Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.09.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Smíšené literární formy
1., autoris. vyd.
V Praze : Svoboda, 1949-1950
3 sv. (422, 345, 530 s.) : il. ; 25 cm

objednat
Klasikové ; sv. 8, 9, 10
ruština
Přeloženo z ruštiny
Díl 1, Próza - dramata. 1949. 422 stran. -- Díl 2, Eugen Oněgin. 1950. 345 stran
000118684
DÍL 1, PRÓZA - DRAMATA : Emanuel Frynta: ALEXANDER SERGEJEVIČ PUŠKIN (vstupní poznámka) ... 7 // PRÓZA (přel. B. Mathesius) // Piková dáma ... 31 // Kapitánská dcerka ... 55 // I. Gardový seržán ... 55 // II. Průvodce ... 61 // III. Pevnost ... 69 // IV. Souboj ... 73 // V. Láska ... 81 // VI. Vzpoura Pugačovova ... 87 // VII. Zteč ... 94 // VIII. Nezvaný host ...IOO // IX. Rozloučení ...106 // X. Obléháni města ...IIO // XI. Ve vzbouřené vsi ...lib // XII. Sirotek ... 124 // XIII. Vězení ...130 // XIV. Soud ...135 // Povídky nebožtíka Ivana Petroviče Bělkina ...145 // Poznámka vydavatelova ...145 // Výstřel ...148 // Metelice ...158 // Majitel pohřebního ústavu ... 168Staniční dozorce ... 173 // Slečna selka ...183 // Kirdžáli ...199 // Dubrovský ...205 // Část první ...205 // Část druhá ...235 // DRAMATA (přel. O. Fischer) // Jaroslav Sanda: LIDOVÉ PRVKY V PUŠKINOVÝCH DRAMATECH ...271 // Boris Godunov ...277 // Scéna z Fausta ...337 // Skoupý rytíř ...341 // Mozart a Salieri ...355 // Kamenný host ...365 // Hodokvas v době moru ...387 // Scény z dob rytířských ...395 // POZNÁMKY ...409 //
DÍL 2, EUGEN ONĚGIN : Boh. Mathesius: ÚVOD 7 // EUGEN ONĚGIN (přel. J. Hora) 11 // Hlava první 17 // Hlava druhá 55 // Hlava třetí 83 // Taťánin dopis Oněginovi 103 // Hlava čtvrtá 115 // Hlava pátá 145 // Hlava šestá 175 // Hlava sedmá 205 // Hlava osmá 241 // Oněginův dopis Taťáni 264 // POZNÁMKY 279 // DODATKY (přel. J. Hora) 291 // Putování Oněginovo 293 // Oněginovo album 311 // Vynechané sloky 316 // POZNÁMKY 327 // HLAVA DESÁTÁ (přel. Boh. Mathesius) 333 // Boh. Mathesius: TAJEMNÁ DESÁTA HLAVA 345 //
DÍL 3 : Emanuel Frynta: ÚVOD 7 // LYRIKA (přeložili: Emanuel Frynta — F; Petr Křička = K; František Táborský = T) // 1814: // Rozum a láska K 19 // 1815: // Můj epitaf F 20 // 1816: // K Delii K 20 // Pěvec F 21 // Přání K 22 // Přátelům K 22 // 1817: // Volnost K 23 // K*** F 26 // 1818: // K Ćaadajevovi K 27 // O sobě F 28 // Zas bude tak... F 28 // 1819: // Vesnice K 29 // Domácímu skřítku K 31 // Veselý hodokvas K 32 // Znovuzrození K 32 // Rusalka F 33 // Na Arakčejeva T 35 // Na Sturdzu T 35 // Dobrý člověk F 36 // 1820: // K portrétu Čaadajeva F 36 // Již hasne den... K 37 // Dceři Karadordově K 39 // Proč marně září něžný květ... K 40 // Vás nelituji, léta jara mého... F 41 // Nereida F 42 // Prořídla oblaka... F 42 // 1821: // Musa F 43 // Nůž K 44 // Přežil jsem přání svá a chtění... F 46 // Já brzy zmlknu již... K 47 // Jsou zapomenuty, jsou smyty stopy let... K 48 // 1822: // V. F. Rajevskému F 49 // Vězeň F 51 // 1823: // Vyšel jsem dřív než hvězda ranní... F 52 // Kdo, vlny, kdo vás zastavil... F 52 // Démon F 53 // Bryčka života F 54 // Noc K SS // Ptáček K 55 // Přijde ta hodina... F 56 // Kdybych moh bláhovou naději srdci dát... F 57 // Zda odpustíš mi... K 58 // Závidím ti, tys plul, nepoddajný a smělý... F 59 // 1824: // Proserpina K 60 // Na Fotia T 62 // Hr. Orlovové-Česmenské T 62 // K moři K 63 // Rozmluva nakladatelova s básníkem K 66 // Hrozen vína K 72 // Fontáně bachčisarajského paláce K 73 // Den hasne nevlídný... K 74 // Podle koránu IV F 75 // Podle koránu V F 76 // Přátelství K 77 // Aquilon K 77 // 1825: // André Chénier K 78 // Touha po slávě K 84 // Bouře F 85 // Když k smrti zvadnou růže . . . F 85 // A. P. Kernové F 86 // Bakchická píseň K 87 // P. A. Osipovové K 88 // Dražší než kvítí jarních dní... F 89 //
Zklamav, život-li tě tíží... K 89 // Zimní večer K 90 // Přátelům F 92 // Na Alexandra I. T 92 // Rada K 93 // Ex ungue leonem K 93 // Pohyb K 94 // Prosaik a básník K 94 // 1826: // Prorok F 95 // Tam chřadla, zvadala pod čistým blankytem... K 96 // Písně o Stěňku Razinovi F // 1 97 // 2 98 // 3 99 // Vjazemskému K 100 // Stance K 101 // Chůvě F 102 // Zimní cesta K 103 // 182 j: // V hloub dolů, temných do šachet... K 104 // Arion K 105 // Básník F 106 // Tři prameny K 107 // Slavík a růže F 107 // Anděl K 108 // Talisman F 109 // 19. října 1827 F 110 // Blažený je ten pěvec... F 110 // Tam poblíž oněch míst... K 111 // 1828: // Ančar K 112 // Básník a luza K 114 // Náhodný a marný dare... F 116 // Vzpomínání K 117 // Tak dříve bývalo... K 117 // Kvítek K 118 // Při písních smutné Gruzie... F 119 // Duše otrocká, tvář hrdá... K 120 // Podobizna K 120 // Utopenec K 121 // 1829: // Když s mládím nerozumným hýřím... K 124 // Již hory Gruzie... K 125 // Kavkaz K 126 // Delibáš K 127 // Klášter na Kazbeku F 128 // Z Háfize K 129 // Cestovní stížnosti K 130 // Co na vsi zapadlé... K 132 // Zimní jitro K 134 // Vstaň, Řecko... T 135 // Miloval j sem vás... F 136 // Švec F 137 // 1830: // Básníkovi F 138 // Madona K 139 // Elegie F 140 // Chtíc odplout k břehům dálné vlasti... K 141 // Loučení K 142 // Zaklínání K 143 // Sem jméno své mám psáti dnes... K 144 // Slast vzpurnou, divokou... K 145 // Když uchvátím tě v objetí... K 146 // Verše z bezesné noci F 147 // Já v jitru žití školy vzpomínám... K 148 // Hrdina K 150 // Práce F 152 // Já lyry strunami jsem bloudil... K 153 // Socha v carskoselském parku F 154 // Na překlad Iliady F 154 // Běsi K 155 // Můj drahý kritiku... K 157 // 1831: // Pomlouvačům Ruska K 158 // Borodinské výročí K 160 // Vše mlčí kol... K 163 //
Echo K 164 // Čím častěji náš věrný kruh... K 165 // 1832: // I. I putujeme dál... K 167 // II. Houf černých démonů... K 168 // Chlapci F 169 // Krasavice K 169 // Hr. N. L. Sologubové F 170 // 1833: // Podzim K 171 // Bůh nedopusť, bych zešílel... K 175 // Mládenče, skromně si ved... F 177 // Hluboké vody... F 177 // 1834: // Z písní západních Slovanů F // Slavik 178 // Vojevoda Miloš 179 // Janyš králevic 180 // Je čas, má milená!... K 183 // Zde mezi námi žil... F 184 // 1835: // Mračno F 185 // Hodokvas Petra Prvního K 186 // Já znovu navštívil ten země kout... K 188 // Poutník K 191 // Z Anakreonta K 194 // Žárlila na chlapce dívka a plakala... F 194 // Dunduk, kníže pán... F 194 // 1836: // Když někdy za městem se toulám sám a sám... F 195 // Z Pindemonteho K 196 // Světská vláda K 197 // Dost různých modliteb... K 198 // Na sochu]chlapce, hrajícího svajku F 199 // Na sochu chlapce, hrajícího babky F 199 // POHÁDKY // Pohádka o popovi a jeho dělníku Baldovi 203 (František Halas) // Pohádka o caru Saltánovi (Petr Kňčka) 209 // Pohádka o rybáři a rybce (Zdenka Vovsová) 239 // Pohádka o mrtvé princezně a sedmi bohatýrech (Pavel Eisner) 245 // Pohádka o zlatém kohoutkovi (František Nechvátal) 261 // POEMY // Ruslan a Ludmila (Marie Marčanová) // Věnování 271 // Prolog 271 // Zpěv první 272 // Zpěv druhý 288 // Zpěv třetí 303 // Zpěv čtvrtý 317 // Zpěv pátý 328 // Zpěv šestý 343 // Epilog 35 5 // Kavkazský zajatec (Zdenka Vovsová) // Věnování 357 // První část 35? // Druhá část 369 // Epilog 378 // Bratři loupežníci (Zdenka Vovsová) 381 // Bachčisarajská fontána (Zdenka Vovsová) 389 // Cikáni (Josef Hora) 407 // Epilog 425 // Hrabě Nulin (Petr Kfička) 427 // Poltava (Zdenka Vovsová) // Věnování 439 // První zpěv 439 // Druhý zpěv 455 // Třetí zpěv 470 //
Domek v Kolomně (Vítězslav Nezval) 485 // Měděný jezdec (Bohumil Mathesius) // Předmluva 497 // Vstup 497 // Část první 500 // Část druhá 504 // Exegi monumentum (Petr Křička) 513 // POZNÁMKY 515
(OCoLC)820695225
cnb002413753

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC