Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.6) Půjčeno:104x 
BK
Jinočany ; Praha : H & H : Svoboda, 1994

objednat
ISBN 80-85467-47-X
000116595
Rekat.
OBSAH // PŘEDMLUVA K PRVNÍMU VYDÁNÍ...3 - 5 // PŘEDMLUVA ? DRUHÉMU VYDÁNÍ...6 // ÚVOD (Ivan Hlaváček)...7 - 16 // Funkce a postavení pomocných věd historických - Zim., jejich dělení - 9, pramenověda -10, archeografie -11 Bibliografická příloha - 12nn. // I. // PALEOGRAFIE (Ivan FQaváček-Jaroslav Kašpar) 19-97 // Význam - 19, základní pojmy - 20n., dějiny oboru - 23nn., typy paleografických edic - 24nn., dějiny oboru v českých zemích - 29, látky psací - 29, archeologické - 29, paleografické - 31n.„ zkratky -32, tajná písma - 33n., číslice a cifry - 34nn., interpunkce - 35, základní dělení písma -36, peneze latinskéftfl písma -37. vývoj písma ve starověku - 37, ve středověku - 40, carolina - 41n., gotica - 44n., povověké písmo - 47n., humanistické - 51n., novogotické písmo -59nn., tištěné učebnice psaní -68n., vývoj písma v českých zemích ve středověku - 72n., v novověku - 74n., novogotické písmo - 74, humanistické písmo 82n., česká školní latinka - 85n. // Bibliografická příloha: obecnější práce - 88, starověký a středověký vývoj - 92, novověký vývoj - 93nn. // C HRO N O L O S LE Ivan Hlaváček)...99-117 // Základní pojmy - 99, funkce - 99n., dějiny oboru - 100n., v českých zemích - 102, rytmus středověkého života -102, kalendář juliánský -104, kalendáře následné -106, jednotlivá časová údobí -106nn., římské datování - 109nn., datování křesťanské -110,
dělení dne a hodin - 113n. // Bibliografická příloha -114 // GENEALOGIE (Ivan Hlaváček )...119-128 // Definice -119, dějiny oboru -120, české země -121, prameny -122, základní pojmy - 122n., značky -126 // Bibliografická příloha - 126 , // HISTORICKÁ METROLOGIE (Rostislav Novy) 129-149 Definice - 129, dějiny oboru -129, metody -130, obecný vývoj do metrického systému - 131, český vývoj - 138, měrná soustava u Václava Hájka - 138, unifikace -140, přechod ? metrickému systému -141, tabulka I - antické míry a váhy -143, tabulka II ? III - české metrologické soustavy - 144n., tabulka IV - dolnorakouská soustava měr a vah -146, tabulka V - mezinárodní soustava jednotek -147 Bibliografická příloha -148 // ?. // DIPLOMATIKA (Ivan Hlaváček)...153-236 // Definice -153, rozšiřování okruhu zájmu - 154, dějiny oboru obecně - 154n., integrace novověkého materiálu - 159, periodizace vývoje - 161, dějiny oboru v českých zemích - 162, abecední soupis nejdůležitějších termínů - 166nn., základní obrys obecného vývoje -185nn., kanceláře -189nn., změny v struktuře diplomatického materiálu -190, novověk - 194n., úřednický personál - 196n., český vývoj středověký - 198n.., novověký - 216n., funkce jazyka - 223n. // Bibliografická příloha: obecné práce - 225, novověká problematika -226, edice - 228, české edice - 231nn.ř literatura - 234nn. // KODIKOLOGIE (Ivan Hlaváček)...237-265 // Definice -
237n., dějiny oboru - 238nn., vztak ? jiným disciplínám - 240, písařské dílny - 242, laicizace výroby knih - 247, obchod s knihami - 247n., skladba knih - 249, vnější znaky rukopisů - 251, funkce knih - 252n., knihovny - 255n., česká rukopisná knižní kultura - 259nn. // Bibliografická příloha - 261nn. // SFRAGISTIKA (Ivan Hlaváček)...267-291 // Definice - 267, dějiny oboru obecně - 268n., české - 269nv prameny - 270, uplatněni pečeti - 271, právní platnost - 272, tvar -275, pečetní látka - 275n., typologie pečetí - 278n., popis - 278, falza - 280, stručný vývoj užívání pečetí - 281nn., český vývoj - 283n. Bibliografická příloha - 288nn. // HE RALDIK A (Ivan Hlaváček)... 293-319 // ..Definice -  53, vztah ? jiným oborům - 293n., dějiny oboru // obecně - 294n., české - 295n., uplatnění erbů - 296, právo ? erbu -296, třídění materiálu - 297n., části znaku -302nn., erbovní znamení -304nn., barvy a kovy -306nn., starý český vývoj - 307n., nástin dějin české státní heraldiky od 1. světové války (Rostislav Nový) -309nn. Bibliografická příloha - 316nn. // EPIGRAFIKA (Ivan Hlaváček)...321-340 // Definice -321, dějiny oboru obecně -323, české -323n., důvod vzniku nápisu - 325n., jazyková stránka -327n., typologie nápisů -328nn., autor nápisu - 329n., autenticita textu -330n., písmo -333nv // český vývoj -335nn. // Bibliografická příloha - 337nn. // NUMIZMATIKA (Rostislav Nový) ...
341 109 // Definice - 341, dějiny oboru obecně - 341nn., české - 343nn., základní pojmy -346nn., nástin světového vývoje -351nn., Evropa -352nn., zlatá valuta - 354, vývoj mincovnictví a platební prostředky v USA - 359n., nástin vývoje české měny -360nn., mincovní a horní regál - 361n., organizace mincovnictví a emise bankovek - 364, výroba mincí a bankovní tisk - 366nn., měnový vývoj - 370, měna denárová -371nn., brakteátová -376n., grošová -377nn., tolarová -375nn., konvenční - 389nn., rakouská - 394, korunová - 396n., tabulka I - poměr zlata a stříbra v Evropě -401, tabulka II - mincovní řády - 402n., tabulka IV - cena tolaru v krejcarech - 405 Bibliografická příloha - 406nn. // SEZNAM ZKRATEK...410 // SEZNAM VYOBRAZENÍ ...411 // JMENNÝ A VĚCNÝ REJSTŘÍK...421

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC