Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.04.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.4) Půjčeno:22x 
BK
Příručka
Praha : AVED : Orbis, 1992
212 s. ; 21 cm

objednat
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000117503
Předmluva (Dr. P. Piťha) ...7 // I. Občanská výchova ...9 // 1. Místo a funkce občanské výchovy ve školní výuce ...9 // 2. Společenský význam občanské výchovy ...12 // 3. Kontinuita ve výchově k občanství ...13 // 4. Složky, principy a etická dimenze ...14 // 5. Jednoznačnost a tolerance ve výuce občanské výchovy ...18 // 6. Pedagogické rozvržení látky občanské výchovy ...19 // 7. Úkoly občanské výchovy ...21 // 8. Didaktika občanské výchovy ...23 // 9. Osobnost učitele občanské výchovy ...24 // II. Historická vlastivěda (Dr. P. Piťha) ...26 // 1. Význam historické vlastivědy pro výchovu k občanství ...26 // 2. Rozsah a obsah historické vlastivědy ...28 // 3. Jazyk ...29 // 4. Dějiny ...33 // 5. Zvyky ...37 // 6. Kultura ...38 // 7. Region ...40 // Bibliografie ...46 // III. Úkol státovědy (Dr. J. Bílý) ...49 // 1. Právo, spravedlnost, zákon ...51 // 2. Stát a právo a jejich cíl ...55 // 33. Původ státu ...58 // 4. Vývoj názorů o účelu státu ...62 // 5. Může existovat dokonalý stát? ...71 // Poznámky ...73 // Bibliografie ...76 // IV. Ekonomie (Dr. M. Tichá, Ing. M. Hlaváčková) ...77 // Bibliografie ...87 // V. Úvod do filozofie (Dr. Z. Kolář) ...89 // Poznámky ...103 // Bibliografie ...103 // VI. Etický a morální rozměr // v občanské výchově (Dr. M. Blažková) ...105 // 1. Vztah etiky a filozofie ...105 // 2. Vztah etiky a občanské výchovy ...110 // Poznámky ...116 // Bibliografie ...116 // VII. Úvod do antropologie (Dr. Š. Špinka) ...118 // 1. Dnešní škola a otázka po člověku // (místo antropologie v reformě školství) ...118 // 2. Otázka po člověku a člověk jako otázka (člověk ve své svobodě a odpovědnosti) ...120 // 3. Platónský model (člověk a idea dobra) ...123 // 4. Křesťanský model (člověk ve společenství s Bohem) ...126 //
5. Novověk (člověk jako svobodný autonomní subjekt) ...129 // 6. 20. století (člověk jako konkrétní osoba) ...132 // 7. Závěrečné poznámky ...135 // Bibliografie ...135 // VIII. Politilogie (Dr. V. Peřích) ...137 // 1. Vztahy a struktury ve společnosti ...140 // 42. Vývoj organizovaných forem pospolitosti ...142 // 3. Vývoj demokratických prvků v řízení společenských struktur ...144 // 4. Principy současného pojetí demokracie ...146 // 5. Práva a povinnosti jednotlivců v demokratickém systému ...148 // 6. Demokracie jako mechanismus obnovování rovnováhy ve společnosti ...150 // Bibliografie ...152 // XI. Religionistika (Dr. P. Piťha, Dr. O. Selucký) ...153 // 1. Důvody pro zařazení informací o náboženství do hodin // občanské výchovy ...153 // 2. Zvláštní problémy hodin o náboženství . . ...155 // 3. Obsah látky o náboženství ...155 // 4. Pojem náboženství ...156 // 5. Vznik náboženství ...159 // 6. Náboženské postoje ...161 // 7. Základní náboženské pojmy . ...163 // 8. Struktura náboženského života ...166 // A. Víra ...166 // B. Zjevení a inspirace ...168 // C. Církev ...169 // 9. Křesťanství ...170 // 10. Další velká náboženství ...172 // A. Židovství ...173 // B. Islám ...174 // C. Buddhismus ...175 // Poznámka o sektách ...176 // Poznámka o postech a dietetikách ...177 // Bibliografická poznámka ...178 // Bibliografie . . ...180 // X. Ekologie (Dr. V. Peřích) ...182 // 1. Jedinečnost přírody a života ...186 // 2. Hierarchie hodnot v přírodě ...187 // 3. Člověk a příroda ...! ...188 // 54. Člověk - pán přírody ...190 // 5. Člověk — příroda — technika ...191 // 6. Ekologické dějiny ...193 // 7. Tvorba mikroprostředí jako základ ekologického chování .. 195 // Bibliografie ...196 //
XI. Vybrané otázky didaktiky občanské výchovy (Dr. D. Hořejšová) ...197 // 1. Hra jako vyučovací metoda v občanské výchově ...198 // 2. Význam motivace a motivační metody ...200 // 3. Metody podání učiva v občanské výchově ...202 // A. Metody monologické ...203 // B. Dialogické metody ...207 // C. Komplexní problémové metody ...210 // Poznámky ...212 // Bibliografie ...212 // 6
(OCoLC)757677323
cnb002200003

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC