Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.03.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Poezie
Praha : Lidové nakladatelství, 1989

objednat
ISBN 80-7022-003-1
ruština
000117156
Rekat.
I. POD LOUBÍM LYCEA 11 // K Délii (Р. Křička) 16 // Starý muž (Z. Bergrová) 17 // Student Puškin (M. Jehlička, dále MJ) 18 // Krasavici, která šňupala tabák (E. Frynta) 19 // Nataše (H. Vrbová) 21 // Případ s Natašou (MJ) 22 // Prchavé lásky (H. Vrbová) 24 // Pro ni (K. Bednář) 27 // I já jsem šťasten byl, i já byl jako zpitý (H. Vrbová) 28 // Natálie (L. Dušková) 29 // Slza (H. Vrbová) 32 // Z lycejního deníku (E. Moisejenková, V. Svatoň, // dále EM. VS) 33 // Nápis na besídce (Z. Bergrová) 34 // Malíři (Z. Bergrová) 35 // Portrét J. P. Bakuninové (MJ) 36 // Okno (H. Vrbová) Ъ1 // Podzimní ráno (H. Vrbová) 38 // Rozchod (H. Vrbová) 39 // Morfeovi (H. Vrbová) 41 // Elegie (H. Vrbová) 42 // Měsíc (K. Bednář) 43 // Jediná láska chladný život hřeje (K.. Bednář) 44 // Slůvko lásky (Z. Bergrová) 46 // Přání (H. Vrbová) 47 // Rozkoš (H. Vrbová) 48 // Elegie (К. Bednář) 49 // První triumf fAÍ/J 51 // Nápis na stěně špitálu (H. Vrbová) 52 // Puščinovi do památníku (H. Vrbová) 53 // 367/II. SVATA VĚC VOLNOSTI 57 // Pro *** (E. Frynta) 61 // Pro ni (K. Bednář) 62 // Doubravo svobodná a snivá (Z. Bergrová) 63 // Pro Ogarjovovou (H. Vrbová) 64 // Improvizace na Ogarjovovou (Z. Bergrová) 65 // Já, nezkušený ctitel cizích zemí (H. Vrbová) 66 // Kněžně Golicynové (H. Vrbová) 67 // Salón kněžny Golicynové fAÍ/J 68 // Kněžně M. A. Golicynové (H. Vrbová) 69 // Jak je to sladké ... a jak nebezpečné (Z. Bergrová) 70 // Koketě (H. Vrbová) 71 // N. J. Pljuskovové (Z. Bergrová) 72 // Mladí volnomyšlenkáři (MJ) 73 // Čaadajevovi (P. Křička) 74 // Já slýchával, že ze všech blah (H. Vrbová) 75 // Nimfodoře Semjonovové (E. Frynta) 76 // Kolosovové (H. Vrbová) 77 // A. M. Kolosovová (EM, VS) 78 // Katěninovi (H. Vrbová) 79 //
Dorida (E. Frynta) 80 // Marně jsem, miláčku, chtěl dále zakrývat (E. Frynta) 81 // Což nezáří dál vznosné klenby (H. Vrbová) 82 // J. S. Semjonovová (EM, VS) 83 // Evžen Oněgin, Hlava první (O. Masková) 85 // III. JIŽNÍ BŘEH 89 // Pro *** (H. Vrbová) 94 // Běda, proč krásou upoutává (K. Bednář) 95 // Vás nelituji, léta jara mého (E. Frynta) 96 // Na Kavkaze s Rajevskými (E. Frynta, E. Moisejenková, EF, EM) 97 // Nereida (E. Frynta) 98 // Prořídla oblaka a moc jich nezbývá (E. Frynta) 99 // S Rajevskými na Krymu (EF, EM) 100 // Doridě (H. Vrbová) // 368/Přežil jsem přání svá a chtění (E. Frynta) 102 // Má milá, udělal jsem už kříž nad mládím (H. Vrbová) 103 // Už brzy umlknu. A jestli lkavé vzdechy (H. Vrbová) 104 // Evžen Oněgin, Hlava první (O. Mašková) 105 // Bachčisarajská fontána (Závěr) (H. Vrbová) 107 // Poltava. Věnování (Z. Bergrová) 110 // Setkání s Puškinem (MJ) 111 // Kněžna Marie Volkonská (A..) 115 // Shledání Marie Volkonské s Puškinem. Z poémy N. A. Někrasova (Z. Bergrová) 116 // IV. KUS EVROPY UPROSTŘED ORIENTU 121 // Koketě (Z. Bergrová) 126 // Příteli (Z. Bergrová) 128 // Řekyni (Z. Bergrová) 129 // Z Puškinova kišiněvského deníku (EM, VS) 130 // Putování Oněginovo 131 // Život v Oděse (EF, EM) 132 // Cizince (Z. Bergrová) 133 // Noc (E. Frynta) 134 // Přijde ta hodina ..., tvé rajsky krásné oči (E. Frynta) 135 // Odpusť, že žárlím, že mě pokouší (H. Vrbová) 136 // Smět aspoň bláhovou naději srdci dát (E. Frynta) 138 // Pod rodnou oblohou, // modrou a nádhernou (H. Vrbová) 139 // Amálie Rizničová (MJ) 140 // Zapřísahání (H. Vrbová) 142 // К domovským břehům z cizí země (El. Vrbová) 143 // Jak málo vlastním srdcem vládnem (H. Vrbová) 144 // Puškin ve společnosti žen (M)) 145 //
Bryčka života (E. Frynta) 146 // Pohasl chmurný den. Chmurný jak z olova (H. Vrbová) 147 // Vše končí. Cizí jsme si odedneška (FI. Vrbová) 148 // Ten, kdo byl milován a láskou rozmazlený (H. Vrbová) 149 // Proserpina (FI. Vrbová) 150 // Na Voroncova (E. Frynta) 152 // 369/Spor s Voroncovem (EF, EM) 153 // Spálený dopis Z. Bergrovd) 154 // Touha po slávě (H. Vrbová) 155 // Vše, všecko na památku tvou (]. Hora) 156 // V krvi hoří oheň vášně (H. Vrbová) 157 // Bouře (E. Frynta) 158 // Anděl (H. Vrbová) 159 // Talisman (E. Frynta) 160 // Loučení (H. Vrbová) 161 // Moři (H. Vrbová) 162 // V. NA BŘEZÍCH MÍRNÉ SOROTI 167 // Sbohem, doubravy zelenavé (H. Vrbová) 172 // P. A. Osipovové (H. Vrbová) 173 // Života bída a útěcha v Michajlovském (EF, EM) 174 // Putování Oněginovo (]. Hora) 175 // Motivy z koránu (E. Frynta) 176 // A. P. Kernové (E. Frynta) 183 // Jaký byl (M)) 184 // Z Puškinových dopisů paní Kernové (EF, EM) 187 // Bakchická píseň (P. Křička) 191 // Když tě život příliš týrá (H. Vrbová) 192 // Dražší než kvítí jarních dní (E. Frynta) 193 // P. A. Vjazemskému (EF, EM) 194 // Zimní večer (H. Vrbová) 195 // Vyznání (H. Vrbová) 197 // Chůvě (E. Frynta) 199 // Zimní cesta (P. Křička) 200 // ... A navštívil jsem zas (E. Frynta) 202 // VI. V ZAJETÍ CAROVY MILOSTI 207 // Pro*** (H. Vrbová) 212 // Odpověď F. T. (H. Vrbová) 213 // Stance (P. Křička) 214 // Arion (E. Frynta) 215 // Na křižovatce (EF, EM) 216 // 370/Setkání s Kjuchelbekerem (EM, V S) 219 // Kněžně Z. A. Volkonské (H. Vrbová) 220 // Salón Zinaidy Volkonské (MJ) 221 // Tam poblíž oněch míst, kde vedie chrámu chrám (P. Kríčka) 222 // Akaíist Kateřině Nikolajevně Karamzinové (H. Vrbová) 223 // Na poušti světa bezbřehé a teskné (H. Vrbová) 224 //
Ach jaro, čase milování (H. Vrbová) 225 // Blažený je ten pěvec, jenž (E. Frynta) 226 // Kateřině Nikolajevně Ušakovové (H. Vrbová) 227 // K. N. Ušakovové (E. Frynta) 228 // Slavík a růže (E. Frynta) 229 // Sestry Ušakovovy (’M/ý 230 // Předpověď (MJ) 232 // Jelizavetě Nikolajevně Ušakovové (H. Vrbová) 233 // Odpověď (E. Frynta) 234 // VII. V MOSKVY ROZTĚKANÉM SHONU 237 // Ty a vy fZ. Bergrová) 243 // Předtucha (H. Vrbová) 244 // A. Ch. Benkendorfovi (EF, EM) 245 // Prostou a nudnou řečí prózy (H. Vrbová) 246 // Město pýchy, město hladu (H. Vrbová) 247 // Touha po Trigorském (EF, EM) 248 // Při písních smutné Gruzie (E. Frynta) 249 // Kvítek (E. Frynta) 250 // Jsem týž, co vždycky dřív: mám srdce nebdělé (E. Frynta) 251 // Znamení (E. Frynta) 252 // Aneta Oleninová o sobě a Puškinovi (MJ) 253 // V kroužku Oleninových (A..) 254 // Miloval jsem vás, moje láska ještě (E. Frynta) 256 // S vámi jet, přátelé, nikam se nezdráhám (H. Vrbová) 257 // Kalmyčce (H. Vrbová) 258 // Kalmycká koketérie (EM, VS) 259 // Klášter na Kazbeku (E. Frynta) 260 // Na hory Gruzie uléhá noční tma (E. Frynta) 261 // Zima. Co dělat dá se na dědině v zimě? (H. Vrbová) 262 // N. I. Gončarovové (EF, EM) 264 // 371/VIII. MĚSTO PÝCHY, MÈSTO CHLADU 269 // Podobizna (P. Kríčka) 276 // V líbezném chládku u fontány (E. Frynta) 277 // A. Ch. Benkendorf ovi (EF, EM)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC