Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(28.3) Půjčeno:113x 
BK
3. oprav. a dopl. vyd.
Praha : H + H, 2002
544 s. : il. ; 22 cm

objednat
ISBN 80-7319-004-4 (váz.)
Obsahuje černobílé obrázky
Obsahuje bibliografii a rejstříky
Vědy historické pomocné - průvodce
000116794
OBSAH // PŘEDMLUVA K PRVNÍMU VYDÁNÍ ... 3 // PŘEDMLUVA ? DRUHÉMU VYDÁNÍ... 7 // PŘEDMLUVA KE ČTVRTÉMU VYDÁNÍ... 9 // ÚVOD (Ivan Hlaváček)... 11 // Funkce postavení pomocných včd historických ... 12 // jejich délení... 13 // pramenovéda ... 15 // archeografie... 16 // Bibliografická příloha... 18 // I. // PALEOGRAFIE (Ivan Hlaváček - Jaroslav Kašpar) // Význam... // základní pojmy ... // dčjiny oboru... // typy paleografických edic ... // dějiny oboru v českých zemích ... // látky psací... // zkratky... // tajná písma... // číslice a cifry... // interpunkce ... // základní dělení písma... // geneze latinského písma... // vývoj písma ve starověku... // ve středověku... // carolina... // gotica... // novověké písmo... // humanistické ... // novogotické písmo... // 25 // 26 27 30 32 // 37 // 38 41 44 // 46 // 47 // 48 // 49 49 52 54 59 61 65 74 // 539 // VADEMECUM // tištěné učebnice psaní ... 83 // vývoj písma v českých zemích ve středověku... 87 // v novověku ... 90 // novogotické písmo... 90 // humanistické písmo... 98 // česká školní latinka ... 100 // Bibliografická příloha: obecnější práce... 105 // starověký a středověký vývoj ... 110 // novověký vývoj... 111 // CHRONOLOGIE (Ivan Hlaváček)... 117 // Základní pojmy ... 117 // funkce... 118 // dějiny oboru... 119 // v českých zemích... 121 // rytmus středověkého života ... 121 // kalendář juliánský ... 124 // kalendáře
následné... 124 // jednotlivá časová údobí ... 129 // římské datování... 130 // datování křesťanské... 130 // dělení dne a hodin ... 134 // Bibliografická příloha... 135 // GENEALOGIE (Ivan Hlaváček) ... 141 // Definice... 141 // dějiny oboru obecně... 144 // v českých zemích... 144 // prameny... 145 // základní pojmy ... 147 // značky... 150 // Bibliografická příloha... 150 // HISTORICKÁ METROLOGIE (Rostislav Nový) ... 155 // Definice... 155 // dějiny oboru obecně... 155 // v ěeských zemích... 157 // obecný vývoj do metrického systému... 158 // český vývoj ... 161 // 540 // měrná soustava u Václava Hájka... 165 // unifikace ... 167 // přechod ? metrickému systému ... 169 // tabulka I - antické míry a váhy ... 170 // tabulka 11 a III - české metrologické soustavy... 171 // tabulka IV - dolnorakouská soustava mčr a vah... 173 // tabulka V - mezinárodní soustava jednotek... 174 // Bibliografická příloha... 175 // II. // DIPLOMATIKA (Ivan Hlaváček) ... 179 // Definice... 179 // rozšiřování okruhu zájmu... 180 // dčjiny oboru obecnč... 180 // integrace novověkého materiálu... 187 // periodizace vývoje... 189 // dčjiny oboru v českých zemích ... 190 // abecední soupis nejdůležitčjších termínů ... 195 // základní obrys obecného vývoje... 219 // kanceláře... 223 // zmčny v struktuře diplomatického materiálu ... 224 // novověk... 228 // úřednický perzonál... 230 // český vývoj
středověký ... 233 // novověký... 254 // funkce jazyka... 261 // Bibliografická příloha: obecné práce... 263 // novověká problematika ... 265 // edice ... 267 // české edice... 271 // literatura... 275 // KODIKOLOGIE (Ivan Hlaváček)... 279 // Definice... 279 // dějiny oboru... 281 // vztah ? jiným disciplínám ... 282 // písařské dílny... 285 // laicizace výroby knih... 291 // obchod s knihami... 291 // 541 // VADEMECUM // skladba knih... 293 // vnější znaky rukopisů ... 293 // funkce knih ... 297 // knihovny ... 300 // česká rukopisná knižní kultura... 305 // Bibliografická příloha... 307 // SFRAGISTIKA (Ivan Hlaváček)... 315 // Definice... 315 // dějiny oboru obecně... 316 // české... 318 // prameny ... 319 // uplatnění pečeti ... 320 // právní platnost... 322 // tvar ... 324 // pečetní látka... 325 // typologie pečetí... 327 // popis ... 328 // falza... 330 // stručný vývoj užívání pečetí... 331 // český vývoj ... 334 // Bibliografická příloha... 339 // HERALDIKA (Ivan Hlaváček) ... 343 // Definice... 343 // vztah ? jiným oborům ... 344 // dějiny oboru obecnč... 344 // české... 346 // uplatnění erbů ... 347 // právo ? erbu... 347 // třídění materiálu... 350 // části znaku... 354 // erbovní znamení ... 356 // barvy a kovy ... 358 // starý český vývoj... 360 // nástin dějin české státní heraldiky od 1. světové války (Rostislav Nový) .. 362 // Bibliografická příloha... 369
// EPIGRAFIKA (Ivan Hlaváček)... 373 // 542 // Definice... // dčjiny oboru obecnč . // české ... // důvod vzniku nápisu jazyková stránka . . . typologie nápisů ... // autor nápisu... // autenticita textu ... // písmo... // český vývoj ... // Bibliografická příloha // 373 // 375 // 376 // 378 // 379 // 380 382 // 385 // 386 388 391 // NUMISMATIKA (Rostislav Nový s doplňky Eduarda Šimka)... 397 // Definice... 397 // dčjiny oboru obecnč... 397 // české... 400 // základní pojmy ... 404 // nástin světového vývoje... 409 // Evropa... 410 // zlatá valuta... 416 // vývoj mincovnictví a platební prostředky v USA... 419 // nástin vývoje české mčny... 421 // mincovní a horní regál... 422 // organizace mincovnictví a emise bankovek ... 422 // výroba mincí a bankovní tisk... 422 // mčnový vývoj ... 433 // mčna denárová... 435 // brakteátová ... 438 // grošová ... 440 // tolarová... 450 // konvenční ... 453 // rakouská ... 457 // korunová... 461 // tabulka I - pomčr zlata a stříbra v Evropé ... 466 // tabulka II - měnová soustava grošové měny ... 467 // tabulka III. - mincovní řád 1561 ... 468 // tabulka IV - cena tolaru v krejcarech... 469 // Bibliografická příloha... 470 // 543 // VADEMECUM // SEZNAM ZKRATEK ... 483 // SEZNAM VYOBRAZENÍ... 484 // REJSTŘÍK AUTORŮ A EDOTORŮ... 492 // REJSTŘÍK JMEN A VĚCÍ ... 505 // 544
(OCoLC)51044434
cnb001119992

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC