Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.02.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Poezie
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Odeon, 1982
358 s. : il., portréty, faksim. ; 16 cm

objednat
Nyugat
maďarština
Přeloženo z maďarštiny
000116651
15 Úvod // 37 ENDRE ADY Já jsem syn Goga i Magoga (FH) / Básnik // Hortobádě (KB-LH) / Zápas s Velmožem (KB-LH) / V Paříži byl // podzim (FH) / Zbabělý písák Barla (KB-LH) / Paříž — můj Bakoň (KB-LH) / Zpověď Dunaje (VZ) / Krev a zlato (KB-LH) / Pojď, Ledo, // obejmu tě (FH) / Do rodné vsi se vrátím (KB-LH) / Od močálu po // oceán (FH) / Píseň maďarského jakobína (KB-LH) / V zemi Matouše // Čáka (VZ) / Rolník Léto (KB-LH) / Rád bych, aby mne milovali (FH) / Jak vyhozený kámen (KBo-jm) / Nevěřícně já věřím v Boha (KB-LH) / К bohu chimér (KBo-jm) / Moje vojsko (KBo-jm) / Nová // jarní přehlídka (KBo-jm) / Člověk v nelidskosti (KB-LH) / Naše // zanedbané, zkrvavené srdce (KBo-jm) / Zbloudilý jezdec (KB-LH) / Mému chorému srdci nasloucháš (KB-LH) / V mladých srdcích žiji (KB-LH) // 99 MIHÁLY BABITS (JP-vh) Tam daleko... / Lyrikův epilog / Večerní otázka / Sonety / Smutná píseň / Svatý Michal / Předvelikonoční / Knihy válečných veršů / Ke dvacátému výročí // Nyugatu / V bídné boudě... / Introibo / Báseň napsaná vedle kurníku // / Jako žhavé kosti na hranici / Od podzimu do jara / Z Knihy Jonášovy // 153 DEZSÖ KOSZTOLÄNYI (VD-ar) Jako v pádu mezi // kolejemi... / Bojím se... / Ach, jak rád mám večer / Jak rád se vzbouzím... / Děťátko, běž... / Zdali chceš si zahrát / Válečná // modlitba k starcům / Blažená smutná píseň / Jsem jen maso... /
Neuměl jsem vám nikdy... / Už řekl jsem.. . / Zapsali si mě... / Ach jak je temný... / Evropa / Ilona / Píseň o mladém pokolení / Zoufalství / Smuteční řeč / Jitřní opojení / Zářijové rozjímání // 205 ÁRPÁD TÓTH (KВ-LH) Jalová chvíle / Večerní sonet / Elegie / Před starým domem / Nový bůh / V aquinské krčmě (LH) / Duše ze stínů // utkaná (LH) / Ráno na Okružní třídě / Jiné kázání na hoře / Večer na // rozhledně // 237 GYULA JUHÁSZ (JP-mh) Hymnus člověka / Svobodné lodě / Knihovna / Ticho u Tisy / Co píše starý básník / Světská litanie / Gloria / Vzpomínka na Skalici / Kristus v Ťápě / Služka Anička /Báseň // vesnického zvonu / Maďarské léto 1918 / Co je láska? / Přesto... / Vzpomínka na maďarský říjen / Práce / Jaké měla vlasy... / Náhrobní // nápis / Nové vyznání / Maďarská zima / Věčná Anna / Večer na // Nížině / Skalica / Náměsíčně zmatky // 277 MILÁN FLlST(JŠ-jm) Dopis o mládí / Óda k vysněnému umělci/ Opilý kupec / Pryč odsud, pryč / Na jednom egyptském náhrobku / Žalm / Epilog / Ulice přízraků / Měsíční záři / Mha přede mnou, mha // za mnou / Dopis o hrůze / Dopis jednoho starce Zuzaně / Sen o mládí / Závěť pro manželku / Barokní elegie: Loučení s řemeslem // 317 LORINC SZABÓ (LK-rs) Být chudý a mladý / Vzkaz do daleka / Naše prsty / Ve vnitřním nekonečnu / Má vlast / Vše za nic / Stromy na podzim / Moucha / Svátek snímání hříchů / Lekce / Květnová vůně šeříku / Na molu ve Fôldváru // 352 Závěr // 356 Poznámky
(OCoLC)42144269
cnb000162853

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC