Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.9) Půjčeno:49x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987
269 s. ; 20 cm

objednat
Učebnice pro vysoké školy
Obsahuje rejstříky
Celostátní vysokoškolská učebnice pro studenty filozofických a pedagogických fakult
000118255
I. ZÁKLADNÍ POJMY A POKYNY KE STUDIU 9 // 1. Podstata slovesného umění 9 // a) Literární dílo jako specifický jazykový projev 9 // b) Literatura umelecká a literatura věcná 12 // c) Umělecké dílo jako odraz a znak 19 // 2. Stanovení kanonického textu jako východisko literárněvědného studia 23 // 3. Stranickost a lidovost literatury ve světle kulturní politiky 30 // 4. Několik studijních pokynů 36 // II. TEMATICKÁ VÝSTAVBA LITERÁRNÍHO DÍLA 42 // 1. Téma a látka 42 // 2. Jednotky tematické výstavby literárního díla 47 // 3. Řádění tematických prvků základní typy 52 // 4. Popis 55 // 5. Vyprávění 58 // III. POJMENOVÁNÍ A SYNTAX V UMĚLECKÉ LITERATUŘE 74 // 1. Jazyková výstavba literárního díla obecná hlediska 74 // 2. Slovní zásoba 77 // 3. Přenášení významu obecně 84 // 4. Metafora 88 // 5. Metonymie 94 // 6. Rozdvojení denotátu 97 // 7. Přirovnání a epiteton 100 // 8. Některé stylistické zvláštnosti umělecké literatury 103 // 9. Stylistické figury 107 // IV. ZÁKLADY VERSOLOGIE // 1. Podstata verše a jeho sdělovací hodnota // 2. Prozodické systémy // a) Verš volný a staročeský verš // bezrozměrný // b) Verš sylabický // c) Verš tonický // d) Verš sylabotónický // obecná charakteristika // e) Hlavní metrické systémy sylabotónického verše // f) Verš časoměrný // 3. Některé tradiční verše // 4. Rytmizovaná próza // 5. Vyšší metrické celky // 6. Rým // 7. Strofika // 8. Některé tradiční strofy // V. LITERÁRNÍ ŽÁNRY // 1. Lyrika a jiné bezfabulové žánry // 2. Epické žánry // 3. Některé žánry lyrickoepické // 4. Drama // 5. Některé žánry publicistické a literatury věcné //
VI. LITERÁRNÍ KOMPARATISTIKA // 1. Které otázky si klade literární komparatistika a jak je řeší // 2.0 původnosti literárního díla // 3. Meziliterární vztahy // 4. Některé problémy folklórní slovesnosti // 5. Širší kontexty, do kterých vstupuje literární dílo // VII. PROBLEMATIKA LITERÁRNÍHO VÝVOJE 199 // 1. Literární proces a jeho dialektika 199 // 2. K literární historii 202 // 3. Literární kritika 207 // VIII. SOUSTAVA A VÝVOJ LITERÁRNÍ VĚDY 213 // 1. Co je to literární věda? 213 // 2. Předmět literární vědy 216 // 3. Interpretace literárního textu 219 // 4. Geneze a recepce literárního díla 225 // 5. Literární celky 240 // 6. Dějiny literatury 251 // 7. Věda o literární vědě 255 // ZÁVĚREM // BIBLIOGRAFICKÁ POZNÁMKA 258 // REJSTŘÍK 260
(OCoLC)39435884
cnb000031867

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC