Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.2) Půjčeno:22x 
BK
Dotisk 2. přeprac. vyd.
Praha : České vysoké učení technické, 2004
85 s. : il.

objednat
ISBN 80-01-02240-4 (brož.)
Obsahuje obrázky, mapky
Bibliografie na s. 83-85
Plánování územní - učebnice vysokošk.
000118018
1. ZÁKLADNÍ POJMY A JEJICH VÝZNAMY 7 // 2. KAPITOLY Z HISTORIE PLÁNOVÁNÍ 12 // 2.1 Neolitická sídliště 12 // 2.2 Velké projekty starověku 12 // 2.3 Středověká kolonizační města ve střední Evropě 14 // 2.4 Období industrializace a urbanizace 16 // 2.5 Teoretické modely moderního urbanismu a jejich uplatnění 19 // 2.6 Československé a české územní plánování 22 // 3. SVĚT KONCE 20. STOLETÍ 26 // 3.1 Globální problémy 26 // 3.2 Tendence ve využití urbanizovaných území ve vyspělých zemích 30 // 4. STRUKTURA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 35 // 4.1 Úrovně územního plánování 35 // 4.2 Prostorový rozvoj Evropy 35 // 4.3 Nástroje územního plánování v České republice 39 // 4.4 Národní rozvojové dokumenty a data 41 // 4.5 Plánování regionů 42 // 4.6 Plánování obcí 44 // 4.7 Regulační plány 49 // 4.8 Územní řízení 56 // 5. SUBJEKTY A ÚČASTNÍCI V TVORBĚ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 57 // 5.1 Účast občanů na procesu územního plánování 58 // 5.2 Dotčené orgány státní správy 59 // 5.3 Vlastníci 60 // 6. PROCES TVORBY ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 61 // 6.1 Přípravné práce a vnější vstupy do přípravy územně plánovací dokumentace.62 // 6.2 Průzkumy a rozbory 66 // 6.3 Zadání 70 // 6.4 Koncept 70 // 6.5 Návrh 71 // 6.6 Schválení územně plánovací dokumentace 71 // 7. REALIZACE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 73 // 7.1 Subjekty územního rozvoje 73 // 7.2 Posuzování vlivu na životní prostředí 74 // 7.3 Podmínky pro uplatňování územních plánů 75 // 7.4 Nástroje státu pro ovlivňování prostorového rozvoje 76 // 7.5 Obce jako aktivní účastníci územního rozvoje 78 // 8. PROFESNÍ HODNOTY A ETIKA 79 // 8.1 Hodnoty sledované územním plánováním 79 // 8.2 Etika profese architekta a urbanisty - územního plánovače 80 // Rejstřík použitých zkratek a cizích termínů 83 // Literatura 83

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC