Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
Praha : Torst, 1993

objednat
ISBN 80-85639-13-0
000118303
Rekat.
{JKr (ô(KO // Editors © Josef Hiršal, // Bohumila Grôgerová, 1993 © TORST, 1993 // Zdeněk Barborka, Vladimír Burda, Bohumila Grôgerová, Josef Hiršal, // Josef Honys, Emil Juliš, // Jiří Kolář, Běla Kolářová, Ladislav Nebeský, Ladislav Novák, Jindřich Procházka, // Michal Resi, Jiří Valoch, 1993 // ISBN 80 - 85639 - 13 -0 // NÁRODNÍ KNIHOUNA // «1000110053« // 54K54642 // // Jiří Valoch // Zdeněk Barborka // Ladislav Nebeský // Jindřich Procházků // Vladimír Burda . . // Ladislav Novák. . // Běla Kolářová . . . // Bohumila Grogem // Emil Juliš // Josef Hiršal // Bohu // t // Josef Honys // Jiří Kolář // ... 11 // ... 49 // ... 83 // i... 113 // ... 137 // ... 183 // ...217 // vá...245 // ...253 // imila Grôgerová...283 // ...343 // ... 371 // Mléko...364 // Klíč...365 // Hra na čáru, typologie...366 // Text ke konstelaci 14—14a...367 // Text ke konstelaci 18—18a...368 // Text ke konstelaci Honys — Novák...369 // Jiří Kolář, nar. 24. 9. 1914 v Protivíně, žije v Paříži Portréty (Zdeněk Barborka, Ladislav Nebeský, Jindřich Procházka, Vladimír Burda, Běla Kolářová, Bohumila Grôgerová, Emil Juliš, Josef Hiršal — Bohumila Grôgerová, Josef Honys) // Partitura pro auditívni báseň na jméno Baudelaire...371 // Slovo závěrem (J. H. a B. G.) ...395 // Obsah // Motto (Stephane Mallarmé: Vrh kostek; přel. Jan Tomeš) // Slovo úvodem (J. H. a B. G)... 7 // Jiří Valoch, nar. 6. 9. 1946 v Brně,
žije v Brně // Poznámky ? práci... 11 // Slova, 1964... 16 // Konstelace, 1964 ... 17 // Numerická báseň, 1964... 18 // Konstelace, 1964 ... 19 // a/z, 1964 ... 20 // Typogram, 1964... 21 // Typogram, 1964... 22 // Typogram, 1964... 23 // Typogram, 1964... 24 // Typogram, 1964... 25 // Typogram, 1964... 26 // Typogram, 1964... 27 // Typogram, 1965... 28 // Optical poem, 1965 ... 29 // Typogram, 1965... 30 // Optická báseň, 1965 ... 31 // bp, 1965 ...-’32 // bp, 1965 ... 33 // bp, 1965 ... 34 // bp, 1965 ... 35 // Triády, 1965... 36 // Strukturální báseň, 1965... 37 // Strukturální báseň, 1965... 38 // Strukturální báseň, 1966... 39 // Strukturální báseň, 1966... 40 // A—a, 1967... 41 // Rytmická báseň, 1967... 42 // Rytmická báseň, 1967... 43 // Rytmická báseň, 1967... 44 // Rytmická báseň, 1968... 45 // Z Abecedy, 1967 ... 46 // Z Abecedy, 1967 ... 47 // Zdeněk Barborka, nar. 3. 4. 1938 v Rokycanech, žije v Bohušovicích // Poznámky ? metodě... 49 // Ortel (procesuálni text, 1965)... 57 // Psychopatogenese aneb štamgastovo zešílení // (procesuálni text-penetráž, 1966)... 67 // Fuga (1966)... 75 // Fuga, topografický převod... 80 // Ladislav Nebeský, nar. 28. 1. 1937 v Jilemnici, žije v Praze // Stručná typologie... 83 // Co si jen počnu (typogram, 1964)... 85 // Černá gramatika (nehra, 1965)... 86 // Štvanice (nehra, 1964)... 87 // Třináctihlasí (nehra, 1965)... 88 // Slovo za slovo (nehra, 1965)... 89 // Sníh
(nehra, 1965)... 90 // Jména (paratext, 1965)... 91 // Lekce binární poezie (Kurs binární poezie, 1965)... 92 // Kurs binární poezie, 1966 ... 103 // Kurs binární poezie, 1966 ... 104 // Kurs binární poezie, 1966 ... 105 // Konstrukce (Kurs binární poezie, 1966)... 106 // Transformační báseň, 1966... 107 // Malá úzkost má méně kostí (Básně-výpočty, 1966)...108 // Soutěž o význam slova LUNA ... 109 // Soutěž o význam slova BÝLÍ... 110 // Numerická báseň, 1966... 111 // Jindřich Procházka, nar. 19. 6. 1934 v Praze, žije v Praze // Základní typologie... 113 // Jé-je (strukturální báseň slovní)... 115 // Hahou! (strukturální báseň slabičná)...116 // Step (strukturální báseň hlásková)... 117 // Plné (seriální báseň, přesuny)... 118 // Píseň Ledového moře (seriální báseň // foneticko-vizuální)... 119 // !!—?? (deformovaná báseň syntetická)...120 // Lampa (strukturální báseň analytická)...121 // Abeceda (strukturální báseň // fonetický skluz — vpis)... 122 // Intermezzo poema (internacionalismus)...124 // Výstřel na nic / ? ničemu (internacionalismus)...125 // Poněkud (řádková barevná báseň)... 126 // Ženy Henri Matisse (řádková barevná báseň)...127 // Roztržený obraz (plošná barevná báseň // pro řádko vé čten i)... 128 // Jezerní báseň (plošná barevná báseň pro // bodové čtení — výpis)... 129 // Plující oblak (barevný kinetismus)... 130 // Noc ocúnů
(dvojbáseň)... 131 // Okna (narativní báseň)... 132 // Týden v tichém domě (narativní báseň)...133 // Instrumentář večera (narativní báseň)... 134 // Tonoucí potápěč aneb Příchozí z hvězd // (narativní báseň) ... 135 // Vladimír Burda, nar. 29. 5. 1934 v Praze, zemřel 24. 10. 1970 // Lyrické body a přímky, typologie... 137 // Krajina/Autoportrét... 138 // Zá řijo vý plenér... 139 // Krajina lásky... 140 // První rašící chloupky... 141 // Ony... 142 // Poloha ... 143 // Jsem šťastný... 144 // Věta/zen... 145 // Příliš otevřená věta... 146 // Můj psací stůl... 147 // Oblíbená kniha ... 148 // 2 tendence...«...149 // 2 skvrny... 150 // 2 sféry aktivity... 151 // 2 grupy... 152 // 2 příkazy... 153 // Akční aiody / akční deník, typologie... 154 // Ať voní... 155 // Myslím, že existuje neexistuje...156 // Občanský autoportrét... 157 // Rytmy a pauzy... 158 // Během mého života... 159 // L+/+1+ a+n+ c+e... 160 // Typogramy — slovobrazy / závěsné básně, typologie___161 // Typogram Červen (1964— 1965)... 163 // Vertikální zrcadlový text (1964—1965)... 164 // Typogram Vázy (1064—1965)... 165 // Slovobraz 11(1965)... 166 // Typogram III (1964)... 167 // Typogram „R“(1963)... 168 // Lyrický blok (typogram, 1964)... 169 // Pole (typogram, 1964)... 170 // Typokoláž (1964)... 171 // Informel (1964)... 172 // Estetika linky... 173 // Ladislav Novák, nar. 4. 8. 1925 v Turnově, žije v Třebíči
// Poznámky ? textům... 183 // Empuse (slovníkové heslo)... 186 // Ptáček v dutinách ocelového města // (onomatopoická báseň)... 187 // Erbenovy svatební košile (konstelace)...188 // Josef (konstelace)... 189 // Má potřeba (spečený text)...190 // On (spečený text)... 191 // Otázkou je (anihilace)...192 // Preparované texty... 193 // Asociativní makromolekula 02 ... 202 // Asociativní makromolekula 06 ... 203 // Kosmický hazard (čtvrcená báseň)...204 // Zapomeň (čtvrcená báseň)...205 // Čtvrcená báseň — koláž...206 // Jak se dělá epická báseň (návod)...207 // Arcidílo (návod)...208 // De text z 16. 2. 1962... 210 // Detext z 2. 3. 1962... 211 // PF 64 (topologická kresba)...212 // Veliký Lalulá (alchymáž) ...213 // Mandragora (alchymáž)...214 // Notace sýčkova houkání (alchymáž)...215 // Běla Kolářová, nar. 24. 3. 1923 v Terezíně, žije v Paříži // Jedna z cest...217 // Vegetáže, fotokoláže, stopy...v.221 // Richard Weiner (derealizovaný portrét), 1965 ... 222 // Znaky, 1964... 223 // Fotokoláž L, 1961 ... 224 // Ukazatel, 1961... 225 // Dva čtverce, 1963... 226 // Fotokoláž IL, 1961...!...227 // Fotokoláž s kresbou světlem, 1961 ... 228 // Stopy III., 1961 ... 229 // Alfred Jarry (derealizovaný portrét), 1965 ... 230 // Stopy!., 1961... 231 // Igelit, nedatováno...232 // Rentgenogram kruhu /., 1963... 233 // Rentgenogram kruhu II., 1963 ... 234 // Christian Morgenstern (derealizovanýportrét),
1963 ... 235 // Kruhy, 1963 ... 236 // „L“, 1964 ... 237 // Vegetáž, 1961... 238 // Znaky, 1964... 239 // Žiletky (koláž 80* 60), 1964 ... 240 // Zápalky (koláž 80x60), 1964 ... 241 // Roláž sklem II., 1962 ... 242 // Kompozice (koláž 140x 100), 1966... 243 // Bohumila Grôgerová, nar. 7. 8. 1921 v Praze, žije v Praze // Z Civilizačních schémat...245 // Čtvrté...245 // Osmé...249 // Emil Juliš, nar. 21. 10. 1920 v Praze, žije v Lounech // Někdy v šedesátých letech ...253 // Jiný pohled z okna vlaku (1961)... 255 // Samotářské večery (1968)... 257 // Tančící stromy (1968)... 259 // Podzim v parku s řekou a blízkými horami (1968)... 261 // Prostory 1968) ... 263 // Díváš se na mě (1968)... 264 // Blížící se Margareta T (1968)... 265 // Do ticha vrostlému (1968)... 266 // U rakve (1968)... 268 // Výkřik (1968)... 269 // Trpělivost (1968) ... 270 // Hudba (1968)... 272 // Jdeme si (1968)... 273 // Noci! (1968)... 274 // Neslýchané smíchy (1968)... 276 // Kdeže jsou? (1968)... 277 // Weiner — Nezval (1967)... 278 // Podle Chlebnikova (1967)... 279 // Josef Hiršal, nar. 24. 7. 1920 v Chomutičkách, žije v Praze // Bohumila Grôgerová // Z Technologie textů...283 // Automatické texty, typologie...283 // Automatický text konkrétni...285 // Automatický text abstraktní...286 // Mechanické texty, typologie...287 // Mechanický text I...287 // Otevřené texty, typologie...288 // Text asociační...289 // Text variační...290
// Determinované texty, typologie...291 // Text významový...292 // Text prostorový...293 // Sémantické texty, typologie ...295 // Text gramatický...296 // Text slovníkový...297 // Text syngamický (sémantický, logický, estetický, // gaméty)...298 // Intertext A...302 // Inter text B...303 // Nesémantické texty, typologie...304 // Text materiálni...305 // Text abstraktní...306 // Porušené texty, typologie ...307 // Matematický text naprogramovaný...308 // Náhodné porušený text (L varianta)...309 // Náhodné porušený text (2. varianta)...310 // Náhodné porušený text (3. varianta)...311 // Stochastické texty, typologie...312 // Text strojový...314 // Text nestrojový...316 // Topologické texty, typologie...317 // Koacervát...318 // Řetězec...319 // Logické texty, typologie...320 // Text přísudkový...321 // Text strukturální...322 // Text molekulární...323 // Entropické texty, typologie...324 // Text s nízkou entropií...325 // Text s vysokou entropií...326 // Vizuální texty, typologie...327 // Konstelace...328 // Partitura...329 // Portrét...330 // Mikrogramy...331 // Makrogram...332 // Strukturální texty, typologie...333 // Text adjektivní...334 // Text substantívni...335 // Text verbální...336 // Matematické texty, typologie...337 // Text selektivní...338 // Rovnice...339 // Permutace... 340 // Josef Honys, nar. 10. 11. 1919 v Jičíně, zemřel 24. 6. 1969 // Konverzační hra v nudlové polévce...343 // Psychotexty,
typologie...345 // Žizie...346 // Kolotoč...350 // Text — test, typologie...351 // Romantismus... 352 // Jméno a příjmení...354 // Nekomutativní poezie, typologie...356 // Konverzace...357 // Vynálezce...358 // Sdělení 1...359 // Festival nudes ...360 // Řetězce, typologie ...361 // Most...362 // Nana...362 // Slepec...363

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC