Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001
126 s. : il.

objednat
ISBN 80-245-0217-8 (brož.)
Obsahuje tabulky, grafy, úvod
Bibliografie: s. 124-126
Politika zdravotnická - učebnice vysokošk.
000117016
Obsah: // Úvod...4 // 1. Zdravotní politika...5 // 1.1 Východiska a předpoklady státní zdravotní politiky...5 // 1.2 XIX. století - mezník ve vývoji zdravotní politiky...9 // 2. Zdraví a jeho ekonomické aspekty...15 // 2.1 Definice zdraví...15 // 2.2 Determinanty zdraví ...I7 // 2.3 Hodnota zdraví a pojetí práva na zdravotní péči...18 // 2.4 Zdraví v liberálních schématech...20 // 2.4.1 Zdraví jako meritorní zboží...21 // 2.4.2 Grossmanova a Culyerova teorie...22 // 2.4.3 Neefektivnost ve smyslu Paretova optima...24 // 3. Zdravotnický systém...37 // 3.1 Základní pojmy...38 // 3.2 Zdravotnický systém a jeho subjekty...48 // 3.3 Státní zásahy, tržní selhání...50 // 3.4 Regulační mechanismy...57 // 3.4.1 Způsob úhrady zdravotní péče jako integrovaná regulace...59 // 3.4.2 Spoluúčast pacienta...54 // 3.5 Indikátory zdravotnického systému...70 // 4. Typologie zdravotnických systémů...75 // 4.1 Krystalizace třídících znaků typologie XX. století...75 // 4.2 Fenomény nové strategie zdravotní politiky po 2. sv. válce...79 // 4.3 Základní charakteristiky zdravotnických systémů XX. století...83 // 4.3.1 Tržni model zdravotnictví...84 // 4.3.1.1 Charakteristické znaky tržního modelu...84 // 4.3.1.2 Praxe a účinnost...84 // 4.3.1.3 Problémy tržního modelu...88 // 4.3.2 Model na Beveridgeovských principech...89 // 4.3.2.1 Charakteristické znaky modelu...89 // 4.3.2.2 Praxe a účinnost...90 // 4.3.2.3 Problémy
modelu...91 // 4.3.3 Model na Bismarckovských principech...92 // 4.3.3.1 Charakteristické znaky modelu...92 // 4.3.3.2 Praxe a účinnost...93 // 4.3.3.3 Problémy modelu...94 // 4,4. Překonávání tradiční typologie...95 // 4.4.1 Priority zdravotní politiky...97 // 4.4.1.1 Zajistit dostupnost zdravotní péče...97 // 4.4.1.2 Zabezpečení kvality zdravotní péče...98 // 4.4.1.3 Zabezpečení ekonomické efektivnosti...98 // 4.4.1.4 Zabezpečení výkonnosti zdravotnického systému...99 // 4.4.1.5 Zabezpečení podpory a ochrany zdraví...99 // 5. Vybrané charakteristiky zdravotního stavu - východisko i cíl zdravotní politiky...101 // 5.1 Věkové a pohlavní složení obyvatelstva...101 // 5.2 Vybrané charakteristiky zdravotního stavu populace...104 // 5.3 Věkové a pohlavní složení obyvatelstva České republiky...106 // 5.4 Střední délka života a úmrtnost jako vybrané charakteristiky zdravotního stavu v // České republice...?9 // 5. 5 Tabulky vybraných demografických charakteristik...118 // Literatura... 124 // 3

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC