Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.3) Půjčeno:17x 
BK
1. vyd.
Havlíčkův Brod : Fragment, c1998
56 s. : il.

objednat
ISBN 80-7200-289-9 (brož.)
Práce - učebnice škol základních
000117086
OBSAH: // 1 POJEM PROFESIONÁLNÍ PRÁCE___ // 2 PRODUKTY PRÁCE___ // 2.1 Výrobky // 2.2 Služby // 2.3 Produkty, které výrobkům // a službám předcházejí // 3 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY PRÁCE___ // 3.1 Pracovní činnosti // 3.2 Pracovní prostředky // 3.3 Předmět práce // 3.4 Pracovní prostředí // 3.5 Shrnutí charakteristických znaků práce // 4 CHARAKTERISTICKÉ RYSY OSOBNOSTI // - PŘEDPOKLAD PRO VÝKON // KONKRÉTNÍ PRÁCE___ // 4.1 Základní princip volby povolání // 4.2 Schopnosti // 4.3 Vlastnosti // 4.4 Zdravotní a tělesné předpoklady // 4.5 Zájmy // 5 VZDĚLÁNÍ___ // 5.1 Význam vzdělání // 5.2 Vzdělávací soustava České republiky // 5.3 Prvotní vzdělávání // 5.4 Další vzdělávání // 6 HLAVNÍ OBLASTI SVĚTA PRÁCE___ // 6.1 Obsluha strojů a zařízení // 6.2 Seřizování a opravy strojů a zařízení // 6.2 Spojování, sestavování, montování, // ruční opracovávání // 6.4 Měření, testování, zkoušení // 6.5 Obsluha zákazníků // 6.6 Vyjednávání, zastupování něčích zájmů // 6.7 Řízení, organizování, plánování 34 // 6.8 Posuzování, ohodnocování 35 // 6.9 Vymýšlení nového, zkoumání // dosud nepoznaného 35 // 6.10 Výchova, vzdělávání 35 // 6.11 Poskytování poradenství 36 // 6.12 Pečování, ošetřování, léčení 36 // 6.13 Péče o zvířata, rostliny, přírodu 37 // 6.14 Úřadování 37 // 6.15 Další možnosti členění světa práce 38 // 7 ORGANIZAČNÍ ASPEKTY
PRÁCE 40 // 7.1 Druhy organizací 40 // v 7.2  íruktura organizací 40 // J73 Práva a povinnosti zaměstnanců 42 // 8 SOUKROMÉ PODNIKÁNÍ 43 // 8.1 Podstata soukromého podnikání 43 // 8.2 Činnosti, s nimiž je při podnikání // třeba počítat 44 // 8.3 Nejčastější formy podnikání 45 // 9 TRH PRÁCE 46 // 9.1 Pojem trhu práce 46 // 9.2 Vývojové trendy trhu práce 46 // 10 PROFESNÍ DRÁHA 47 // 10.1 Projekce profesní dráhy, // profesní mobilita 47 // 10.2 Vzorce profesní dráhy 48 // 11 STÁTNÍ PODPORA SFÉRY ZAMĚSTNANOSTI 51 // 11.1 Informační a poradenské služby 51 11.2 Zprostředkování zaměstnání 52 11.3 Zprostředkování a proplácení rekvalifikací a dalších kurzů 52 11.4 Vyplácení finanční podpory nezaměstnaným 52 12 CVIČEBNÍ DOPLŇOVACÍ TEXT 53 // _6 // ___7 // 7 // 8 // 10 // _n // 11 // 14 // 16 // 18 // 22 // 23 // 23 // 24 // 25 // 25 // 26 // 26 // 26 // 27 // 28 // 28 // 29 // 29 // 30 // 31 // 32 // 32 // 34 // 5

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC