Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.06.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.7) Půjčeno:23x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Orac, 2000
287 s. : il.

objednat
ISBN 80-86199-19-3 (brož.)
Studijní texty Orac
Obsahuje tabulky, úvod, přílohy
Bibliografie: s. 272-277
Literatura odborná - příručky
Zdroje informační - využívání - příručky
000117227
1. Úvod 6 // 2. Současné informační prostredí 9 // 2.1. Informační společnost ? // 2.2. Informační prostředí í9 // 2.3. Informační věda 31 // 2.4. Terminologie a normalizace informační vědy 35 // 3. Informační proces 38 // 3.1. Data 38 // 3.2. Informace 41 // 3.3. Znalosti 45 // 3.4. Informační proces 47 // 3.5. Řízení informací 48 // 3.6. Řízení znalostí 50 // 3.7. Učící se organizace 52 // 4. Struktura informačních zdrojů 54 // 5. Primární informační zdroje 59 // 5.1. Časopisy 59 // 5.1.1. Zdroje informací 62 // 5.2. Dokumenty průmyslově právní ochrany 65 // 5.2.1. Patenty 66 // 5.2.2. Mezinárodní patentové třídění 70 // 5.2.3. Užitné vzory 73 // 5.2.4. Průmyslové vzory 73 // 5.2.5. Ochranné známky 74 // 5.2.6. Autorská díla 75 // 5.2.7. Know-how a zlepšovací návrhy 75 // 5.2.8. Zdroje informací 76 // 5.3. Zprávy z vědeckých a odborných setkání 85 // 5.3.1. Zdroje informací 86 // 5.4. Vědecko-kvalifikační práce 87 // 5.4.1. Zdroje informací 88 // 5.5. Normy 90 // 5.5.1. Zdroje informací 94 // 5.6. Výzkumné a technické zprávy 97 // 5.7. Interní firemní informace 98 // 5.7.1. Výroční zpráva a rozbor hospodaření firmy 101 // 5.7.2. Firemní literatura 104 // 3 // Obsah // 6. Zásady přípravy primární literatury 108 // 6.1. Odborný článek - publikace 108 // 6.1.1. Textové zpracování 110 // 6.1.2. Struktura 111 // 6.1.3. Grafická úprava 114 // 6.1.4. Citování literárních odkazů 118 // 6.1.5. Od rukopisu k vytištění publikace 123 // 6.1.6. Korektura a korekturní znaménka 125 // 6.1.7. Recenze 127 // 6.2. Ústní sdělení - přednáška 129 // 6.2.1. Příprava 129 // 6.2.2. Přednesení přednášky 133 // 6.2.3. Poster 136 // 6.3. Zprávy, oponentský posudek, oponentní řízení 138 // 6.4. Vcdccko-kvalifikační práce, průběh obhajoby 140 //
6.5. Patentová přihláška 143 // 7. Sekundární informační zdroje 145 // 7.1. Kompendia 148 // 7.2. Referátová literatura 150 // 7.3. Literatura citací 156 // 7.3.1. Základní pojmy bibliometrie 160 // 7.4. Šedá literatura 164 // 7.5. Patentová literatura 168 // 7.6. Externí firemní informace 181 // 7.6.1. Zdroje informací 191 // 8. Terciární informační zdroje 211 // 8.1. Encyklopedie 212 // 8.2. Naučné slovníky 217 // 8.3. Monografie 218 // 8.4. Učebnice 220 // 8.5. Příručky 221 // 8.6. Numerické a faktografické publikace 223 // 8.7. Účelové firemní informace 231 // 9. Ostatní informační zdroje 233 // 10. Informační zdroje v elektronické formě 234 // 10.1. Databáze 234 // 10.2. Databázová střediska 238 // 10.3. Internet 239 // 11. Odborné knihovny a informační pracoviště 243 // 11.1. Možnosti vyhledávání v knihovním fondu knihovny 247 // 11.2. Státní technická knihovna v Praze 251 // 11.2.1. Klasické služby 253 // 11.2.2. Služby, v elektronické formě 255 // 11.3. Informační pracoviště 257 // 12. Strategie vyhledávání informací a jejich zpracování 262 // 12.1. Rešerše 267 // 12.2. Zpracování získaných informací 270 // Literatura 272 // Příloha 278

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC