Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.12.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.3) Půjčeno:22x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Orac, 2000
287 s. : il.

objednat
ISBN 80-86199-19-3 (brož.)
Studijní texty Orac
Obsahuje tabulky, úvod, přílohy
Bibliografie: s. 272-277
Literatura odborná - příručky
Zdroje informační - využívání - příručky
000117227
Obsah // Obsah // 1. Úvod... 6 // 2. Současné informační prostredí...9 // 2.1. Informační společnost... ? // 2.2. Informační prostředí...í9 // 2.3. Informační věda... 31 // 2.4. Terminologie a normalizace informační vědy...35 // 3. Informační proces...38 // 3.1. Data...38 // 3.2. Informace...41 // 3.3. Znalosti...45 // 3.4. Informační proces...47 // 3.5. Řízení informací...48 // 3.6. Řízení znalostí...50 // 3.7. Učící se organizace...52 // 4. Struktura informačních zdrojů...54 // 5. Primární informační zdroje...59 // 5.1. Časopisy...59 // 5.1.1. Zdroje informací...62 // 5.2. Dokumenty průmyslově právní ochrany...65 // 5.2.1. Patenty...66 // 5.2.2. Mezinárodní patentové třídění...70 // 5.2.3. Užitné vzory...73 // 5.2.4. Průmyslové vzory...73 // 5.2.5. Ochranné známky...74 // 5.2.6. Autorská díla...75 // 5.2.7. Know-how a zlepšovací návrhy...75 // 5.2.8. Zdroje informací...76 // 5.3. Zprávy z vědeckých a odborných setkání...85 // 5.3.1. Zdroje informací...86 // 5.4. Vědecko-kvalifikační práce...87 // 5.4.1. Zdroje informací...88 // 5.5. Normy...90 // 5.5.1. Zdroje informací...94 // 5.6. Výzkumné a technické zprávy...97 // 5.7. Interní firemní informace...98 // 5.7.1. Výroční zpráva a rozbor hospodaření firmy... 101 // 5.7.2. Firemní literatura... 104 // 3 // Obsah // 6. Zásady přípravy primární literatury... 108 // 6.1. Odborný článek - publikace... 108 // 6.1.1. Textové zpracování...
110 // 6.1.2. Struktura... 111 // 6.1.3. Grafická úprava... 114 // 6.1.4. Citování literárních odkazů... 118 // 6.1.5. Od rukopisu ? vytištění publikace... 123 // 6.1.6. Korektura a korekturní znaménka...125 // 6.1.7. Recenze...127 // 6.2. Ústní sdělení - přednáška...129 // 6.2.1. Příprava... 129 // 6.2.2. Přednesení přednášky...133 // 6.2.3. Poster... 136 // 6.3. Zprávy, oponentský posudek, oponentní řízení... 138 // 6.4. Vcdccko-kvalifikační práce, průběh obhajoby... 140 // 6.5. Patentová přihláška... 143 // 7. Sekundární informační zdroje... 145 // 7.1. Kompendia... 148 // 7.2. Referátová literatura... 150 // 7.3. Literatura citací... 156 // 7.3.1. Základní pojmy bibliometrie... 160 // 7.4. Šedá literatura... 164 // 7.5. Patentová literatura... 168 // 7.6. Externí firemní informace... 181 // 7.6.1. Zdroje informací... 191 // 8. Terciární informační zdroje...211 // 8.1. Encyklopedie...212 // 8.2. Naučné slovníky...217 // 8.3. Monografie...218 // 8.4. Učebnice...220 // 8.5. Příručky...221 // 8.6. Numerické a faktografické publikace...223 // 8.7. Účelové firemní informace...231 // 9. Ostatní informační zdroje...233 // 10. Informační zdroje v elektronické formě...234 // 10.1. Databáze...234 // 10.2. Databázová střediska...238 // 10.3. Internet...239 // 11. Odborné knihovny a informační pracoviště...243 // 11.1. Možnosti vyhledávání v knihovním fondu knihovny...247 // 11.2. Státní technická
knihovna v Praze...251 // 4 // Obsah // 11.2.1. Klasické služby...253 // 11.2.2. Služby, v elektronické formě...255 // 11.3. Informační pracoviště...257 // 12. Strategie vyhledávání informací a jejich zpracování...262 // 12.1. Rešerše...267 // 12.2. Zpracování získaných informací...270 // Literatura...272 // Příloha...278 // 5

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC