Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.3) Půjčeno:13x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Sociologické nakladatelství, 2007
273 s. ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-86429-64-9 (brož.)
Post ; sv. 10
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje bibliografii na s. 237-249 a bibliografické odkazy
Společnost - stol. 20. - studie
000117992
Obsah // Předmluva k českému vydání Vynalézání politiky 9 // Úvod: Otázka po a 15 // Kapitola I Ekologie jako studna morální mladosti - // dialog úvodem 27 // Kapitola II Od kritické teorie ? sebekritice // rizikové společnosti 37 // Rozlišení reflexe a reflexivity moderny 38 // Za hranicemi pojistitelnosti: Epochální rozdíl // mezi industriálni a rizikovou společností 41 // Návrat nejistoty 46 // Demokratizace kritiky 55 // Kapitola III Pojem a teorie reflexivní modernizace 59 // Nedobrovolná syntéza inovace a revoluce 62 // Žádoucí + důvěrně známé = jiná moderna 68 // Sociologie jakožto sociologie industriálni moderny 70 // Základní předpoklady sociologie jednoduché modernizace 72 Srovnání jednoduché a reflexivní teorie modernizace 75 // Co znamená sebezrušení a sebeohrožení // průmyslové moderny 80 // Souřadnice politiky v reflexivní moderně 84 // Průmyslová společnost je polovičatě moderní: // Antimodernizace 88 // Souhrn a výhled na následující kapitoly 92 // Kapitola IV Temnou stranou moderny je antimodernizace 95 // Antimoderna je uměle vytvořená nepochybnost 96 // 5 // Vynález národa: národní demokracie jako poloviční // moderna 103 // Národní a globálni moderna: Problematizace cizího 111 // Vojensky rozštěpená moderna 115 // Obraz nepřítele dává sílu 120 // Naturalizace ženskosti 124 // Dilemata 127 // Ekologická ligatura: Na cestě k ekodemokracii nebo // ekodiktatuře? 130 // Kapitola
V Subpolitika: Do společnosti se vracejí // individua 135 // Individualizace: Moderna je neživotná 135 // Politika a subpolitika 139 // Dopravní zácpa - meditatívni forma stávky v reflexivní // moderně 146 // Kapitola VI Cesty ? jiným modernám 153 // Další diferenciace industriálni společnosti: Feminizace // a naturalizace společnosti 156 // Svoboda pro techniku! 159 // Jak zacházet s ambivalencí: Model „kulatého stolu“ 166 // Reforma racionality: syntézy kódů 170 // Politický občan (bourgeois) 172 // Kapitola VII Vynalézání politiky 179 // Politika politiky 180 // Politika ztratila jádro 184 // Metamorfóza státu 187 // Třetí cesta do občanské společnosti: Co bude se stranami? 191 // Nacionalismus proti státu? 197 // Mimo pravici a levici 199 // Life-and-Death-Politics 203 // Zaměstnání jako politické jednání 208 // 6 // Kapitola Vlil Umění pochybnosti 215 // Měj odvahu užívat vlastní pochybnosti: // Michel de Montaigne 217 // Bohatství skutečnosti 222 // Politickým programem radikalizované moderny // je skepticismus 223 // Lze konflikt civilizovat? 226 // Kritika pochybnosti 230 // Literatura 237 // Ulrich Beck o druhé moderně - rozhovor // Břetislava Horyny s Ulrichem Beckem 251 // 7
(OCoLC)124089720
cnb001702143

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC