.8 Transportní trauma 174 // 12.9 Cesty letadlem a možnost akutní infekce 175 // 13 Akutní stavy vyvolané drogami 178 // 13.1 Rozdělení drog 181 // 13.2 Závažné syndromy ajejich rizika 181 // 13.2.1 Riziko akutního abstinenčního syndromu 182 // 13.3 Diagnostika a diferenciální diagnostika 183 // 13.4 Klinická Symptomatologie a postup při předávkování // a akutní otravě drogami 185 // 13.4.1 Kokain 185 // 13.4.2 Morfínomimetika- opioidy 186 // 13.4.3 Marihuana - „konopí“, „tráva“ 187 // 13.4.4 Halucinogeny 188 // 13.4.5 Organická rozpouštědla 192 // 13.4.6 „Jiná realita“ 193 // 14 Neinvazivní plicní ventilace 196 // 14.1 Odborné důvody pro neinvazivní ventilaci 198 // 14.2 Indikace neinvazivní ventilace 199 // 14.3 Indikace tracheostomie 201 // 14.3.1 Chronická obstrukční plicní nemoc a noční neinvazivní ventilace 201 //
14.3.2 Akutní dechová nedostatečnost 202 // 14.3.3 Městnavé srdeční selhání 204 // 14.4 Úspěšnost neinvazivní ventilace 205 // 14.5 Komplikace 206 // 14.6 Doporučení 206 // 15 Nová rizika akutního ohrožení zdravotníků 208 // 15.1 Infekce a infekční choroby 208 // 15.1.1 Přenos infekce a infekční choroby 209 // 15.2 Infekční choroby přenosné krví 211 // 15.3 Expozice - infekce 212 // 15.4 Profylaktický režim 214 // 15.5 Poučení o riziku a hygienických opatřeních 216 // 15.6 Přenos infekce ze zdravotníků na pacienty 216 // 16 Seznam použitých zkratek 219 // Slovo závěrem 221

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC