Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:48x 
BK
Brno : Masarykova univerzita, 1991

objednat
ISBN 80-210-0240-9
000118797
Rekat.
101 // OBSAH // Úvod // I. OBECNÄ ČÄST // 1. SPECIÄLNÍ PEDAGOGIKA (M. MACHÄČEK)...’... 1 // 1.1. Vymezení pojmu speciální pedagogika... 1 // 1.1.1. Defekt... 2 // 1.1.2. Defektivita... 2 // 1.2. Defektologie... 3 // 1.3. Vztah speciální pedagogiky k jiným vědám... 3 // 1.3.1. Vztah k pedagogice obecné... 3 // 1.3.2. Vztah ? dalším příbuzným oborům... 4 // 1.3.2.1. Význam psychopatologie a patopsychologie pro // speciální pedagogiku...•... 4 // 2. VÝZKUMNÉ, DlAGNOSIICKÉ, NÁPRAVNÉ , VÝCHOVNĚ A VZDĚLÁVACÍ // SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ METODY (M. MACHÁČEK)... 6 // 2.1. Výzkumné metody... 6 // » // 2.2. Diagnostické metody... 6 // 2.3. Nápravné metody... 7 // 2.4. Výchovné a vzdělávací metody... 9 // 3. KLASIFIKACE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH DISCIPLÍN A // CHARAKTERISTIKA 3E3ICH PROBLÉMU (M. D0BR0V0LSKÁ)...10 // 3.1. Tělesné defekty... 10 // 3.2. Zrakové defekty... 12 // 3.3. Sluchové defekty... 16 // 3.4. Defekty řeči... 19 // 3.3. Kombinované defekty...22 // 4. NORMÁLNÍ DUŠEVNÍ VÝVOD, NORMALITA OSOBNOSTI (I. ŠMAHEL)---24 // ? // II. SPECIÁLNÍ ČÁST // 1. DUŠEVNÍ PORUCHY (I. ŠMAHEL)... 29 // 1.1. Příčiny duševních poruch a jejich prevence...29 // 1.2. Intelektové poruchy a psychický vývoj dítěte... 31 // 1.2.1. Příčiny (etiologie) intelektových poruch... 35 // 1.2.2. Klasifikace (nosologie) intelektových poruch...36 // 1.2.3. Průběh (patogeneze) intelektových poruch...39 // 1.2.4. Terapie intelektových
poruch...39 // 1.3. • Ostatní intelektové poruchy... // 1.4. Disharmonický duševní vývoj, mentální retardace < // . a akcelerace... 44 // 102 // 2. EMOCIONÁLNÍ PORUCHY, NEUROTICISMUS, NEURÓZY (I. ŠMAHEL)... 46 // 2.1. Příčiny neuróz... 49 // 2.2. Klasifikace neuróz... 51 // 2.3. Průběh neuróz... 54 // 2.4. Terapie neuróz... 54 // 3. PORUCHY CHOVANÍ A SOCIÁLNÍ ADAPTACE (M. DOBROVOLSKÁ)... 59 // 3.1. Specifické vývojové poruchy chování... 59 // 3.2. Klasifikace poruch chování z hlediska společenské // závažnosti... 60 // 3.3. Nejčastější projevy poruch chování...61 // 4. SPECIFICKÉ VÝVODOVÉ PORUCHY UČENÍ (M. MACHÁČEK)...67 // 4.1. Vývojové poruchy a vývojové vady... 67 // 4.2. Vývojové poruchy v procesu učení... 67 // 4.2.1. Specifické vývojové poruchy učení... 68 // 4.2.2. Projevy lehké mozkové dysfunkce v obraze specifických // vývojových poruch...*. . . . 75 // 4.2.3. Diagnostikování specifických vývojových poruch // učení... 76 // 4.2.4. Základní systém nápravné péče a jeho organizace // v Československu...;... 83 // 4.2.4.1. Vyrovnávací a specializované třídy... 83 // 4.2.4.2. Zásady nápravného postupu... 85 // 4.2.4.3. Výchovně vzdělávací formy práce... 86 // 4.2.4.4. Někte.ré metody a pomůcky ? přímé nápravě specifických // vývojových poruch učení... 87 // 4.2.4.5. Spolupráce učitele s rodinou... 90 // 4.2.4.6. Dítě se specifickou poruchou učení v dětském
// kolektivu... 92 // 4.2.5. Systém péče o děti se specifickými poruchami // Učení ve světě... 92 // Seznam literatury...’... 94 // Př.ílohy...’...i... 96

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC