Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1
Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1998
147 s.

objednat
ISBN 80-7044-174-7 (brož.)
Geografie - učebnice vysokošk.
000117455
TT VOD DO TEORIE GEOGRAFIE // 1. Geografie - "tradiční" a současná. . ...4 // 2. Úvod do historie geografického myšlení ... 12 // 3. Definice a objekt geografie...51 // 4. Krajinná sféra...55 // 5. Geografický systém - geosystém ... 57 // 6. Klasifikace geografických véd... ... 63 // 7. Geografická poloha ... 72 // 8. Geografická regionalizace...76 // 9. Příroda a společnost v geografii ... 83 // 10. Geopolitika...87 // 11. Politická geografie... 98 // 12. Sociogeografie...101 // 13. Základy teorie rozmístění hospodářství ...103 // 14. Geografie a ekologie...117 // 15. Globální problémy lidstva a geoglobalistika...118 // 16. Mapa, kartografie a teoretická geografie...121 // 17. Tendence rozvoje geografických věd ...127 // 18. Metody geografického výzkumu...128 // 19. Geografická prognóza...142 // 20. Základní kategorie (slovníček ? úvodu do teorie) . .148 // 21. Významní světoví a čeští geografové (abec. přehled).259 // 22. Instituce, programy, publikace (abecední přehled). .265 // 23. Jaromír Korčák: Geopolitické základy ČSR (ukázka). .271 // 24. Alfred Weber: Teorie rozmístění průmyslu (ukázka). .283 // 25. Vladimir S. Preobraženskij aj. : Geografie v měnícím // se světě. 0. století. Motivace ? zamyšlení (ukázka)288 // 26. IGU: Mezinárodní charta geografického vzdělávání . .295 // 27. Literatura...304 // ÚVODEM // "Bez teorie stěží lze pretendovat na uznání naší vlastní individuality."
// (David Harvey: »Explanation in Geograpiiy<] // Epocha velkých geografických objevů dávno mnula. Věk fyziky a cheinie vystřídalo století biologie, názory, že geografie přestane být vedou a udrží se nanejvýš jako školní předmět, až bude popsán poslední kopec a pro-zkoumáco poslední neznámé údolí, se nepotvrdily. Vznikají nové geografické instituce. Vychází bezmála tisíc geografických vědeckých periodik. Tisíce geografů se shromažďují na mezinárodních geografických kongresech i na národních sjezdech, aby posoudili stovky odborných vystoupení. Vznikají nové disciplíny - geografie kultury, konstruktivní geografie, teoretická geografie, kosmická zemevěda aj. // Popisná "pošéácká’’ geografie (nad níž se usmíval Nikolaj Gogoľ) patří minulosti. Od tradičního ’kde co leží?’ přešla ? ujasňování si ’proč právě tam?’, ’proč ne jinde?’. Na významu nabývají otázky ’co se stane, jestli?’, ’co bude, když?’. V dlouhé řadě prognóz nejrůznějších zaměření nachází místo i prognóza geografická. Její jádro tvoří analýza možného vývoje prostorových (územních) vztahů mezi prvky dílčích geosystém, mezi dílčími geosystémy v rámci integrálních geosystémů i mezi integrálními geosysterny. Geografická prognóza je novou etapou vývoje geografie. Počítá s využitím nashromážděných poznatků; je však těsně spjata především s obecnou teorií geografie. , // Pomilování
objektivních zákonu je důkazem zralosti základních věd, o které se opírají vědy aplikované. Geografické disciplíny využívají zákony a zákonitosti objevené během jejich mnohověké praktické aplikace. Kromě nich existují zákony geografie jako celistvé základní vědy. Jejich odhalení je důležité, ale velice obtížné. Zákony geografické vědy jsou zákony časo-prostorové interakce »přírody - techniky - společnosti -člověka«. Autor skript se pokusil o určité shrnutí a o systemizaci nej významně] sich z nich. Vycházel především z prací prof. RI)r. Jaromíra Demka, DrSc.; více pozornosti však věnoval sociogeografické problematice. // Zkvalitnění klíčových geografických kursu předpokládá vytvoření moderních učebních pomůcek, zaměřených zejména na teoretické základy vědní disciplíny a na metody geografických výzkumů. Jejich vypracování potrvá řadu let. Potřeba co nejrychleji zlepšit tíživou situaci vedla ? přípravě předkládaného provizorního textu.-Autor srdečně děkuje recenzentům - prof. Demkovi, prof. Královi a doc. Kuncovi - za pomoc při jeho dotváření. // 3

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC