Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Mladá fronta, 1994
388 s.

objednat
ISBN 80-204-0468-6 (brož.)
Souvislosti ; 2
Černý, Václav (literární historik a překladatel čes., 1905-1987) - články - r. 1957-1981 - sbírky
000117562
OBSAH // 7 Původ Babičky Boženy Němcové 11 Neznámy Calderón v Cechách 13 Báseň a pravda 16 Calderón a Valdštejn 19 Jiří Novotný, děd Boženy Němcové 21 Ještě o Jiřím Novotném 24 Portugalci v Čechách roku 1708 26 Návrat do Čech 29 Chateaubriand, Barrande a Češi 32 Eneáš Silvius měl následovníka 35 Babička Boženy Němcové poprvé francouzský 38 Máme v Čechách rukopis Lope de Vegy? // 41 O tom neúspěchu Lope de Vegy v Čechách // 45 Česká renesance v sovětském zrcadle // 48 Z romantických Čech do italských revolucí // 51 Quevedovy texty v pražských rukopisech // 54 Pražský objev neznámých spisů M. V. Lomonosova // 59 Maltézský rukopisný soubor // 62 Rictusovská vzpomínka // 65 Zdenka Braunerová - Paul Claudel, hrst vzpomínek 67 Ještě jeden epos o Valdštejnovi, od Casanovy! // 71 Dvojí překvapení v Bregenzi 73 Nad Kafkovým hrobem 76 Casanova shrnuje svůj život 80 Casanova hájí svoje Paměti // 83 První a menší hrst vzpomínek na Bedřicha Václavka 89 Vladislav Vančura a Bedřich Václavek (březen-květen 1942) // 93 Slovenský překlad Dantovy Komedie 96 Dvě české studie dantovské v 100 Dějiny konventní knihovny ve Zdaru nad Sázavou 103 Racine v Čechách, Brožík ve Francii 106 Dante básník a občan 109 Historie formalismu a soud nad ním 112 Ještě jednou: Claudel a Cechy 115 Otec Ubu? // 118 S poznámkami? Bez poznámek? // 121 Bergsonovo výročí a česká poezie „ // 123 Znovu: francouzští
symbolisté, Zdenka Braunerová a Český ráj // 126 Od dada ? nadrealitě // 129 Česká groteska donquijotská // 132 Calderón na Wiener Festwochen // 138 Velký humanista // 142 Dvě nové české literárněhistorické studie komparativní // 145 Opět nový Calderón // 150 Ještě jednou neznámá Calderónova hra // 15 Arthur Rimbaud u nás 1945-1965 // 156 Miguel de Unamuno // 159 Proslov ? poezii Josefa Palivce a jeho překladům // 166 Šaldův rok 1967 // 168 Šest českých Pilátů v provensálském krédu 172 Moje svědectví ýl83Mal 1 armé všemi směry Í8’6 F. X. Šalda zemřel 4. dubna 1937 // 189 Šalda bojující 192 Osobnost a charakter u Šaldy 195 Národ, lidstvo a zbožnost u Šaldy 198 Nové číslo pařížských Rencontres 201 O evropském a našem dramatě 207 Dva romány téměř světové 209 Důstojný oponent 211 Beseda se studenty // 220 Dopis prvnímu tajemníkovi ÚV KSČ Alexandru Dubčekovi 7  28 Úloha mladého intelektuála v dnešní době 237 Odpověď v anketě Na téma česko-slovenské // 239 Odpověď v anketě Ady Endre Diákkôr // 240 Reflexe nad Českým jarem // 249 ČSAV, naše věda, František Šorm a Jaroslav Průšek // 255 Claudelovo výročí // 258 ? výročí Paula Claudela // 265 Zvonili jsme na zvony světa! // 281 Odpověď v anketě O čem přemýšlíte? // 282 O příteli Josefu Palivcovi // 284 Odpověď v anketě Tvorba jako míra humanismu 286 Celý člověk (Odpověď v anketě Okupovaná kultura) // 290
Poznámka o fašismu v Čechách 292 O posledních literárních salónech // 294 Půlstoletí od smrti Légerovy // 295 Výročí autora Snoubenců 297 Mezi slávou a zapomněním // 300 Vzpomínka na literárního „kmotra Rozumce“ // 302 Meteor literárního nebe // 304 Mérimée v pražském biedermeieru // 307 Jeníku, udiv mne! // 309 Haussmannovské otázky a poučení // 311 Obsáhnout život pevným tahem // 314 Nad obrázkem Čapkova děda // 316 Král Václav italské hudby osmnáctého století // 318 Fejtón komparatistův aneb Tancuj, tancuj, vykrúcaj! // 321 Darwinismus a pověra vědecká 326 Kritika a vzkaz z domova 343 ? Verlainově Moudrosti 348 Za Janem Patočkou // 350 ? problematice Charty a o jednom čísle Svědectví 357 Rozhovor Evy Kantůrkové s Václavem Černým 364 ? otázce chartismu 373 Člověk, kultura, národ, jazyk, Charta // 383 Vydavatelská poznámka (Jan Šulc) // 384 Textologická poznámka (Jarmila Víš ková)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC