Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.8) Půjčeno:19x 
BK
1. vyd.
Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2002
159 s.

objednat
ISBN 80-86473-17-1 (brož.)
Obsahuje bibliografické odkazy
Teorie poznání - učebnice vysokošk.
000117229
OBSAH // 1. GNOSEOLOGIE ... 5 // 2. GNOSEOLOGIE A JINÉ VĚDY ZKOUMAJÍCÍ // PROCES POZNÁVÁNÍ ... 9 // 3. PROBLÉM VZTAHU ONTOLOGIE A GNOSEOLOGIE. // OTÁZKA FILOSOFIE PRIMA... 14 // 4. CO JE POZNÁNÍ A JEHO PŘEDMĚT ... 19 // 4.1 Ontologické předpoklady gnoseologie. // Spor o realitu světa... 19 // 4.1.1 Tradiční realistické koncepce...20 // 4.1.2 Subjektivistická interpretace poznání. Solipsismus 21 // 4.1.3 Fenomenologické teorie poznání a jejich (údajné) // překonání solipsismu i realismu...25 // 4.1.3.1 Fenomenologie Edmunda Husserla ...25 // 4.1.3.2 Druhá varianta fenomenalismu: současné verze // empirismu...31 // 4.1.3.2.1 Wittgensteinův fenomenalismus a jeho kritika // realismu... 32 // 4.1.3.2.2 Nejednota představitelů filosofie vědy v otázce // reality světa... 37 // 4.1.4 Kritický realismus...42 // 4.1.5 Heideggerova verze překonání sporu // realismus-subjektivismus ...46 // 5. PROBLÉM POZNÁNÍ VE SVĚTLE ONTOLOGIE ...49 // 5.1 Poznání jako vztah subjektu a objektu. // Přednosti a aporie...49 // 5.1.1 Přednosti subjekt-objektového výkladu poznání...51 // 5.1.2 Aporie subjekt-objektového výkladu poznání...53 // 6. PRAMENY POZNÁNÍ: SMYSLOVOST A RACIONALITA. PROBLÉM IRACIONALITY. ...61 // 6.1 Problém vztahu smyslů a rozumu v dějinách filosofie .. 67 // 6.2 Spor empirismu a racionalismu v novověku ...68 // 6.3 Kantův kriticismus - problematický pokus // překlenout spor empirismu a racionalismu ...71 // 6.4 Moderní
empirismus a jeho pojetí racionality. // Obrat к jazyku...76 // 6.5 Kritický racionalismus. Apriorismus ve světle ontologie. 92 // 6.6 Iracionalismus... 104 // 7 POZNÁNÍ A HODNOCENÍ. GNOSEOLOGIE // A AXIOLOGIE...110 // 7.1 Vztah poznávání a hodnocení ...111 // 7.2 Problém hodnot. Axiologie...114 // 7.2.1 Nemetafyzické axiologie...115 // 7.2.2 Metafyzické teorie hodnot...116 // 7.2.3 Problém relativity hodnot. Problém systému // (hiearchie) hodnot...119 // 7.2.4 Typologie hodnot...121 // 8 TEORIE PRAVDY ...124 // 8.1 Korespondenční teorie pravdy jako // gnoseologické kategorie...126 // 8.2 Problém tzv. „jiných“ teorií pravdy...131 // 8.3 Problém kriteria pravdy v korespondenční teorii ... 134 // 8.4 O tzv. ontologickém pojmu pravdy ...139 // 8.5 Některé z dalších otázek možnosti pravdy ...145 // 8.5.1 Pravda a logická správnost ...145 // 8.5.2 Objektivní a subjektivní pravda...146 // 8.5.3 Pravda je jedna aneb problém absolutní // a relativní pravdy ...149 // 8.5.4 Pravda sa hodnoty. Možný význam tolerance, // plurality a konsensu...153

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC