Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.8) Půjčeno:29x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000
118 s.

objednat
ISBN 80-7013-311-2 (brož.)
Bibliografie na s. 99-104
Nemocní - spokojenost - výzkumy sociologické - metodiky
Sociologie lékařství - učebnice
000117884
Úvod ... 5 // A. část: Vybrané metody a techniky výzkumu // Sylva Bártlová // I. Vstup do problémů sociomedicínských výzkumů... 7 // I. a. Vymezení předmětu sociologie medicíny... 7 // I. b. Co je sociální problém ?...12 // I. c. Vymezení pojmu výzkumu a jeho druhů...15 // II. Metody, procedury a techniky // sociologického výzkumu...19 // II. a. Metody ...19 // II. b. Procedury...20 // II. c. Techniky...25 // 1. Pozorování...25 // 2. Rozhovor...27 // a. Druhy rozhovorů...29 // 3. Dotazník...30 // a. Druhy otázek...32 // b. Chyby v konstrukci otázek...35 // c. Škály...38 // 4. Anketa...39 // 5. Experiment...40 // 6. Studium dokumentů ...41 // 7. Poznámky ? volbě technik...43 // H.d. Význam znalostí sociologických metod, procedur // a technik pro středního zdravotnického pracovníka...45 // III. Fáze sociologického výzkumu...47 // 1. Přípravná fáze...47 // 2. Sběr dat...54 // 3. Zpracování empirických dat...54 // 4. Interpretace a praktická aplikace...59 // B. část: Zjišťování spokojenosti pacientu Helena Hnilicová // IV. Spokojenost pacientů a zdravotnictví jako systém ... 61 // V. Sledování spokojenosti pacientů a zajišťování // kvality zdravotní péče...64 // 3 // VI. Pojetí spokojenosti pacientů...i...66 // 1) Model postavený na dosažení určitých hodnot // spokojenosti v definovaných dimenzích péče...66 // 2) Model postavený na splnění přání pacienta...68 // 3) Pragmatický (eklektický)
model spokojenosti pacientů . . 69 // VII. Cíle průzkumů spokojenosti pacientů v nemocnicích ... 72 // VIII. Metody sledování spokojenosti pacientů...73 // 1) Rozhovor...73 // 2) Dotazníkové šetření...74 // a) vlastnosti dotazníku...75 // b) konstrukce dotazníku, jeho obsah a délka...77 // c) obsahové zaměření dotazníku...77 // d) forma položek a posuzovací škály...78 // e) délka/rozsah dotazníku... 80 // f) tendence ? souhlasnému skórování...82 // g) otevřené otázky...62 // IX. Organizační zajištění průzkumů a sběr dat...84 // a) rozesílání dotazníků poštou // na domácí adresu pacientů...84 // b) distribuce dotazníků pacientům v průběhu pobytu // ve zdravotnickém zařízení...85 // X. Statistické zpracování a interpretace výsledků...87 // XI. Námitky proti průzkumům spokojenosti pacientů...93 // XII. Některé zkušenosti s průzkumy spokojenosti pacientů // v našich nemocnicích...9(> // Závěr...98 // XIII. Literatura...99 // XIV. Příloha...105 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC