Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:10x 
BK
1. vyd.
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005
319 s.

objednat
ISBN 80-7325-054-3 (váz.)
Studium ; sv. č. 173
Cognitive technologies ; 2
italština
Přeloženo z italštiny
Obsahuje údaje o autorovi, bibliografické odkazy
Náboženství - stol. 19.-20. - studie
Religionistika - studie
Víra - věda - vztahy - studie
000118203
OBSAH // PŘEDMLUVA...7 // ÚVOD...11 // I. ČÁST // PRVNÍ PŘIBLÍŽENÍ ? NÁBOŽENSKÉ SKUTEČNOSTI // DEFINICE // 1. KAPITOLA // Problém definice...19 // II. ČÁST // DRUHÉ PŘIBLÍŽENÍ ? NÁBOŽENSKÉ SKUTEČNOSTI // METODY ZKOUMÁNÍ // 1. SEKCE // PRELUDIUM...40 // 2. KAPITOLA // Konfrontace s mytologiemi národů...40 // Symbolická škola...40 // Škola mytologie přírody (Max Müller)...42 // 3. KAPITOLA // Antropologický přístup s evolucionistickou tendencí.46 // Teze primitivního ateismu (John Lubbock)...46 // Teze animismu (E. B.Tylor)...47 // 316 // * // Teze ???-animismu (R. R. Maren)...52 // , Teze magického pre-animismu (J. G. Frazer)...53 // Teze pre-magismu (K. Beth)...58 // Teze totemismu (W. Robertson Smith)...59 // % // II. SEKCE // NÁBOŽENSTVÍ NA „DIVANU“ // PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ...62 // 4. KAPITOLA // Náboženství v psychoanalýze Sigmunda Freuda...62 // 5. KAPITOLA // Náboženství v analytické psychologii C. G. Junga.84 // III. SEKCE // NÁBOŽENSTVÍ VE SVĚTLE // HISTORICKO-ETNOLOGICKÝCH STUDIÍ...116 // 6. KAPITOLA // Sociologická Škola (E. Durkheim)...116 // 7. KAPITOLA // Historicko-kulturní škola (W. Schmidt)...125 // 8. KAPITOLA // Raffaele Pettazzoni a problém monoteismu...142 // 9. KAPITOLA // Morfologicko-kulturní škola (A. E. Jensen)...162 // IV. SEKCE // OBRAT ZPŮSOBENÝ // IRACIONALISTICKÝMI PROUDY...168 // 10. KAPITOLA // Marburgská škola (Rudolf Otto)...171 // Excursus: Ottovo náboženské a priori
// a „srdce“ Teofána Zatvomika...181 // 317 // V. SEKCE , // FENOMENOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ // A MORFOLOGIE POSVÁTNA...183 // 11. KAPITOLA // Mircea Eliade a morfologie posvátna...185 // Mýtus...189 // Morfologie posvátna...192 // Dějiny jako teofanie...198 // Závěrečné poznámky...201 // VI. SEKCE // NÁBOŽENSTVÍ V KULTURNĚ-ANTROPOLOGICKÉM A HISTORICKO-STRUKTURÁLNÍM PŘÍSTUPU...206 // 12. KAPITOLA // Funkcionalistická škola (Bronislaw Malinowski)...206 // 13. KAPITOLA // Pojem struktury a nástup strukturalismu...219 // A) Alfred Reginald Radcliřfe-Brown // a společenská struktura v antropologii...219 // B) Georges Dumézil a trojdílná ideologie Indoevropanu.226 // C) Claude Lévi-Strauss a jeho Strukturalismus...232 // VIL SEKCE // SEVEROAMERIČTÍ SOCIOLOGOVÉ V UTKÁNÍ S NÁBOŽENSTVÍM...241 // 14. KAPITOLA // Pět stádií náboženského vývoje (Robert Bellah)...241 // 15. KAPITOLA // Sociologická teorie náboženství Petra L. Bergera...250 // Fenomén společnost...251 // Exteriorizace nebo-li společnost jako produkt člověka..251 // Objektivace neboli společnost se stává realitou svého druhu.256 // Intcriorizace neboli jedinec jako produkt společnosti..259 // 318 // Náboženství a udržování lidského světa...266 // Náboženství a odcizení...272 // Shrnutí a závěr...279 // Epilog...281 // ZÁVĚR...283 // POZNÁMKY...294 // SEZNAM ZKRATEK...309 // JMENNÝ REJSTŘÍK...311 // 319

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC