Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.4) Půjčeno:22x 
BK
Olomouc : Alda, 1998
225 s.

objednat
ISBN 80-85600-46-3 (brož.)
Nauka hudební - učebnice středošk.
000118396
Obsah: // . Hudební písmo, názvosloví // !vuk...7 // Tón, jeho vlastnosti...8 // Tónová soustava, ladění...10 // Oktáva, základní tónová řada...11 // Nota, její tvar...12 // Notová osnova...13 // Klíč...14 // Půltón, celý tón...20 // Tóny odvozené, posuvky, předznamenání...20 // Tóny enharmonické...23 // Půltón diatonický a chromatický...24 // Časové hodnoty základních tvarů not...24 // Dělení not pravidelné...25 // Prodlužování not...25 // Ligatu ra...26 // Dělení not nepravidelné, triola...27 // Pomlka...30 // Dynamika, dynamická znaménka...31 // Označení způsobu hry...34 // Zvláštní označení v notopisu...36/34 // Zkratky hudebního písma... 38 // Melodické ozdoby...42 // Přednesová označení...46 // Transpozice...49 // Partitura...51 // II. Časové poměry v hudbě // Doba...53 // Metrum...53 // Takt, taktová čára...53 // Označování taktů...54 // Takty jednoduché...54 // 221 // Takty složené... // Takt jednodobý, takt prodloužený...58 // Předtaktí...58 // Polymetrika...58 // Ustálený zápis taktů tanců...58 // Zvláštní přízvuky - akcenty...59 // Synkopa...59 // Rytmus, rytmické hodnoty...60 // Zápis rytmických hodnot v rámci taktu...60 // Rytmický útvar...62 // Polyrytmus...63 // Rubato...63 // Tempo, metronom, označení tempa...63 // Zdůraznění nebo zmírnění základního tempového označení...65 // Agogika...66 // Náhlé změny tempa...66 // Postupná změna tempa...67
Další výrazy...67 // III. Stupnice // Tónová řada, stupnice, tónina, tonalita...68 // Tónové řady empirické, konstruktivní, modus, série...68 // Dělení stupnic...69 // Stupnice diatonické...70 // Stupnice novodobé...70 // Základní tvar durové stupnice...71 // Odvozené čistě diatonické durové stupnice...73 // Vzestupný kvintový kruh...77 // Ustálený zápis posuvek...78 // Přehled durových stupnic s tóny jednou zvýšenými...78 // Sestupný kvintový kruh, vzestupný kruh kvartový...79/80 // Ustálený zápis posuvek...80 // Přehled durových stupnic s tóny jednou sníženými...81 // Stupnice durové enharmonicky shodné...81 // Základní tvar mollové stupnice...83 // Odvozené čisté diatonické mollové stupnice...84 // Vzestupný kvintový kruh...85 // Přehled mollových stupnic s tóny jednou zvýšenými...86 // Sestupný kvintový kruh, vzestupný kruh kvartový...87/88 // Přehled mollových stupnic s tóny jednou sníženými...88 // Paralelní - souběžné stupnice...89 // Přehled paralelních stupnic...90 // Stupnice mollové enharmonicky shodné...91 // Harmonická moll...92 // Melodická moll...94 // Srovnání tří tvarů mollových stupnic...96 // Harmonická dur...97 // Melodická dur, teoretická stupnice...98 // Srovnání tří tvarů durových stupnic...99 // Stupnice stejnojmenné...101 // Předznamenání stejnojmenných stupnic...101 // Příbuznost tónin...102 // Stupnice staré, církevní...103 // Stupnice církevní
z dnešního hlediska...107 // Charakteristické intervaly církevních stupnic...109 // Teoretické odvozování církevních stupnic...109 // Stupnice chromatické...110 // Alterovaná stupnice...112 // Stupnice celotónová...113 // Stupnice cikánská dur...114 // Stupnice cikánská moll...115 // Stupnice pentatonická...116 // Přehled stupnic...118 // Přehled tetrachordů...125 // IV. Intervaly // Interval, základní název, upřesňující název...126 // Základní intervaly vrchní, spodní...133 // Příbuznost kvintakordů...176 // Vedlejší kvintakordy...176 // Víceznačnost kvintakordů...177 // Diatonické septakordy a jejich obraty...178 // Názvy diatonických septakordů, jejich složení...179 // Akordové značky septakordů...182 // Obraty septakordů...183 // Septakordy na všech stupních diatonických stupnic...185 // Hlavní septakordy...186 // Dominantní septakord a jeho obraty...188 // Měkce malý septakord a jeho obraty...192 // Zmenšeně malý septakord a jeho obraty...194 // Zmenšeně zmenšený septakord a jeho obraty...197 // Vedlejší septakordy a jejich obraty...198 // Nónové akordy...201 // Dominantní nónový akord velký, dominantní nónový akord malý...202 // Obraty nónových akordů...203 // Vedlejší nónové akordy...204 // Akordové značky nónových akordů...206 // Undecimový akord...206 // Tercdecimový akord...207 // Kvartové akordy...208 // Alterované konsonantní akordy, frygický kvintakord, lydický kvintakord
... 209 // Alterované kvintakordy...210 // Přehled akordů...211

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC