Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.4) Půjčeno:4x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1982
157 s. : il. ; 25 cm

objednat
Učebnice pro vysoké školy
Obsahuje bibliografii
Vysokoškolská učebnice pro posluchače fakult připravujících učitele
000118272
ÚVOD 7 // A. DIDAKTIKA FYZIKY JAKO VĚDNÍ OBOR 9 // 1. Systémové chápaní výchovy 10 // 1.1 Výchova, vzdělávání a výuka 10 // 1.2 Výchovná sféra 12 // 1.3 Výuka jako systém 14 // 2. Historický vývoj 15 // 2.1 Konstituování didaktiky fyziky jako vědního oboru 16 // 2.2 Aplikační a integrační pojetí didaktiky fyziky 18 // 3. Teoretická koncepce didaktiky fyziky 21 // 3.1 Základní východiska 21 // 3.2 Předmět didaktiky fyziky 22 // 3.3 Vztah didaktiky fyziky k pedagogice a fyzice 23 // 3.4 Základní problémové oblasti didaktiky fyziky 26 // 4. Literatura A 28 // B. ZÁKLADNÍ OBLASTI BÁDANÍ V DIDAKTICE FYZIKY 31 // 1. Vědecký systém fyziky 32 // 1.1 Problematika a metody řešení 32 // 1.2 Didaktika fyziky a historie, metodologie a filozofie fyziky 32 // 1.3 Sdělitelnost fyzikálního poznání 41 // 1.4 Uspořádání a třídění fyzikálního poznání 43 // 2. Didaktický systém fyziky 47 // 2.1 Problematika a metody řešení 47 // 2.2 Pojetí didaktického systému fyziky 48 // 2.3 Soustava cílů 53 // 2.4 Obsah a učivo 56 // 3. Výukový projekt fyziky 61 // 3.1 Základní pojmy a problematika 61 // 3.2 Některé moderní výukové projekty fyziky 63 // 3.3 Tendence světových výukových projektů fyziky 66 // 3.4 Experimenty moderní fyziky v didaktickém projektu 68 // 4. Výukový proces fyziky 70 // 4.1 Základní pojmy a problematika 70 // 4.2 činnosti učitele fyziky 71 // 4.3 Metody výuky fyziky 72 // 4.4 Žák jako subjekt ve výchově 74 // 4.5 Proces učení 76 // 5. Výsledky výuky fyziky a jejich hodnocení 80 // 5.1 Základní pojmy a problematika 80 // 5.2 Zkoušky jako instrumenty měření výsledků výuky 81 // 5.3 Zjištování vědomostí z fyziky v procesu vyučování a učení 84 // 5.4 Hodnocení procesu didaktické komunikace 85 //
6. Fyzikální vzdělání a jeho uplatnění 89 // 6.1 Základní pojmy a problematika 89 // 6.2 Některé výzkumy 90 // 7. Příprava učitelů fyziky 92 // 7.1 Základní pojmy a problematika 92 // 7.2 Vztah poznání a jeho didaktické komunikace 93 // 7.3 Didaktický systém pro přípravu učitelů fyziky 95 // 7.4 Hodnocení přípravy učitelů fyziky 99 // 8. Literatura В 101 // C. VÝZKUM V DIDAKTICE FYZIKY A JEHO METODY 105 // 1. Metody a prameny poznání v didaktice fyziky 106 // 1.1 Proces vědeckého poznání 106 // 1.2 Metody a prameny didaktiky fyziky 108 // 2. Teoretické metody didaktiky fyziky 110 // 2.1 Didaktická analýza 110 // 2.2 Mezinárodní komparace 112 // 2.3 Modelování 116 // 3. Empirické metody didaktiky fyziky 118 // 3.1 Metody shromažďování dat 119 // 3.2 Metody zpracování dat 124 // 3.3 Typy empirických výzkumů 130 // 4. Projekt výzkumu 135 // 4.1 Tvorba projektu výzkumu 135 // 4.2 Výzkumná zpráva 138 // 4.3 Příklady projektů výzkumu 139 // 5. Výzkumné plány a instituce 141 // 5.1 Výzkumy soustředěné na vysoké školy 141 // 5.2 Resortní plány výzkumu ministerstev školství 144 // 5.3 Státní plán výzkumu 145 // 6. Některé zdroje vědeckých informací o literatuře z didaktiky fyziky 146 // 6.1 Zdroje informací v ČSSR 147 // 6.2 Mezinárodní přehledy 148 // 6.3 Přehled časopisů 150 // 6.4 Přehled mezinárodních institucí 153 // 7. Literatura 156
(OCoLC)42162079
cnb000135079

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC