Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
(29) Půjčeno:145x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Olympia, 2002
331 s. : il.

objednat
ISBN 80-7033-760-5 (brož.)
Dotisk 2005
Obsahuje ilustrace, tabulky, grafy
Bibliografie na s. 320-331
Trénink sportovní - příručky
000117634
OBSAH // 1. ÚV0d/DOVALIL/... 5 // 2. Sport a trénink na počátku 21. století // /CHOUTKA, DOVALIL, POTMĚŠIL, SVOBODA/... 7 // 3. Sportovní výkon a jeho struktura jako východisko racionálního // tréninku /DOVALIL, CHOUTKA/... ? // 3.1. Sportovní výkon v lidské motorice... 12 // 3.2. Genese sportovního výkonu... 14 // 3.3. Struktura sportovního výkonu... 15 // 3.3.1. Somatické faktory ... 19 // 3.3.2. Kondiční faktory... 22 // 3.3.3} Faktory techniky... 34 // 3.3.4. Faktory taktiky... 38 // 3.3.5. Psychické faktory /hošek/ ... 40 // 3.4. Fyziologické funkce a energetické zabezpečení výkonu // /VRÁNOVÁ, DOVALIL, BUNC/ ... 46 // 3.4.1. Nervosvalový systém... 46 // 3.4.2. Srdečně-cévní systém... 48 // 3.4.3. Dýchací systém ... 50 // 3.4.4. Centrální nervový systém...•... 52 // 3.4.5. Metabolismus, energetické zajištění sportovního výkonu... 54 // 3.5. ) Možnosti zkoumání struktury sportovního výkonu /dovalil, choutka/ . . 59 // 4. Exogénni faktory ovlivňující sportovní výkonnost // N /DOVALIL, VRÁNOVÁ/ ... 61 // 4.1. Výživa a pitný režim ... 62 // 4.2. Farmakologické a fyziologické prostředky, doping ... 67 // 4.3. Psychologické podpůrné prostředky...*... 69 // 4.4. Vlivy mechanické a biomechanické ... 69 // 5. ) Teoretická interpretace sportovního tréninku /dovalil, choutka/... 70 // 5.1. Sportovní trénink jako proces morfologicko-funkční adaptace // /dovalil/... 70 // 5.2. Sportovní trénink jako
proces motorického učení /choutka/... 73 // 5.3. Sportovní trénink jako proces psychosociální interakce // /DOVALIL, CHOUTKA, SVOBODA/... 76 // Systémové pojetí sportovního tréninku /dovalil, choutka/ // • •••••• // 79 // 6. // 7> // 7.1. // 7.1.1. // 7.1.2. // 7.2. // 7.3. // 7.4. // 7.5. // 7.5.2. // Zatížení/DOVALIL/... // Klasifikace cvičení jako adaptačních podnětů // Míra specifičnosti cvičení... // Intenzita cvičení... // Objem zatížení . Velikost zatížení Funkce zatížení // Zatěžování... // Frekvence podnětů // // Variabilita zátěžových podnětů // 82 // 83 // 84 // 85 87 87 // 91 // 92 92 // 95 // 8. Zotavení a regenerace /dovalil/ ... 96 // $ľi. ) Únava a zotavné procesy... 96 // 8ľ2. Regenerace... 97 // 9. // id.’ // 10.1. // 10.2. // 10.3. // 10.4. // 10.5. // li- // li.!. // 11.2. // 11.2.1. // 11.2.2. // 11.2.3. // 12. // 12.1. // 12.2. // 12.3. // 12.4. // 12.4.1. // 12.4.2. // 12.4.3. // Efekt tréninku: trénovanost, sportovní forma, přepětí, // přetrénování /dovalil/ ...102 // Kondiční příprava /dovalil/... // Stimulace silových schopností... // Stimulace rychlostních schopností ... // Stimulace vytrvalostních schopností ... // Stimulace koordinačních schopností... // Pohyblivost a její ovlivňování ... // Technická příprava /choutka/... . // Typologie techniky, uzavřené a otevřené dovednosti // Proces osvojování sportovních dovedností... // Fáze technické
přípravy... // Metody a postupy v technické přípravě ... // Celkové schéma technické přípravy...? . . // Taktická příprava /perič/... // Strategie, taktika... // Fáze taktického jednání... // Soutěžní situace... // Taktické dovednosti a jejich nácvik ... // Vnímání, myšlení a rozhodování ... // Taktické znalosti a zkušenosti ... // Role techniky, psychiky a kondice... // 107 // 108 127 138 161 163 // 171 // 172 174 176 181 182 // 184 // 185 187 189 191 191 // 193 // 194 // 12.4.4. Nácvik taktických znalostí a dovedností...194 // 12.5. Řešení soutěžních situací ...196 // 13. Psychologická příprava /hošek/...199 // 13.1. Modelovaný trénink...200 // 13.2. Regulace aktuálních psychických stavů ...201 // 13.3. Regulace motivační struktury...204 // 13.4. Regulace meziosobních vztahů...206 // 13.5> Individualizace přípravy z psychologického hlediska...207 // 13.6. Odpovědnost za psychologickou přípravu sportovců...207 // 13.7. Duševní hygiena sportu...209 // 13.8. Psychologická péče o sportovce...213 // 14. Výchova /svoboda/...213 // 14.1. Fair play ...214 // 14.2i Výchova osobnosti ve sportu, sport jako prostředek výchovy...218 // 14.3. Poklesky sportovců a možnosti jejich řešení...222 // 15. Řízení sportovního tréninku /dovalil, svoboda, choutka/ ...225 // 15.1. Informace a rozhodování...226 // 15.2. Interakce ...227 // 15.3.  Role trenéra ...230 // 15.4. Technologie řízení...231 // 15.4.1. Plánování...233
// 15.4.2. Evidence tréninku...236 // 15.4.3. Kontrola trénovanosti ...237 // 15.4.4. Vyhodnocování tréninku...238 // 15.5. Realizační tým ...239 // 16. Dlouhodobá koncepce sportovního tréninku /dovalil/...240 // 16.1. Vývojové zákonitosti žákovského a dorosteneckého véku ...242 // 16.1.1. Mladší školní věk (6 -11 let) ...245 // 16.1.2. Starší školní věk (11 -15 let)...246 // 16.1.3. Dorostový věk (15 - 18 let)...248 // 16.2. Etapy sportovního tréninku...250 // 16.2.1. Etapa základního tréninku ...250 // 16.2.2. Etapa specializovaného tréninku...251 // 16.2.3. Etapa vrcholového tréninku ...252 // 16.2.4. Počátek a délka jednotlivých etap...253 // 17. Tréninkové cykly /dovalil/...255 // 17.1. Druhy tréninkových cyklů...255 // 17.2. Roční tréninkový cyklus...256 // 17.2.1. // / J. I // 17.2.3. // 17.2.4. // 17.4. // 17.5 // 18.1. // 18.2. // 19.2. // 19.2.1. // 19.2.2. // 19.2.3. // 19.3. // 20.1. // 20.2. // Prípravné období ...258 // Pŕedzávodní období...259 // Závodní období...260 // Prechodné období...262 // Mezocykly...263 // Mikrocykly...263 // Tréninková jednotka ...267 // Sportovní soutěže a príprava k ním /choutka/ ...271 // Systémy soutěží...273 // Soutěže a tréninkový proces ...274 // Příprava ? soutěžím ...276 // Základy výběru talentů /perič, hošek, bunc/ ...278 // Talent...278 // Teoretický koncept výběru ...281 // Vymezení talentu ...281 // Vyhledávání talentu...282
Výběr talentů...283 // Psychologické aspekty výběru...286 // Organizace výběru ...287 // Sportovní příprava dětí /perič/...291 // Obecné charakteristiky ...292 // Zvláštnosti složek tréninku...296 // Zvláštnosti tréninku žen /bunc, dovalil/ // 301 // 22. Sport a trénink zdravotně postižených /potměšil/...304 // 22.1. Sportovní soutěže ...304 // 22.2. Sportovní výkon...306 // 22.3. Sportovní trénink...307 // 22.3.1. Složky tréninku...308 // 22.3.2. Zatížení a zatěžování...309 // 22.3.3. Stavba tréninku ...310 // 22.3.4. Řízení tréninku...’...310 // 23. Aklimatizace /dovalil, potměšil, bunc/ ...311 // 2.3.1. Aklimatizace na výšku a vysokohorský trénink ...311 // 2.3.2. Časová aklimatizace...318 // Literatura // 320

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC