Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(33) Půjčeno:33x 
BK
4. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 1995
175 s. ; 29 cm

objednat
ISBN 80-210-1258-7 (brož.)
1. dotisk v roce 1998
Bibliografie: s. 168-170
Jazyky románské - učebnice vysokošk.
000117500
Obsah // Str. // I. JAZYK A JAZYKOVŽDA... 5 // A. Jazyk... 5 // 1 . Jazyk jako systém... 6 // 2. Znakový charakter jazyka ... 6 // 3. Jazyk a promluva... 9 // 4. Jazykové roviny a jejich hierarchie . . . • . 10 // 5. Jazyk jako nástroj dorozumívání ... 12 // 6. Jazyk a mimojazyková skutečnost ... 12 // 7. Jazyk a myslení ... 13 // B, Ekonomie jazyka ... 13 // 9. Územní a sociální rozrůzněnost jazyka • • . • 14 // 10. Jazyk mluvený a jazyk psaný ... 15 // 11. Jazyk a metajazyk... 16 // B. Metody zkoumání jazyků .. 16 // 1 . Diachronie a synchronie... 16 // 2. Srovnávací a obecná jazykověda ... 20 // 3. Popisná a normativní jazykověda ... 21 // 4. Vědecké a praktické cíle jazykovědy ... 22 // C. Jazykovědné disciplíny .. 23 // 1 . Fonetika a fonologie... 23 // 1.1. Fonetika... 25 // 1.2. Fonologie... 27 // 2. Morfologie a syntax • • • • ... 30 // 2.1. Předmět studia morfologie a syntaxe • • 30 // 2.2. Morfologie • • ... 31 // 2.3. Syntax... 35 // 3. Lexikologie a sémantika... • 38 // 3*1. Lexikologie... 39 // 3.2. Lexikografie... 41 // 3.3. Sémantika...••••••••• 42 // 3.4. Onomastika ... 46 // - 171 // Str. // 4. Dialektologie a jazykový zeměpis ... 46 // 4.1. Dialektologie... 46 // 4.2. Jazykový zeměpis • • ... 46 // 5. Stylistika... 47 // D. Vztah lingvistiky ? jiným vědním oborům... 48 // II. KLASIFIKACE JAZYK0... 50 // A. Genealogická klasifikace 50 // 1 . Indoevropské jazyky...
51 // 2. Kavkazské jazyky ... 55 // 3. Uralské jazyky... 55 // 4. Altajské jazyky ••••• ... •• 55 // • 5. Tibetočínské jazyky ... 55 // 6. Semitohamitské jazyky... • 56 // 7. Americké jazyky... 56 // B. Morfologická klasifikace 56 // 1 . Isolaění typ... . 57 // 2. Aglutinační typ ... 58 // 3. Flexívní typ... • 59 // III. LATINA A ROMÁNSKÉ JAZYKY... 62 // 1 . Jazyková situace na Apeninském poloostrově // v době formování latiny... 62 // 2. Archaická latina... 64 // 3. Latina klasická... 65 // 4. Lidová latina ... ... ... 66 // 4.1. Vymezení pojmu... 66 // 4.2. Latina pozdní a latina středověká ... 67 // 4.3. Charakteristické rysy lidové latiny • • • • 67 // 4.3.1. Fonetika • • • • ... 67 // 4.3.2. Morfologie... 72 // - 172 - // Str. // 4.3.3. Syntax ... 75 // 4.3.4. Slovní zásoba ... ... 76 // 4.4. Zdroje poznání lidové latiny ... 78 // 4.4.1. Prameny antické... • • • 78 // 4.4.2. Novodobé zdroje poznání lidové // latiny... 82 // IV. VZNIK ROMÁNSKÝCH JAZYKÖ ... 86 // 1. Rozšíření latiny za hranice Latia •••••• 86 // 2. Romanizace ... ••••••• 88 // 3. Diferenciace lidové latiny •••••••.. 90 // 3.1. Jazykově-etnická situace v romanizo- // vaných oblastech • ... 90 // 3.2. Substrát, superstrát, adstrát • • . • • 92 // 4. Jednota a diferencovanost lidové latiny • • • 93 // 5. Vliv superstrátových (adstrátových) jazyku // na
diferenciaci lidové latiny ... 95 // 5.1 . Germánské vpády a vliv germánských jazyků 95 // 5.2. Vliv jazyků slovanských... 99 // 5.3. Vliv arabštiny • • ... 100 // 5.4. Zmenšení území Románie... 101 // 5.5. Vyvrácení římského impéria • ... 101 // 6. Některé aspekty diferenciace lidové latiny. • 101 // 6.1. Ponologický systém ... 101 // 6.2. Morfologie a syntax •••••••••• 107 // 6.3. Slovní zásoba ... 111 // 7. Chronologie vzniku románských jazyků • • • • 113 // V. ROMÁNSKÉ JAZYKY... 115 // 1. Dělení románských jazyků ... . 115 // 2. Románské jazyky a jejich dialekty ... 115 // 2.1. Rumunština ••••...« 116 // 2.2. Dalmatština ... 116 // 2.3. Italština... 117 // 2.4. Sardština ... ... 119 // - 173 - // Str. // 2.5. Rétorománstina ... II9 // 2.6. Francouzština... 120 // 2.7. Okcitánština... 123 // 2.8. Katalánština... 125 // 2.9. Španělština •••... 127 // 2.10. Portugalština • • • ... 128 // 3. Rozšíření románských jazyků mimo oblast // původní Románie ... ••••• 129 // 3.1. Španělština... 130 // 3.2. Portugalština ... 131 // 3.3. Francouzština... 131 // PŘEHLED VÍVOJE JAZYKOVĚDY SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM ? JAZYKOVĚDĚ ROMÁNSKÉ... 133 // A. Předvědecká lingvistika 133 // 1 • Starověk... 133 // 2. Středověk ... ••••••• 134 // 3 • Rene sance... 135 // 4. 17. století... 136 // 5. 18. století... 137 // 6. Výsledky, ?
nimž dospěla předvědecká // lingvistika...•••• 138 // B. Vědecká’ lingvistika •••• 139 // 1. Podmínky vzniku vědecká jazykovědy ... 1392. Historicko-srovnávací metoda v jazykovědě I40 // 3. Pozitivisraus v lingvistice... 144 // 4. Výsledky jazykovědného bádání v 19. stol. • 149 // 5. Jazykověda ve 20. století... • • 149 // 5.1. Diachronicky zaměřená lingvistika • • 150 // 5.1.1. Psychologická lingvistika • • • 150 // 5.1.2. Idealistická škola ... 151 // 5.1.3. Ne©lingvistická škola italská • 153 // 5.1.4. španělská lingvistická škola. • 153 // 5.1.5. Sociologická škola francouzská 154 // 5.1.6. Jazykový zeměpis . ... 155 // - 174 - // >qtr . // 5-1.7. Wörter und Sachen... 156 // 5.1.8. Rumunská jazykověda ... 156 // 5.2. Štrukturalistická jazykoveda... 157 // 5.2.1. Ferdinand de Saussure a ženevská // škola... 157 // 5.2.2. Pražská škola...••• 159 // 5.2.3. Kodanská škola... 160 // 5.2.4. Americký Strukturalismus ... 162 // 5.2.5. Vzájemné ovlivňování evropského // a amerického strukturalismu • • • 166 // 5.2.6. Strukturalismus v sémantice • • • 166 // Literatura... •• 168 // POVINNÝ VÝTISK
(OCoLC)37251503
cnb000131231

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC