Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.08.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(20) Půjčeno:20x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Sociologické nakladatelství, 2006
437 s.,[16] s.příl. : il.

objednat
ISBN 80-86429-49-0 (váz.)
Gender sondy ; [vol.] 5
Obsahuje černobílé ilustrace a fotografie, barevné fotografie (plakáty) na příloze, bibliografické odkazy, poznámky pod čarou, seznam autorů s údaji o nich
Mateřství - náměty - sborníky referátů
Mateřství - sborníky referátů
000117407
Obsah // Nékolik slov na úvod jedné cesty kruhem 7 // „Když jdu, tak jdu.“ Nezadržitelná Božena Viková-Kunětická 14 // Petra Štěpánková // Cesta světla? Matriarchát Boženy Vikové-Kunětické 38 // Libuše Heczková // Mezi mýtem matriarchátu a misogynstvím: // Erben, Bachofen, Weininger, Deleuze 50 // Josef Voj vodík // Cesta ? matkám v sestrách (a sestrám v matkách) v rané ženské tvorbě 75 // Eva Kalivodová // Oslavované vlastenky - pragmatické pracovnice: // Česká žena - výstavní obraz roku 1895 101 // Irena Štěpánová // Promény a tabuizace mateřství v českém moderním uméní: // Od symbolické Velké Matky ke katastrofě mateřské identity 116 // Martina Pachmanová // Porod a ženské télo: Diskurz a realita 19. století 131 // Milena Lenderová // České divadelní umělkyně 19. století - vzory národně probudilých žen 155 // Ludmila Sochorová // Raný film: mezi výchovou a pokušením // Petra Hanáková (CR) // Děti v brlohu: Boj proti kinematografům - bojem o dítě! // Ivan Klimeš // 5 // „Mně je tě líto, že jsi muž!“ // Typizace svobodné matky v českém hraném filmu meziválečné a protektorátní éry 237 // Marika Kupková // „Plakaly spolu, plakaly radostně a hrdé.“ // Emblematické redukce mateřství v ideologizovaném prostoru české poúnorové kultury 249 // Petr A. Bílek // Matky ikony, matky vražednice: // Obraz mateřství ve filmu, s důrazem na italský film 60. a 70.
let 261 // Stanislava Přádná // Slovenské mamičky, pekných synov máte... // alebo o materskej obraznosti v slovenskej kinematografii 289 // Petra Hanáková (SR) // Černá pedagogika a rakouská literatura 298 // Zuzana Augustová // Krize mateřství: // Pokračování ruského mateřského diskurzu 20. století v ruské próze 70. a 80. let 316 // Miluše Zadražilová // Hra na imaginárne: Obrazy materstva vo filme Modré z neba 345 // Mariana Szapuová // „Dcery otcovy“ a ztracené matky: // Hledání matek v české próze posledních desetiletí psané ženami 361 // Alena Zachová // Téma materstva a sesterstva v diele Toni Morrison/ovej: Feministická interpretácia románovej tvorby 373 // Katarína Feťková // Archetyp mateřství a jeho kritické obrazy v moderní bengálské literatuře // Blanka Knotková-Čapková // Archetypy mateřství v mexické mytologii a náboženství 405 // Petra Binková // „Sociálne materstvo“: koncepia a príbeh 417 // Zuzana Kiczková // O autorkách a autorech 435

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC