Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
1. vyd.
Plzeň : Aleš Čeněk, 2006
295 s.

objednat
ISBN 80-7380-007-1 (brož.)
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
Filozofie přírody - učebnice vysokošk.
000117426
OBSAH // ÚVOD...5 // 1 Z DĚJIN FILOSOFIE PŘÍRODY // Konstituování předmětu a úkolu filosofie přírody...13 // 1.1 Předsokratici jako přírodní filosofové...13 // 1.2 Aristoteles - zakladatel filosofie přírody...15 // 1.3 Novověká exaktní přírodověda - mechanicismus, údajně // nemetafyzická filosofie přírody...20 // 1.4 Kantova metafyzika přírody - její přínos a meze...26 // 1.5 Naturfilosofie německého idealismu - pojmové kouzlení o přírodě . 32 // 1.6 Krize mechanicismu ve fyzice a potřeba nové filosofie přírody . .37 // 1.6.1 Nová teorie hmoty a síly (pohybu) ...38 // 1.6.2 Teorie relativity...43 // 1.6.3 Kvantová teorie...53 // 1.6.4 Teorie velkého sjednocení (GUT) aneb teorie všeho . . . . 58 // 2 SOUČASNÁ FILOSOFIE PŘÍRODY Její úkol a problémy ... 63 // 2.1 Moderní koncepce filosofie přírody...65 // 2.1.1 Pozitivismus a jeho filosofická reflexe přírodní vědy.65 // 2.1.2 Filosofie přírody jako regionální ontologie, metafyzika // přírody...69 // 2.1.3 Problémy přírody ve světle filosofického antropocentrismu . 78 // 2.2 Úloha matematiky v poznávání přírody. Filosofie matematiky . . 80 // 2.3 Realismus zůstává ontologickým základem filosofie přírody ... 92 // 3 FILOSOFICKÁ ANALÝZA ZÁKLADNÍCH KATEGORIÍ // PŘÍRODY...104 // 3.1 Kategorie prostoru, času a pohybu...106 // 3.1.1 Analýza prostoru...107 // 3.1.1.1 Ideální (geometrický) prostor...107 // 3.1.1.2 Reálný prostor. Prostor
našeho života...109 // 3.1.1.2.1 Teorie relativity...110 // 3.1.1.2.2 Filosofická analýza teorie relativity ... 115 // 3.1.1.2.3 Kategoriální analýza reálného prostoru . 121 // 3.1.1.2.4 Subjektivní prostor. Forma našeho // nazírání reálného prostoru...126 // 3.1.2 Kategoriální analýza času...131 // 3.1.2.1 Ideální čas...133 // 3.1.2.2 Reálný čas...135 // 3.1.2.3 Subjektivní čas. Nazírání času vědomím...141 // 3.1.3 Problém Einsteinova pojmu prostoročas...145 // 3.1.4 Imaginárni čas S. Hawkinga...148 // 3.1.5 Problém nekonečna...155 // 3.1.6 Kategorie pohybu...164 // 3.2 Kategorie stavby a dění kosmu ...167 // 3.2.1 Kategorie reálného vztahu...168 // 3.2.2 Přírodní proces, stavy a stadia procesu ...170 // 3.2.3 Problém substance...171 // 3.2.3.1 Tradiční pojem substance a jeho kritika...172 // 3.2.3.2 Problém substance v současné filosofii a vědě . . . 175 // 3.2.3.3 Hmota jako substance je jen kosmologickou kategorií 179 // 3.3 Teorie determinismu, problém řádu v bytí přírody...189 // 3.3.1 Moderní determinismus...194 // 3.3.1.1 Elementární formy determinace...199 // 3.3.1.1.1 Kauzalita (příčinnost)...200 // 3.3.1.1.2 Přírodní zákonitost...203 // 3.3.1.1.3 Vzájemné působení...207 // 3.3.1.1.4 Sebedeterminace...209 // 3.3.1.2 Misto a smysl náhody v deterministické // koncepci přírody...212 // 3.3.1.2.1 Problém náhody v dějinách antické // filosofie...214 // 3.3.1.2.2 Problém náhody v novověké
fyzice . . . 215 // 3.3.1.2.3 Problém nahodilosti v Hegelově filosofii . 218 // 3.3.1.2.4 Problém indeterminismu a náhody // ve světle kvantové mechaniky...221 // 3.3.1.2.5 Problém náhody v realistických filosofiích 235 // 3.3.1.2.5.1 Marxismus o náhodě...236 // 3.3.1.2.5.2 Mario Bunge a jeho pojetí // kauzality a náhody...238 // 3.3.1.2.5.3 Problém náhody v Prigoginově jednotné teorii změny ... 243 // 3.3.1.2.5.4 Hartmannova analýza pojmu // nahodilosti...248 // 3.3.1.3 Klasická a statistická zákonitost...254 // 3.3.1.4 Dynamické systémy a nové formy determinace . . 263 // 4 FILOSOFIE PŘÍRODY A NÁBOŽENSKÝ VÝKLAD SVĚTA . 272 Věcný a jmenný rejstřík...285

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC