Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
2. dopl. vyd., v nakladatelství Bohumír Němec 1.
České Budějovice : Veduta, 2003
183 s. : ilustrace, portréty

objednat
ISBN 80-903040-8-7 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 127-149, bibliografické odkazy a rejstříky
Německé resumé
šlechta česká - humanismus - Itálie - stol. 16.
Šlechta česká - výpravy - Itálie - stol. 16.
Výpravy - Šlechta česká - Itálie - stol. 16.
000117651
Italia la bellissima aneb několik slov o zrození této knížky ...7 // Úvod ...11 // 1. Předehra - výpravy z Čech do Itálie v letech 1548-1550 ...19 // 2. Přípravy na cestu ...29 // 3. Účastníci výpravy ...37 // 4. Putování cizími kraji ...47 // 5. Peníze na cestách ...73 // Závěr ...93 // Přílohy // I. Itinerář české výpravy do Itálie (červen 1551 - leden 1552) // II. Seznam šlechticů z Českých zemí, kteří se zúčastnili/ výpravy do Itálie v letech 1551-1552 // III. Tři listovní svědectví o pobytu českých šlechticů v severní Itálii z října a listopadu 1551 // Prameny a literatura ...127 // A. Archiválie ...127 // B. Staré tisky ...127 // C. Novodobé edice ...128 // D. Základní literatura ...130 // E. Důležitější nová literatura a pramenné edice k dějinám raně novověkého cestování z českých zemí do Itálie a přes Itálii do jiných zemí (práce vydané po roce 1987) ...144 // Seznam zkratek ...151 // Seznam tabulek a vyobrazení // // Die Reise des böhmischen Adels nach Italien in den Jahren 1551-1552 (1. Vorspiel - Italienreisen aus Böhmen 1548-1550) (2. Reisevorbereitungen) (3. Die Mitglieder der Reisegesellschaft) (4. Verlauf der Reise) (5. Finanzielle Probleme) (Abschluß) // Rejstříky ...169 // Rejstřík osob ...170 // Rejstřík zeměpisných názvů ...175 // Věcný rejstřík ...178

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC