Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
VYRAZENO
České vyd. 1.
Praha : Václav Svojtka & Co., 1999
792 s. : il.

ISBN 80-7237-256-4 (váz.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje obrázky, mapy, tabulky, rejstřík
Encyklopedie všeobecné ilustrované
000116780
Obsah // m // і // ZEMĚ A VESMÍR // VESMÍR 10 // Nebe ze Země: objekty na obloze 10 // Teleskopy a observatoře 12 // Hlavní úspěchy astronomie 13 // Neviditelná astronomie 14 // Slunce; struktura a vývoj 16 // Sluneční soustava; vznik; jiné sluneční soustavy 18 // Sluneční soustava; vnitřní planety 19 // Sluneční soustava; vnější planety 20 // Planetární měsíce: měsíce Jupiteru a Saturnu Planetární měsíce: Uran. Neptun, Pluto: 21 // planetární prstence Kosmické smetí: meteory a meteority, 22 // asteroidy a komety 23 // Hvězdy a mlhoviny: vývoj, typy hvězd Hvězdy a mlhoviny: supernovy, 24 // dvojhvězdy a vícehvězdy; hvězdokupy 25 // Galaxie: Mléčná dráha 26 // Galaxie: typy; místní soustava 27 // Galaxie: vzájemné působení galaxií 28 // Galaxie: supergalaxie a černé díry 29 // Vývoj vesmíru: od velkého třesku к velkému křachu 30 // Dobývání vesmíru: úvod: cesty na Měsíc 31 // Dobývání vesmíru: planetární sondy 32 // Dobývání vesmíru: raketoplán; vesmírné premiéry 33 // Dobývání vesmíru: vesmírné stanice; budoucnost 34 // Mapy hvězdné oblohy 35 // Astronomické tabulky 36 // Významné osobnosti 38 // Slovníček 40 // VÉDY 0 ZEMI 42 // Dynamická Země: vznik Země 42 // Dynamická Země: zemský magnetismus 43 // Zemská kůra: kry v kůře Zemská kůra: rozhraní desek. 44 // profil kontinentu, porovnání ker 45 // Zemětřesení: stupnice, oblasti sopečné činnosti Zemětřesení:
předpovídání, prevence. 46 // velká zemětřesení 47 // Sopky: typy sopečných erupcí, významné sopky 48 // Cykly hornin, typy hornin 49 // Typy hornin Hlavní metamorfované horniny, 50 // klasifikace usazených hornin 51 // Hominolvomé minerály 52 // Tvorba a zpracování minerálů 54 // Paměť homin: radiometrické datování 56 // Paměť homin: fosilie 57 // Původ života 58 // Evoluce ovzduší 59 // Tropické lesy. tvorba uhlí 60 // Vznik hor. dinosauři 61 // Souběžný vývoj na řízných konlinenlech. // vzeslup savců 62 // Rodina primátů, měnící se podnebí 63 // Tvář Země: příkopy, zlomy, reliéf světa 64 // Vrásnění, životní cyklus horského hřebene. // horotvorná období 65 // Modelování krajiny vodou, nejdelší řeky, // nejvělší jezera 66 // Boj proti záplavám, jeskyně, nejvyšší vodopády, // nejhlubší jeskyně 67 // Modelování krajiny ledem 68 // Ukládání ledu. poslední doba ledová, fjordy 69 // Modelování krajiny větrem; // největší pouště světa 70 // Půdy 71 // Oceány 72 // Oceány: teplota oceánů 73 // Atmosféra: složení 74 // Vývoj atmosféry, cirkulace tepla, teplota a tlak. // atmosféra různých planet 75 // Roění období: klimatické extrémy 76 // Podnebí: proudění vzduchu, klimatické zóny 77 // Poiasí: meteorologické symboly 78 // Počasí: // mraky, hurikány, tajfuny, cyklony a tornáda 79 // Lidské zásahy 80 // Mapy 82 // Významné osobnosti 84 // Slovníček 86
// ■ // PŘÍRODA 88 // Původ života; říše organismů; znaky života 88 // Rostlinná a živočišná buňka: viry; třídění Genetika; DNA; lidské chromozomy; 89 // genetické inženýrství 90 // Evoluce; divergence a konvergence 91 // Houby: typy: lupeny a rourky 92 // Přehled hub; houby s lupeny; houby bez lupenů 93 // Rostliny: stavba; vývoj; fotosyntéza 94 // Nekvetoucí rostliny; kvetoucí rostliny; opylení 95 // Šíření semen; adaptace; pouštní rostliny 96 // Byliny: pokojové rostliny: plevele 97 // Přehled bylin: dvouděložné 98 // Přehled bylin: jednoděložné 101 // Dřeviny: stromy a keře; bonsaje; ořechy 103 // Přehled dřevin; nahosemenné, krylosemenné 104 // Plodiny: ovoce; zelenina 108 // Přehled plodin 109 // Přehled plodin: obilniny; bylinky a koření 112 // Živočichové: strategie přežilí 114 // Bezobratlí 116 // Bezobratlí: užitečný hmyz. škodlivý hmyz. // nebezpeční pavouci 117 // Bezobratlí: měkkýši, korýši 118 // Bezobratlí: pavoukovci 119 // Bezobratlí: členovci 120 // Ryby: systém 122 // Kruhoústí. paryby, lalokoploutvé, kostnaté ryby 123 // Obojživelníci: systém 126 // Obojživelníci: ocasatí, žáby 127 // Plazi: systém 128 // Plazi: želvy, krokodýlové, ještěři. hadi 129 // Ptáci: systém 130 // Ptáci: domácí mazlíčci, držitelé rekordů. // nelétaví ptáci 131 // Pláci 132 // Savci: systém 137 // Savci: typy 138 // Savci 139 // Člověk a příroda: biodiverzita, počet
lidí a zvířat: // domestikovaná zvířata: vymřelé rostliny 144 // Některé druhy ohrožené činností člověka 145 // Biotopy v nebezpečí 146 // Ochrana přírody: organizace ochrany přírody 148 // Ochrana přírody: Smlouva o mezinárodním // obchodu ohroženými druhy (CITES) 149 // Národní parky 150 // Významné osobnosti 152 // Slovníček 153 // ČLOVĚK 154 // Lidské tělo: kostra a svaly 154 // Nervový systém 156 // Smyslové orgány 157 // Krev a krevní oběh 158 // Dýchací systém, srdeční choroby 159 // Trávicí systém 160 // Žlázy s vnitřní sekrecí a hormony 161 // Pohlavní systém: antikoncepce. // menstruační cyklus 162 // Pohlavní systém: diagnostické testy // užívané během těhotenství 163 // Močový systém 164 // Kůže a vlasy 165 // Lidská duše: druhy psychoterapie 166 // Duševní choroby a nejčastější fóbie 167 // Spánek a sny 168 // Potraviny a výživa: složení stravy 169 // Vitaminy a minerály 170 // Zdravá výživa 172 // Ideální hmotnost, otravy z potravin 173 // Dieta a její dodržování 174 // Zdraví a nemoc: choroby 175 // Infekční choroby 176 // Screening a stanovení diagnózy 180 // Imunitní systém, očkování 181 // Alternativní medicína 182 // Druhy léků 183 // Drogy, alkohol a tabák 184 // Zásady první pomoci 185 // Chirurgie 189 // Důležité objevy v medicíně 190 // Péče ozdraví ve světě 191 // Významné osobnosti 193 // Slovníček 195 // з // LIDÉ // NÁRODY
A JAZYKY 198 // Počátky člověka: auslralopilékové // a pnínf příslušníci rodu Homo 198 // Paleolit: Homo ereclus; jeskynní malby 199 // Migrace: Austrálie; Amerika 200 // Rasa 201 // Kalendář a slavnosti: masopust: mayský kalendář 202 Zasvécovací obřady životních změn: narození; smrt 203 Jazyky: skupiny: teorie: struktura 204 // Ohrožené jazyky, písmo 205 // Významné osobnosti 206 // Slovníček 207 // MYŠLENÍ A VÍRA 208 // Prehistorie; Mezopotámie: l-ťing 208 // Egyptští bohové 209 // Hinduismus 210 // Judaismus 211 // Zoroastrismus; řecká filozofie; // konfuciánstvl; taoismus 212 // Buddhismus; zen-buddhismus 213 // Řecké kulty 214 // Řecké a římské náboženství; bohové: hrdinové; // mystické kulty 215 // Křesťanství 216 // Islám; muslimská víra 218 // Islám; keltské náboženství 219 // Skandinávské a germánské kulty; // scholasticismus a novoplatonismus 220 // Středověké legendy; šintoismus 221 // Náboženství Střední a Jižní Ameriky; sikhismus 222 Protestantští reformátoři 223 // Protireformace a jezuité: Čarodějnictví 224 // Anglikánská církev; kabala 225 // Sekty 17. století; Společnost přátel 226 // Křesťanské hereze, puritánství 227 // Původní americká náboženství; svobodné zednářství 228 Věk rozumu; metodismus 229 // Africká náboženství 230 // Mýty tichomorských ostrovů; náboženství // australských domorodců 231 // Spiritualismus: Plymouthští bratři;
// Svědkové Jehovovi 232 // Adventisté: baháismus; mormoni 233 // Darwinismus; Marx a komunismus 234 // Novodobí svalí; parapsychologie; // theosofická společnost 235 // Armáda spásy; svitky od Mrtvého moře; // letniční hnutí 236 // Psychoanalýza; Freud a Jung; ekumenické hnutí; // rámakrišna-vívékánanda 237 // Evangelické hnutí; New age 238 // Významné osobnosti 239 // Slovníček: náboženství 242 // Slovníček: filozofie 243 // POLITIKA A SPOLEČNOST 244 // Politické definice; Organizace spojených národů 244 // Výbory OSN 245 // Evropská unie: občanská práva 246 // Nositelé Nobelovy ceny za mír 249 // Zákonodárné systémy a vytváření zákonů 250 // Zločinnost a právo; druhy: statistiky 252 // Strážci zákona: nejznámější zločinci 253 // Vzdělávání; statistiky; univerzity 254 // Stupeň gramotnosti ve světě 255 // OBCHOD A EKONOMIKA 256 // Typy ekonomiky 256 // Země G7; mezinárodní pomoc a zadluženost 257 // Mezinárodní společnosti 258 // Banky a burza 259 // Významné osobnosti 260 // Slovníček 261 // SPORT A VOLNÝ ČAS 262 // Olympijské hry 262 // Fotbal 264 // Americký fotbal 266 // Australská pravidla fotbalu; ragby 267 // Baseball 268 // Kriket 269 // Hokej; lakros 271 // Tenis; squash 272 // Badminton; stolní tenis; další sporty s pálkou 273 // Basketbal 274 // Netball; volejbal; házená; pětky 275 // Běžecké a technické disciplíny 276 // Gymnastika 278 // Vzpírání 279 // Box 280
// Zápas; bojová umění; šerm 281 // Vodní sporty: plavání; potápění 282 // Vodní sporty; vodní pólo; surfing; // vodní lyžování 283 // Vodní sporty; jachting; kanoistika, veslování; // vodní motorismus 284 // Střelba na cíl: kuželky: lukostřelba; kulečník 285 // Jezdectví a dostihový sport: jízda na koni; // skoky na koni 286 // Jezdectví a dostihový sport; drezúra; závody; pólo 287 // Zimní sporty; lyžování; sáftkařský sport 288 // Zimní sporty: bruslení 289 // Motorismus; závody: závody do vrchu; // motokáry; rallye 290 // Motocykly 291 // Golf 292 // Rybaření 293 // Deskové a stolní hry 294 // Karetní hry 296 // Sporty, koníčky a zábavy 298 // Významné osobnosti 301 // VÁLEČNICTVÍ 304 // Rozhodující bitvy (do roku 1815) 304 // Vojenské termíny (do roku 1800) 305 // Rozhodující bitvy moderního válečnictví 306 // Vojenské termíny (od roku 1815 do současnosti! 307 // Moderní výzbroj 308 // Vojenské hodnosti 309 // Významné osobnosti 310 // 4 // SVĚTOVÉ DĚJINY // STAROVĚKÝ SVĚT // 5000 pŕ. n. 1-500 n. 1. 312 // 5000-2000 př. n. 1.: kolébky civilizace. // první písmo 312 // 5000-2000 př. n. 1.: faraóni, pyramidy. // Stonehenge 313 // 2000-1000 př. n. 1.: Egypt. // minojská Kréta 314 // 2000-1200 př.n. 1.: Chetité. // Mykéňané 315 // 1000-300 př.n. 1.: // Šalomounův chrám 316 // 1000-300 př. n. 1.: řecká kolonizace. // Alexandr Veliký, perské války 317 // Odkaz klasiky 318
// 300 př.n. 1.—500 n. 1.: říše římská 320 // 300 př. n. I.-500 n. 1.: sedm divů světa. // významní římští císaři 321 // RANÝ STŘEDOVĚK 500-1099 n. 1. 322 // 500-999: nájezdy barbarů 322 // 500-999: Keltové. Karel Veliký. // arabské výboje 323 // 1000-1099: Vikingové, králové // a panovníci v českých zemích 324 // 1000-1099: evropský feudalismus. // raná africká království 325 // Středověká křesťanská církev 326 // POZDNÍ STŘEDOVĚK 1100-1399 328 // 1100-1199: křížové války, rytin 328 // 1100-1198: první univerzity v Evropě, PANOVNÍCI A PŘEDSTAVITELÉ 388 Významné osobnosti // středověké Japonsko 329 Evropské královské rody pocházející Slovníček // 1200-1299:rozvoj obchodu v Evrřtpě, od královny Viktorie 388 // cechy obchodníků a řemeslníků 330 Habsburkové. Bourboni a trůn španělský. VÝŽIVA A ZEMĚDĚLSTVÍ // 1200-1299: mongolská říše, francouzský a Svaté říše římské 389 Vývoj zemědělství, rybolov // Velké Zimbabwe 331 Političtí představitelé: Austrálie. Potravinové plodiny // 1300-1399: stoletá válka. černá smrt 332 Československo (Česká republika. Rostlinné zdroje, světové lesy // 1300-1399: říše Mali. dynastie Ming 333 Slovenská republika). Čína. Živý inventář // Předkolumbovská Amerika 334 Francie. Kanada 390 Živočišné produkty: mlékárenské výrobky. // Německo, SSSR 391 vlna. srst. kožešina a kůže // RENESANCE 1400-1599 336 Ruská
federace, Spojené státy Nápoje: čaj, káva a kakao. víno. // 1400-1499: renesance. americké Velká Británie 392 pivo a jablečné víno // italské městské státy 336 Svět vína: Evropa // 1400-1499: osmanská říše 337 Svět vína: Nový svět, odrůdy // 1500-1549: reformace 338 Potraviny světa // 1500-1549: španělská říše, Farmářství // středověké africké říše 339 Zemědělské stroje, chemické látky. // Věk objevů 340 hnojiva a pesticidy // 1550-1599: evropské drama. Konzervace potravin // boj Holanďanů za nezávislost 342 Přísady do potravin // 1550-1599: zbraně a brnění, Úvod 394 // mughalská říše 343 Obory vědy o neživé přírodě 395 NEROSTNÉ ZDROJE A ENERGIE // Jednotky a značky 397 Energie: rozmístění a spotřeba // RANÝ NOVOVĚK 1600-1799 344 Nerosty, uhlí // 1600-1649: ruští carové, občanská válka FYZIKA 398 Ropa a zemní plyn // v Anglii 344 První objevy 398 Jaderná energie // 1600-1649: třicetiletá válka, vědecká Elektřina, zákony o plynech 400 Výroba a rozvod elektřiny // revoluce, obchod v jihovýchodní Asii 345 Elektromagnetismus 401 Alternativní energie: sluneční. // 1650-1699: Ludvík XIV., Petr Veliký 346 Energie, kinetická teorie 402 větrná, vodní. // 1650-1699: koloniální Nová Anglie 347 Atom 403 geotermální, rostlinná // 1700-1749: věk rozumu 348 Kvantová teorie, relativita 404 Kovové minerály // 1700-1749: obchod s otroky v Africe, Vážení atomů, rozbíjení atomů
405 Nekovové minerály, těžba nerostů // Ašanli 349 Částicová fyzika, jaderné štěpení, polovodiče 406 Drahokamy a polodrahokamy // 1750-1799: francouzská revoluce 350 Čáslicová fyzika, lasery, supravodivost 407 Udržování a obnova // 1750-1799: americká válka Slovníček // za nezávislost, koloniální Austrálie 351 CHEMIE 408 // Zemědělská a průmyslová revoluce 352 Alchymie, složení vzduchu 408 TECHNOLOGIE A INŽENÝRSTVÍ // První objevy, průmyslové Rané technologie // NOVOVĚK 1800-1999 354 chemické látky, hoření 409 Motory, pára, spalování // 1800-1849: napoleonské války 354 Prvky a chemické látky 410 Silnice // 1800-1849: Irsko, nezávislost Chemické prvky, alotropy 411 Přehrady // Jižní Ameriky: Irsko v 19. století 355 Spektrální analýza, chemická barviva 412 Tunely // 1850-1899: evropské kolonie 356 Periodická tabulka, celuloid 413 Mosty // 1850-1899: americká občanská válka 357 Chemické produkty: umělé hedvábí. Mosty, kupole a věže // Vývoj USA 358 kaučuk, hliník 414 Mrakodrapy // 1900-1918:1. světová válka 360 Chemické produkty: těžba síry. Výroba // 1900-1918: ruská revoluce. přírodní kyseliny 415 Elektronický průmysl // nezávislost Irska 361 Čpavek ze vzduchu a vody. Počítačové aplikace // 1919-1938: čínská revoluce. chemické vazby 416 // zrod fašismu 362 Plasty 417 DOPRAVA A KOMUNIKAČNÍ // 1919-1938: občanská válka Významné osobnosti (fyzika a chemie) 418 PROSTŘEDKY
// ve Španělsku, deprese 363 Slovníček (fyzika a chemie) 419 První dopravní prostředky // 2. světová válka 364 Vodní doprava, průplavy, plachty, // 1946-1967: studená válka, MATEMATIKA A POČÍTAČE 422 moderní pohon // arabsko-izraelský konflikt 366 Matematika, počítání a měření 422 Převozní a nákladní lodě. // 1946-1967: válka ve Vietnamu 367 Zlomky, úhly a trojúhelníky 423 vznášedla a vodní // Měnící se svět 368 Algebra, diferenciální a integrální počet 424 kluzáky // 1968-1999: revoluce ve východní Analytická geometrie, fraktály. Železnice, elektrifikace a dieselový pohon // Evropě, Jihoafrická republika. Kosovo 371 pravděpodobnost 425 Vysokorychlostní vlaky, lineární indukční // Významní historikové 372 Zpracování a zobrazení dat 426 motory // Významné osobnosti v dějinách 373 Analogové a číslicové počítače 427 Městská doprava, tramvaje, trolejbusy // 428 // 429 // 430 // 430 // 431 // 432 // 433 // 434 // 435 // 436 // 437 // 438 // 440 // 441 // 442 // 443 // 444 // 444 // 445 // 446 // 447 // 448 // 449 // 450 // 451 // 453 // 454 // 455 // 456 // 456 // 457 // 459 // 460 // 461 // 462 // 463 // 464 // 465 // 466 // 467 // 468 // 468 // 469 // 470 // 471 // 472 // 472 // Méstská doprava, autobusy. Baroko, klasicisus 521 // metra a podzemní dráhy 473 Romantismus 522 UĎ // Integrované systémy 474 Opera, národní hudba 523 - // Osobní doprava 475 Gramofonový záznam hudby 20. století,
balet 524 // Nákladní doprava 476 Populární hudba, časová osa jazzu a rocku 525 // Letadla 477 Jazz a blues, soul 526 // Písmo, tisk 478 Rock a pop. svčlová hudba 527 POLITICKÁ MAPA SVĚTA // Tisk 479 Významné osobnosti (jazz a rock) 528 Arktida // Fotografie 480 Významné osobnosti (vážná hudba) 530 Grónsko* // Rozhlas, televize, video 481 Antarktida // Telekomunikace 482 VÝTVARNÉ UMĚNÍ A ARCHITEKTURA 532 Vědecké výzkumy v Antarktidě // Telefony, Internet 483 Antické umční a architektura: egyptské, // Významné osobnosti 484 řecké 532 EVROPA // Slovníček 486 Rané orientální umění a architektura: islámské, Island, Lotyšsko // buddhistické 533 Litva. Estonsko // Středověk, renesance 534 Finsko // Vrcholná renesance, manýrismus 535 Švédsko // Baroko, holandské umční 17. století 536 Norsko // ■■ j Rokoko, neoklasicismus 537 Dánsko // Romantismus, východ se setkává se západem 538 Velká Británie // ■ Impresionismus, postimpresionismus 539 Severní Irsko // Primitivismus, kubismus a období po nčm 540 Irsko // Dadaismus a surrealismus, expresionismus 541 Nizozemsko // LITERATURA, POEZIE A DRAMA 490 Mezinárodní modemismus. abstraktní umění 542 Belgie // Epická poezie, klasické řecké drama 490 Postmodernismus, feministické umění 543 Lucembursko. Monako // Mystéria, morality a pašijové hry. Významné sbírky, rekordní ceny na aukcích 544 Francie // dvorská poezie 491 Hlavní architektonické slohy 545
Baskové // Pastýřská poezie. Shakespearova díla 492 Významné osobnosti 546 Andona // Sonet, osvícenství 493 Španělsko // Romantismus, lyrická poezie 494 UŽITÉ UMĚNÍ 550 Gibraltar*, Portugalsko // Biografie a autobiografie, gotika. Čínské bronzy, řecká keramika 550 Itálie // horor a fantazie 495 Vitráže a tapiserie středověku 551 San Marino. Vatikán // Romány 496 Porcelán z období dynastie Ming. francouzský Malta. Lichtenštejnsko // Deníky a eseje, cestopisy 497 nábytek z období regentství 552 Švýcarsko // Humor a satira, literatura pro déti 498 Wedgwood. Sheraton 553 Rakousko // Povídky, novely, historické a válečné romány 499 Fabergé. Liberty a spol. 554 Německo // Science fiction, detektivní a špion drní Hnutí Art and Crafts, velké výstavy 555 Polsko // literatura 500 Dekorativní sklo. malovaný porcelán 556 Česká republika. Slovensko // Pseudonymy, erotická literatura 501 Secese, keramika 557 Maďarsko // Svčtové knihovny, laureáti Nobelovy Art déco. svítidla 558 Slovinsko. Chorvatsko // a Pulilzerovy ceny 502 Židle 20. století. Bauhaus 559 Bosna a Hercegovina. Makedonie // Královští básníci-laureáli. Booker Prize 504 Významné osobnosti 560 Jugoslávie // Významné osobnosti 505 Slovníček 561 Válka v bývalé Jugoslávii // FOTOGRAFIE A MÓDA Albánie // DIVADLO. FILM A TELEVIZE 508 562 Řecko // Divadlo: Řecké a římské divadlo, východní Fotografie: viktoriánský portrét. Muybridge 562 Rumunsko
// divadlo 508 Válečná fotografie 563 Moldavsko, Bulharsko // Stfcdovík a renesanci’. Commedia dclľarte. Dokumentární fotografie sociálních problémů 564 Rusko // vývoj dramatu v 18. a 19. století 509 Man Ray. budoucnost fotografie 565 Čečensko // Divadlo 19, a 20. století 510 Móda: změna tvarů. Coco Chanclová 566 Ukrajina. Bělorusko // Film: Hollywood, westerny, muzikály 511 60. léta 20. století, návraty módy 567 // Komedie a animovaný film. science fiction 512 Barva, styl ulice 568 ASIE // Film a clef, film noir. neorealismus 513 Významné osobnosti (fotografové a módní Arménie. Azerbájdžán // Ruské velkofilmy, válečné filmy 514 tvůrci) 569 Gruzie. Kurdové // Nová vlna. vítézové cen Americké filmové Turecko // akademie (držitelé Ose arů) 515 Kypr. Libanon // THevize 516 Sýrie // Významné osobnosti 517 Izrael. Palestina Jordánskgjemen // HUDBA A TANEC 520 Saudská Arábie // Hudební pojmy, středovčk, renesance 520 Omán. Spojené arabské emiráty // 572 // 574 // 574 // 575 // 575 // 576 // 578 // 579 // 580 // 581 // 582 // 583 // 584 // 585 // 586 // 587 // 588 // 589 // 590 // 592 // 592 // 593 // 594 // 595 // 596 // 597 // 598 // 599 // 600 // 602 // 603 // 604 // 605 // 606 // 607 // 608 // 608 // 609 // 610 // 611 // 612 // 614 // 615 // 616 // 618 // 619 // 620 // 621 // 622 // 623 // 624 // 625 // 626 // ► // Katar. Bahrajn 627 Barbados. Grenada 692 // Kuvajt, válka v Perském zálivu 628 Svatý Vincenc. Trinidad
a Tobago 693 // Irák 629 // Írán 630 JIŽNÍ AMERIKA 694 // Turkmenistán, Kazachstán 631 Kolumbie 696 // Uzbekistán, Kyrgyzslán 623 Venezuela 697 // Tádžikistán, Afghánistán 633 Guyana. Nizozemské Antily a Aruba* 698 // Pákistán 634 Surinam. Francouzská Guyana* 699 // Kašmír 635 Ekvádor. Galapágy 700 // Indie 633 Peru 701 // Nepál. Bhúián 639 Chile 702 // Srí Lanka. Maledivy 640 Paraguay. Uruguay 703 // Bangladéš 641 Bolívie. Falklandské ostrovy 704 // Barma 642 Argentina 705 // Thajsko 643 Brazílie 706 // Kambodža, Laos 644 // Vietnam 645 AFRIKA 708 // Čína 646 Maroko. Západní Sahara 710 // Tibet 648 Mauritánie, Kapverdy 711 // Macao*. Mongolsko 649 Alžírsko 712 // Korejská lidové demokratická republika 650 Tunisko 713 // Korejská republika 651 Libye. Čad 714 // Japonsko 652 Egypt 715 // Tchaj-wan, Hongkong* 654 Súdán 716 // Filipíny 655 Etiopie. Eritrea 717 // Malajsie 656 Somálsko. Džibutsko 718 // Singapur, Brunej 657 Senegal. Gambie. Guinea-Bissau 719 // Indonésie 658 Guinea. Sierra Leone 720 // Východní Timor 659 Libérie. Pobřeží Slonoviny 721 // Mali. Burkina 722 // AUSTRÁLIE A OSTROVY V TICHÉM Ghana 723 // OCEÁNU 660 Togo. Benin 724 // Austrálie 662 Nigérie 725 // Nový Zéland 664 Niger. Kamerun 726 // Papua-Nová Guinea, Nová Kaledonie 660 Středoafrická republika. Rovníková Guinea 727 // Šalomounovy ostrovy 666 Gabon. Svatý Tomáš. Konžská republika 728 // Vanuatu. Fidži 667 Angola 729 // Tonga. Samoa
668 Demokratická republika Kongo (Zair) 730 // Tuvalu. Nauru 669 Rwanda. Burundi 731 // Marshallovy ostrovy, Kiribati 670 Keňa 732 // Federatívni státy Mikronésie, Palau, Uganda. Tanzanie 733 // Francouzská Polynésie* 671 Zambie, Malawi 734 // Mosambik, Zimbabwe 735 // SEVERNÍ AMERIKA A KARIBSKÁ OBLAST 672 Jihoafrická republika (Jižní Afrika) 736 // Kanada 674 Botswana, Lesotho 738 // Spojené státy americké 676 Namibic, Svazijsko 739 // Bermudy* 680 Madagaskar 740 // Mexiko 681 Komory, Seychely 741 // Guatemala, Belize 682 Mauricius 742 // Salvador. Honduras 683 Mezinárodní časová pásma 742 // Nikaragua. Kostarika 684 // Panama. Panamské průplavové písmo 685 MAPY A TABULKY 743 // Kuba 686 Svétové statistiky 743 // Bahamy, ostrovy Turks a Caicos. Jamajka. // Kajmanské ostrovy* 687 REJSTŘÍK MAP 745 // Haiti, Dominikánská republika 688 Rejstřík 763 // Portoriko. Americké Panenské ostrovy*. // Britské Panenské ostrovy*. Antigua a Barbuda 689 * Hvézdičkou jsou označena závislá území // Svatý Kryštof a Nevis, Anguilla. // Montserrat*. Svatá Lucie 690 // Dominika. Guadeloupe*. Martinik 691

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC