Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:12x 
BK
Vyd. 1.
Jinočany : H & H, 2004
418 s. : il.

objednat
ISBN 80-86022-91-9 (váz.)
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje ilustrace, tabulky, přílohy, poznámky, rejstřík, údaje o autorovi
Bibliografie na s. 387-413
Války - středověk - pojednání
Vojenství - středověk - pojednání
000116822
OBSAH // Předmluva / 7 Úvod / 9 // Válka a spor, bellum a guerre/war / n Mír, pax, pactum / 12 Magnum beneficium esi pax / 14 // Základní okolnosti / 17 // Vnitrozemská moře a mořské’ úžiny / 19 Poloostrovy a ostrovy / 22 Velké kontinentální oblasti / 27 Vodní toky a jejich překonávání / 29 Hory / 33 Podnebí / 39 Nárůst počtu obyvatel / 45 Doprava, předávání zpráv a pochodové tempo / Hospodářství / 54 Financování válek / 56 Technika a společnost / 59 // Náboženské představy / 62 // Extrémní konfliktnost křesťanů / 67 Váleční svati / 68 Spravedlivá válka / 69 // Svatá válka / 71 // Humanizuje náboženství válku? / 81 // Opatření pro případ války / 86 // Podněty z římské doby / 86 // Přechodně využívaná opevnění / 90 Hrady / 91 // Opevněné vesnice a opevněná města / 99 Marky / 103 Zbraně a zbroj / 104 Nasazení jezdectva / 114 Opatření pro případ války na moři / 118 Hospodářské zbraně / 120 Duchovní zbraně / 121 // Panovníci a jejich věrní / 124 // Auxilium et consilium / 134 Vyslanci í 136 // Střídavá loajalita a zrada / 140 Biskupové a opati ve službách říše / 143 Válečníci / 153 // Žoldnéři a speciální jednotky / 159 Bojovnice / 164 Vojsko / 165 Lhůty a omezení / 168 // Od konfliktu ? válce / 171 // Podněty k přesunům a tažením / 171 Pocit ohrožení / 173 Touha po svobodě / 174 Ochrana ohrožených a usilování o moc / 175 Změny na trůně / 177 // Víra
v zvláštní poslání / 179 Touha po majetku / 180 // Obnova porušených práv / 181 Sláva / 182 // Dobrodružství, zábava, rozptýlení / 182 Vyostrení konfliktu / 183 Cile / 185 // Průzkum a dlouhodobé’ přípravy / 187 Protivník - žádný monolitní blok / 190 Úhybné’ manévry / 191 Spojenectví / 192 // Typy válek / 193 Stěhování národů / 193 Trestné expedice a nájezdy / 199 Války o dosažení hegemonie / 203 Obrana proti vnějšímu ohrožení / 217 Křížové výpravy / 221 // Od vyhlášení války ? bitvě / 233 // Věcná nutnost, nevypočitatelnost, strategie / 234 Vyhlášení války / 240 Povolání do zbraně / 242 Odchod do války / 249 Válečné zákony / 252 Polní tábory / 256 Taktické úvahy / 257 Propaganda / 262 Vzýváni nebeských mocností / 264 Poslední snahy o mír / 267 Promluva před rozhodujícím bojem / 269 Sliby míru. Odpuštění a loučeni / 272 Znamení vítězství / 275 Obléháni a dobývání / 276 Bitva v poli / 280 // Po vítězství / 285 // Příměří / 285 // Až do konce: stvrzující násilí / 287 Ztráta svobody / 288 Osud dívek a žen / 292 Kořist / 293 Péče o mrtvé / 295 Ztráty / 296 Symbolické akty / 297 Výkupné a „dary“ / 301 Uzavření míru / 303 // Vzdání chvály Bohu - a myšlenky na posmrtnou slávu / 308 // Snahy omezit válečné násilí / 313 Pokuty a smír / 313 // Záruka míru uvnitř kláštera - model? / 313 Zvláštní mír / 317 Boží mír a zemský mír / 319 Zprostředkování
třetí stranou / 325 Soudy / 327 // Kolektivní svépomoc / 329 Dobré účty dělají dobré přátele / 332 Ústupnost / 335 // Jak předcházet konfliktům mezi státy / 337 // Výhled do budoucna / 339 // Věčná prosba o mír / 342 // Přílohy / 344 Zkratky / 344 Poznámky / 346 Prameny / 387 Literatura / 394 Rejstřík / 414

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC