Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(29.5) Půjčeno:59x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2005
445 s. : il.

objednat
ISBN 80-246-1056-6 (váz.)
Obsahuje černobílé fotografie, ilustrace, tabulky, grafy, bibliografické odkazy, úvod, jmenný rejstřík
Bibliografie na s. 439-441
Matějček, Zdeněk, 1922-2004 - dílo - výbory
Psychologie dítěte - Česko - stol. 20. - výbory
000118921
Obsah // 9 Úvod // 13 Pocta prvnímu pracovišti // 13 Medailon Sociodiagnostického ústavu // 21 Psychologická diagnostika // 22 Možnosti využití kresebného projevu dítěte v psychologické praxi // 29 Kresba začarované rodiny // 43 Pravda // 45 Nálepka, nebo pomoc? // 48 Základní vegetativní funkce // 51 Neobratnost // 53 Specifická artikulační neobratnost // 55 Školní předměty // 57 Psaní // 60 Krádeže // 63 K diagnostice // 67 Dyslexie a specifické poruchy učení // 70 Psychologické nálezy a nápravný postup u našich dyslektiků // 79 Antonín Heveroch a vývojová dyslexie // 83 Časná literatura našich dyslexií // 84 Čtení našich dyslektiků // 97 Časní čtenáři // 103 LDE, LMD, ADHD (lehké dětské encefalopatie, lehké mozkové dysfunkce, attention deficit hyperactivity disorder) // 103 Lehké mozkové dysfunkce // 109 Zmoudření psychologa aneb Zavyučená do začátku // 112 Vyšetření psychologické // 115 Co soudí rodiče a učitelé o dětech s LDE // 117 Lehké mozkové dysfunkce // 124 Nonverbální poruchy učení // 131 Psychologická osvěta aneb Co přináší psychologie společnosti // 133 O tělesných vadách a pocitu méněcennosti // 136 Psychologická hlediska špatného školního prospěchu // 142 Náměty k reformě péče o děti se sníženými rozumovými schopnostmi // 144 Poznámky o agresivitě // 147 O výchově citové a sexuální // 151 O rodině, lásce a přátelství // 159 Malá domácí
zvířata a děti 164 Umět odpouštět 168 Vánoční kázání // 170 Šikana ve škole aneb Jak to vidím já 175 Psychická deprivace // 177 Obecné důsledky pro mentální hygienu a pedagogiku // 181 Děti z dětských domovů do 3 let // 185 Typy deprivované osobnosti dítěte a indikace pro adopci // 189 Typologie následků psychické deprivace // 198 Psychická subdeprivace // 208 Teoretická úvaha nad pozdními následky psychické deprivace a subdepri 215 Dovětek o neodarwinské teorii 218 Psychická deprivace a resilience // 222 Náhradní rodinná péče // 222 Úvahy o pěstounské péči u nás // 226 Rodičovství biologické a psychologické // 233 Cizí dítě v cizí rodině // 238 Otázka identity // 242 Říci, nebo neřici? // 246 Matka, která se dítěte vzdává // 249 Vývojová psychologie // 250 Před narozením // 256 Síla nevinnosti aneb Výzva // 257 Intelektuální radost v kojeneckém věku 263 Mýtus prvních tří let // 274 Jeden pohled na vztahy dětí v předškolním věku // 281 Střední školní věk // 287 Puberta - a co nedělat // 291 Jak vzniká dějepis // 292 O dědictví aneb Měl dědeček kolotoč // 295 Dítě v nemoci a postižení // 296 Dítě v nemocnici // 309 Langmeierovo schéma 312 Lékař a úzkostné dítě 317 Nemoci s nepříznivou prognózou // 323 Mentální retardace // 324 Rodičům dětí s vážnějším mentálním postižením // 335 Farářská služba // 336 Několik poznatků z jednoho anketního šetření
// 339 Týrané dítě // 340 Historie násilí na dětech 347 Zanedbávání dětí v rodině 351 Předcházet je lépe než léčit // 359 Rodina // 359 Rodina jako systém // 362 O rodině a dětech // 367 Sourozenecká žárlivost a rivalita // 370 Starší, mladší, poslední // 372 Doplněná rodina // 377 Proměna vztahů aneb Pozice ztracené a získané 380 Rozloučení // 385 Za méně příznivých podmínek // 385 Porozumění dítěti za ztížených podmínek 389 Identita dítěte po rozvodu 391 Styk otce s dítětem 394 Nový matčin partner // 397 Nevlastní rodičovství aneb O maceše zlé a nepřejícím otčímovi // 399 Přijetí dítěte // 401 Sexualita v doplněné rodině // 403 Napůl nevlastní // 405 Resilience aneb Co nás chrání před zlým osudem // 413 Lidé a události // 414 Profesor J, B. Čapek 417 Margaret B. Rawson // 420 Za primářem JUDr. MUDr. Otakarem Kučerou // 422 Profesor Vondráček a definice neurózy // 423 Doc, PhDr. Jaroslav Koch // 425 Manželé Klenkovi // 426 Dvě vzpomínky na Jaroslava Jiráska 428 MUDr. Karel Macek // 431 Cesta s profesorem Příhodou do Olomouce // 435 Báseň 437 Bibliografie 441 Jmenný rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC