Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:22x 
BK
2. rozšíř. a dopl. vyd.
Praha : Eurolex Bohemia, 2004
494 s. : il.

objednat
ISBN 80-86432-63-7 (brož.)
Politologie
Obsahuje mapky, tabulky
Obsahuje bibliografické odkazy
Politologie - učebnice vysokošk.
000117416
OBSAH // PŘEDMLUVA (L. CABADA, M. KUBÁT) ...13 // PŘEDMLUVA KE DRUHÉMU, ROZŠÍŘENÉMU VYDÁNÍ (L. CABADA, M. KUBÁT)...15 // (E) POLITICKÁ VĚDA JAKO SAMOSTATNÁ // SPOLEČENSKOVĚDNÍ DISCIPLÍNA (L. CABADA) 23 // 1.1. Historicko-politická východiska // vzniku politické vědy ...23 // 1.1.1. Existuje politická věda?...23 // 1.1.2. Kořeny politické vědy...26 // 1.1.3. Charakter a pole působnosti politické vědy ...32 // 1.1.4. Vnitřní členění politické vědy...33 // 1.2. Vývoj politické vědy...;...34 // 1.2.1. USA a politická věda...34 // 1.2.2. Politická věda v Evropě...36 // 1.2.3. Politická věda v českém prostředí...37 // 1.2.4. Politologičká pracoviště v České republice...39 // 1.3. Shrnutí ..v...42 // 1.4. Literatura ... ...:. .‘?...J...43 // /2. POLITIKA JAKO PŘEDMĚT ZÁJMU // POLITICKÉ VĚDY (P. ROSŮLEK)... 44 // 2.1. Mnohoznačnost pojmu politika ...44 // 2.2. Definice politiky... 45 // 2.3. Kategorie související s politikou ... 47 // 2.3.1. Moc... 47 // 2.3.2. Panství...48 // 2.3.3. Stát... ...48 // 2.3.4. Společnost...ľ...49 // 2.3.5. Ideologie...51 // 2.3.6. Politické strany ...52 // 2.3.7. Politici...52 // Úvod do studia politické vědy // 2.4. // 2.4.1. // 2.4.2. // 2.4.3. // 2.5. // 2.6. 2.7. // V // 3.1: // 3.2. // 3.2.1. // 3.2.2. // 3.2.3. // 3.3. // 3.3.1. // 3.3.2. // 3.4. // 3.4. // Politika jako polity - politics - policy...53 // Polity...53 // Politics...54 // Policy (policies) ...54 // Politický
řád... 55 // Shrnutí... 58 // Literatura...58 // METODOLOGIE POLITICKÉ VĚDY (B. ŘÍCHOYÁ) 60 // Diskuse o metodologii... 61 // Metodologické přístupy aplikované v politické vědě...63 // Historický přístup 64 // Legalistickýpřístup...’...V... 64 // Institucionální přístup... 66 // Metody v politické vědě a jejich klasifikace ...66 // Experiment...69 // Simulace... 72 // Shrnutí... 74 // Literatura...•...75 // KOMPARATIVNÍ POLITOLOGIE (B. ŘÍCHOVÁ) 77 // 4.1. Komparativní metody: charakteristika... 78 // 4.2. Využití komparativního přístupu v politologii ...82 // 4.3. Typy komparativních studií... 86 // 4.3.1. Případové studie (case studies)... 86 // 4.3.2. Analýza procesů a institucí... 88 // 4.3.3. Typologie politických systémů... 89 // 4.3.4. Statistické analýzy ...>...91 // 4.4. Časový horizont v komparativních analýzách ...95 // 4.5. Proměny komparativního přístupu // v druhé polovině 20. století...96 // 4.5.1. Nová komparativní politická věda ... 97 // 4.5.2. Nový institucionalismus...?... 99 // 4.6. Shrnutí...103 // 4.7. Literatura...103 // 6 // Obsah // 45v POLITICKÁ FILOSOFIE (M. SKOVAJSA) ... 106 // 5. 1. Co je politická filosofie ... 107 // 5.1.1. Politická filosofie - politická věda... ...;___109 // 5.1.2. Normativita politické filosofie ... 111 // 5.1.3. Politická filosofie, politická teorie a dějiny // politického myšlení... 113 // 5. 2. Nástin vývoje politické filosofie...114
5.2.1. Klasická politická filosofie...114 // 5.2.2. Moderní politická filosofie ...:...117 // 5.2.3. Současná politická filosofie...119 // 5.3. Proč existuje politická filosofie? ? motivaci // politicko-filosofického myšlení dnes...120 // 5.3.1. Pluralismus hodnot ...120 // 5.3.2. Konflikt hodnot...124 // 5. 4. Problematika současné politické filosofie... 127 // 5.4.1. Politická filosofie jako rozhodčí hodnotových sporů...128 // 5.4.2. Politická filosofie jako ochrana společnosti // před hodnotovými spory ... 130 // 5.5. Shrnutí...132 // 5.6. Literatura...¦...;...133 // POLITICKÉ IDEOLOGIE (R ROSŮLEK)...135 // 6.1. Politická ideologie jako výtvor novověku... 135 // 6.2. Klasické politické ideologie aneb ideologický trojúhelník ... 137 // 6.2.1. Liberalismus... 137 // 6.2.2. Konzervatismus... :...143 // 6.2.3. Socialismus... 149 // 6.2.4. Existuje ideologický trojúhelník?...157 // 6.3. „(Staro)nové“ politické ideologie ...159 // 6.3.1. Environmentalismus... 159 // 6.3.2. Feminismus... 162 // 6.3.3. Nacionalismus... 166 // 6.3.4. Fašismus...168 // 6.3.5. Nacionálni socialismus ... 170 // 6.3.6. Islámský fundamentalismus ... 172 // 6.4. Shrnutí... 174 // 6.5. Literatura...174 // 7 // Úvod do studia politické vědy // @ POLITICKÝ SYSTÉM (B. ŘÍCHOVÁ)...178 // 7.1. Východiska systémového přístupu ...179 // r7.2. Model politického systému...180 // 7.3. Struktumě-funkcionálnípřístup ke studiu // politického systému
... 185 // 7.4. Vztah politického systému a okolí...186 // 7.4.1. Vztah společnost - politika ... 186 // 7.4.2. Centrální politický systém ... 191 // {7.4.3. Vztah politika - společnost ...192 // 7.5. Shrnutí... 195 // 7.6. Literatura... :...,...196 // /ÍŠS POLITICKÉ REŽIMY - //  FORMY VLÁDY (M. KUBÁT)...197 // 8.1. Co je politický režim - užití pojmu ...197 // 8.2. Typologie politických režimů... 199 // 8.2.1. Parlamentní režim... 201 // 8.2.2. Prezidentský režim ... 204 // 8.2.3. Poloprezidentský režim...206 // 8.2.4. Švýcarský režim .. ... 209 // 8.3. Politický režim a nedemokratický politický systém...211 // 8.4. Diskuse o politických režimech...212 // 8.5. Shrnutí... 214 // 8.6. Literatura... 214 // ßi POLITIČTÍ AKTÉŘI - ZÁJMOVÉ SKUPINY // A POLITICKÉ STRANY (M. KUBÁT) ...216 // 9.1. Zájmové skupiny ... 216 // 9.1.1. Typy zájmových skupin... 218 // 9.1.2. Funkce zájmových skupin...219 // 9.1.3. Strategie zájmových skupin ...220 // L 9.1.4. Zájmové skupiny a stát - systém organizovaných zájmů... 222 // 9.2. Politické strany... 223 // 9.2.1. Definice politické strany...223 // 9.2.2. Politická strana a politické hnutí... 226 // 9.2.3. Vznik politických stran...227 // * 9.2.4. Institucionalizace politických stran... 230

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC