Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.9) Půjčeno:47x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1985
304 s. ; 25 cm

objednat
Učebnice pro vysoké školy
Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
000117378
Předmluva 7 // I. METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA HISTORICKÉ VĚDY // 1. Předmět a poslání historie (Bartoš) 10 // 2. Historické poznání na cestě k vědě (Kudrna) 17 // 3. Marxovo a Engelsovo pojetí dějin (Kudrna) 43 // 4. Gnozeologické problémy historickej vedy (Bajcurová) 50 // 5. Straníckosť historickej vedy (Bajcurová) 55 // 6. Zákony a zákonitosti historického vývinu (Bajcurová) 60 // 7. Spoločensko-ekonomická formácia a jej zmeny (Bajcurová) // 8. Výchovně vzdělávací poslání historické vědy (Čapek) 79 // II. POSTUP A TECHNIKY // HISTORIKOVY PRÁCE // 1. Předpoklady a etapy vědecké historické práce (Bartoš) 86 // 2. Informační zdroje a bibliografie (Bartoš) 92 // 3. Studium literatury (Bartoš) 102 // 4. Dokumentace vědeckého bádání (Bartoš) 107 // III. PRÁCE S PRAMENY // 1. К teorii historického pramene (Petráň) 118 // 2. Prameny nepsané (Petráň) 1323. Písemné prameny. Písemnosti institucionálního původu. Písemnosti // osobní povahy. Literární prameny (Kvaček) 142 // 4. Edice a ediční technika (Kvaček) 164 // 5. Kritika a interpretace pramenů (Kvaček) 168 // IV. HISTORICKÁ A BADATELSKÁ PRACOVIŠTĚ // 1. Historické vědecké ústavy a pracoviště (Bartoš) 178 // 2. Knihovny (Bartoš) 181 // 3. Archívy (Bartoš) 185 // 4. Muzea a památky (Bartoš) 190 // V. METODY HISTORIKOVY PRÁCE // 1. Induktivní a deduktivní metoda (Hroch) 201 // 2. Přímá a nepřímá metoda (Hroch) 204 // 3. Diachronní a synchronní přístup k historickému vývoji. Progresivní a retrospektivní metoda. Strukturní analýza (Hroch) 208 // 4. Kvantitativní metody a historická statistika (Kubiš) 215 // 5. Modelová analýza (...) 223 // 6. Metoda sondy (Kubiš) 228 // 7. Komparativní metoda (Hroch) 234 // 8. Typologická metoda. Periodizace (Hroch) 239 // 9. Biografická metoda (Hroch) 245 //
10. Geografická metoda (Kašpar) 250 // 11. Historická demografie (...) 255 // 12. Filologická metoda v historické vědě (Maur) 259 // VI. PÍSEMNÉ ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ // HISTORICKÉHO VÝZKUMU // 1. Zásady historického výkladu (Hroch) 266 // 2. Formy a typy historických publikací (Bartoš) 274 // 3. Struktura a úprava historického díla (Bartoš) 282 // VÝBĚROVÝ SOUPIS ZÁKLADNÍCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ HISTORICKÉ VĚDY (Jindra)
(OCoLC)85566015
cnb000029820

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC