Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.06.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(27) Půjčeno:27x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 1997
121 s.,tab.

objednat
ISBN 80-210-1513-6 (brož.)
Obsahuje úvod
Bibliografie: s. 121-122
Politika sociální - učebnice vysokošk.
000117815
OBSAH // Úvod ... // 1. Vzdělávací politika // 1.1. Základní pojmy... // 1.2. Význam a obsah vzdělání ve společnosti... // 1.3. Strategický význam vzdělání a jeho funkce... // 1.4. Obsah vzdělání... // 1.5. Základní proudy v pojetí vyučování... // 1.6. Základní principy vzdělávací politiky... // 1.7. Vzdělávací soustava v České republice // 1.7.1. Struktura školství... // 1.7.2. Transformace vzdělávací politiky... // 1.8. Mechanismus financování vzdělávacího procesu // 5 // 8 // 10 // 11 // 17 // 24 // 28 // 29 // 35 // 37 // 2. Bytová politika // 2.1. Základní pojmy... // 2.2. Bytová politika v České republice // 2.3. Aktuální problémy bytové politiky // 2.4. Prognóza budoucího vývoje... // 2.5. Nástroje bytové politiky... // 40 // 42 // 47 // 54 // 58 // 3. Zdravotní politika // 3.1. // 3.2. // 3.3. // 3.3.1 // 3.3.2 // 3.4. // 3.4.1 // 3.4.2 // 3.5. // 3.6. // 3.7. // Základní pojmy... // Faktory ovlivňující zdraví obyvatelstva... // Podpora a stav zdraví // Podpora zdraví... // Stav zdraví... // Systém zdravotnictví // Historie systému zdravotnictví v České republice... // Současný systém zdravotnictví v České republice... // Transformace zdravotní politiky... // Nový systém financování zdravotní péče...•••• // Charakteristika zdravotnických systémů ve vyspělých zemích. // 62 // 64 // 65 // 66 // 67 // 68 71 81 83 // 4. Rodinná politika // 4.1. // 4.2. // 4.3. // 4.4.
4.4.1 // 4.4.2 // Základní pojmy... // Systémy rodinných politik...-... // Demografické charakteristiky současné rodiny v ČR... // Transformace rodinné politiky... // Minulá soustava společenské podpory rodin s dětmi... // Nová koncepce soustavy společenské podpory rodin s dětmi.. // 92 // 93 // 94 // 98 // 99 102 // Seznam literatury // 121 // 3

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC