Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Themis, 2003
230 s.

objednat
ISBN 80-7312-025-9 (váz.)
francouzština
Přeloženo z francouzštiny
Na obálce a v tiráži jméno autora uvedeno správně
Bibliografie na s. 227-230
Války náboženské - svět - přehledy
000116901
NÁVRAT BOHA? // I. DĚDICTVÍ // OBSAH // 1. Náboženská skutečnost ___ // Od minulosti do současnosti Posvátno a ideologie // 2. Protichůdné vize i dějiny ___ // Černobílost bipolárního světa Vzestup Západu Pozvolný soumrak Východu Tragický zrod nového světa // 3. Náboženství, společnost a politika ___ // U zdrojů identity Jazyky a kultury // Národy, nacionalismy, menšiny a většiny // 4. Bůh válečnický či dobrotivý ___ // Kolektivní paměť, vzpomínka a zapomnění Když Bůh a válka jedno jsou Když se Bůh tváří dobrotivě Pojem tolerance // II. 21. STOLETÍ // 1. Arabská mozaika ___ // ? novému modelu? // Lidská práva v islámu Formy laického státu? // Irák // Sýrie // Křesťané v Orientu Pouto s Asií // Geografické rozdělení podle vyznání Znepokojivé vylidňování Křesťané a muslimové Na adresu arabsko-muslimské většiny Na adresu křesťanských komunit Na adresu všech // 2. Perský a šiltský Írán ___ // Před revolucí z roku 1979 Islámský Irán // Právay menšiny a monoteismus Perština úředním jazykem Rovnost práv a teokracie Duchovní a světská moc Etnické otázky // 3. Křehká afghánská společnost ___ // Dojde ? rozdělení? // Geopolitická věc, o niž jde Etnicko-náboženský zmatek Paštuni // 4. Pákistán neboli islám jako tmel ___ // Ohrožená jednota? // Etnická mapa // Základní svobody a ochrana menšin // 5. Bangladéš - muslimský, ale bengálský // Jedni a druzí
// Konflikty // 6. Filipíny neboli oslabený stát ___ 105 // Christianizace a kolonizace Muslimové a rebelie // 7. Indonésie, islám a hinduisticko-buddhistické podhoubí _ 109 // Obtížně udržitelná jednota Některá i dentimi fakta Ústavy a náboženství Bitvy, autochtoni Dajákové Moluky (Maluku) // Papuánci Východní Timor Cesta ? politickému řešení // 8. Malajsie za cenu všemožného napětí ___ 119 // 9. Ujguři aneb až se Čína zhroutí ___ 123 // Tisíciletá přítomnost Multietnické a geostrategické území Tváří v tvář Chánům Opětné vzplanutí násilí // 10. Indie aneb zničený sen ___ 127 // Hinduistický nacionalismus a fundamentalismus Současné omezení Skrytá rozmanitost Ústava z 26. listopadu 1949 Jednotný národní stát? // Mnohost zón napětí Sikhská země Indický Kašmír // Silné napětí mezi hinduisty a muslimy Západ, Indie a křesťané Vytlačování a diktát Hegemonie a odpor Následky dnes // 11. Buddhismus, stát a politika ___ 141 // Různé podoby // Myanmar (Barma), buddhismus, diktatura a odpor Vojenská junta ? moci Zanikající národy ... // Buddhistické království Thajsko Náboženství - nástroj politiky a kritické myšlení Početné menšiny Muslimští Pattani na jihu Srí Lanka - neřešitelný konflikt Kolonizace a nacionalismus Vztahy mezi Sinhálci a Tamily Kambodža: buddhismus - státní náboženství // 12. Rudé slunce japonského šintóismu ___ 155 // Od státního náboženství
? laickému státu? // Skutečná etnicko-náboženská různost Korejci - dědictví války Autochtónni národ - Ainové Okinávci - rozervaný a trpící národ Burakumin - opovrhovaná sociální kategorie // 13. Afrika ponechaná napospas osudu ___ 161 // Etnicko-lingvistická a náboženská otázka Hrobové ticho // Laickost na západní způsob? // Tanzanie praskající ve švech // Náboženská a etnická fragmentace Zvláštnost Zanzibaru a Pemby Nigérie na okraji propasti // Muslimský Sever verzus křesťanský a animistický Jih Nová ústava // 14. Karibská oblast ___ 171 // Složité etnické struktury Hinduisté, muslimové a černoši // 15. Až se probudí jižní Tichomoří ___ 175 // Polynésané, Melanésané, Mikronésané a Papuánci // Fidži: napětí mezi Indy a Melanésany Autochtónni obyvatelstvo a přistěhovalci Ústava s diskriminačním charakterem Vanuatu - chronická nestabilita // 16. Od ortodoxie ? ortodoxním církvím ___ 181 // Schizma // 1054 // Důvody nesváru Návrat ortodoxie na scénu Autokefalie v autokefalii Ukrajina v krizi // Složitá politická a kulturní situace Menšiny // V náboženské rovině // Dva svízele: autonomní Krym a řeckokatolická // Zakarpatská Ukrajina Jaké perspektivy? // Makedonie - státní pravoslaví Počátky církve // Náboženská a poté politická aukefálnost Bulharsko hledá samo sebe Byzanc a Osmani Bulharská pravoslavná církev Národnostní či náboženské menšiny? // 17. Návrat
Kavkazu na scénu ___ 201 // Náboženství, jazyky a národy // Ázerbájdžán // Gruzie // Arménie // 18. Středoasijské republiky ___ 207 // Nedávno získaná nezávislost a národně-identitní islám Letem světem Kazachstán Kyrgyzstán Uzbekistán // Tádžikistán // Turkmenistán // 19. Od balkánských konfliktů po Blízký východ // Sflení identitní religióznosti // BIBLIOGRAFIE

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC