Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Kroměříž : Stanislav [Kroměříž], 2006
445 s. : il.

objednat
ISBN 80-239-6721-5 (brož.)
Obsahuje černobílé fotografie a kresby
Bibliografie na s. 445
Léčení manipulační - příručky
Orgány vnitřní - léčení manipulační - příručky
Terapie viscerální - příručky
000119525
l.ČAST // 1. ZÁKLADNÍ KONCEPTY... // Různé pohyby... // Pohyb ovlivněný somatickým nervovým systémem.. Pohyb ovlivněný autonomním nervovým systémem // Kraniosakrální rytmus... // Viscerální motilita... // Rytmy... // Výzkum... // Embryologické osy... // Mobilita... // Motilita... // Různé cykly... // Viscerální skloubení... // Skluzné povrchy... // Úpony... // Patologie pohybu... // Viscerální bloky... // Problémy s rytmem... // Vyšetření... // Testy mobility... // Testy motility (poslech)... // Manipulační techniky... // Přímé metody... // Nepřímé metody... // Indukční metody... // Kontraindikace... // Způsob léčby... // Účinky... // Dodatky... // Klinické příklady... // Souhrn... // 2. DUTINA HRUDNÍ... // Anatomie... // Vzájemné vztahy... // Viscerální spojení... // Topografická anatomie... // Fyziologický pohyb... // Mobilita... // Motilita... // Indikace k viscerálnímu vyšetření.. // Vyšetření... // Anamnéza... // Fyzikální vyšetření... // 6 // Viscerální terapie // Testy mobility Testy motility 59 60 // Bloky 62 // Viscerální meziorgánové bloky 62 // Viscerální vazivové bloky 63 // Bloky mediastina 64 // Rlnkv nodnúrnvrh vazů 64 // Maninulace 65 // Pn’mé metodv 66 // Indukční metody 67 // Kombinované metodv 69 // • ’V. v * Mi IV 1 1 I V V V v. J llŕinkv 72 // Dodatlrv 73 // Asociované hlokv 73 // Donornčení 74 // )UTINA BŘIŠNÍ A PÁNEV 75 // Anatomic 75 // Tntraneritonealní
oraánv ...75 // “f v-... O—/ Retroneritoneální orpánv 75 // Pánevní ortíánv 76 // Peritoneum 76 // KѵтіKіKKіKkѵ nohvh 77 // Ahdominotornkální vztahv 77 // V7tahv me7Í hŕišními on»ánv 78 // Břišní sténa 78 // A • A v. Ill U.V 1 IM i Uvod k následujícím kapitolám 79 // ÁTRA A ŽLUČOVÉ CESTY 81 // I . A i . ■—1 A# V/ VI V T AI VI Al\\l K M Anatomie 81 // V7aiemné vztahv 81 // Žlučník a žlučovod 82 // Viscerální sooiení 82 // . lilvVá Ullll K fVI f Tonoprafická anatómie 84 // Pv7Íolocrirkv nnhvh 86 // Mobilita 86 // Motilita 88 // Indikace k visccrálnímu vyšetrení 90 // Vyšetrení 92 // Tpstv mohilitv // Testv motilitv 94 // Bloky 96 // Manipulace 96 // Přímé metodv 97 // Kombinované metody 101 // Indukční metody 104 // IJčinkv 107 // Oodatkv 107 // Asociované kostní blokv 107 // Doporučení >07 // Viscerální terapie // 7 // 5. JÍCEN A ŽALUDEK...109 // Anatomie...109 // Vzájemné vztahy...109 // Viscerální spojení...111 // Topografická anatomie...113 // Fyziologický pohyb...114 // Žaludek...115 // Indikace k viscerálnímu vyšetření...117 // Mechanické syndromy...117 // Iritační syndromy...118 // Vyšetření...119 // Testy mobility...119 // Testy motility...122 // Kombinované metody...127 // Indukční metody...128 // Dodatky...129 // Asociované kostní bloky...129 // 6. TENKÉ STŘEVO...131 // Vzájemné vztahy...131 // Viscerální spojení...133 // Topografická anatomie...135
Fyziologický pohyb...136 // Mobilita...136 // Motilita...136 // Indikace k viscerálnímu vyšetření...137 // Vyšetření...138 // Testy mobility...139 // Testy motility...140 // Manipulace...141 // Přímé metody...141 // Indukční metody...144 // Doplňky...146 // Asociované kostní bloky...147 // 7. TRAČNÍK...149 // Anatomie...149 // Vzájemné vztahy...149 // Viscerální spojení...152 // Topografická anatomie...153 // Fyziologický pohyb...153 // Mobilita...153 // Motilita...154 // Viscerální terapie // Indikace k viscerálnímu vyšetření...154 // Vyšetření...156 // Palpace...157 // Testy mobility...157 // Testy motility...158 // Blok)’...159 // Manipulace...160 // Přímé metódy...160 // Kombinované melody...165 // Indukční metody...167 // Účinky...169 // Doplnky...169 // Asociované kostní bloky...169 // Doporučení...169 // 8. LEDVINY...171 // Anatomie...172 // Renální fascie...172 // Pararenální tuk a renální membrána...172 // Vztahy...173 // Viscerální skloubení...174 // Topografická anatomie...174 // Fyziologický pohyb...175 // Mobilita...175 // Motilita...176 // Indikace viscerálního vyšetření...176 // Vyšetření...178 // Palpace...178 // Testy mobility a motility...179 // Bloky...180 // Ptózy...181 // Adheze...182 // Manipulace...182 // Přímé metody...182 // Nepřímé metody...184 // Kombinované metody... 185 // Indukční metody...189 // Dodatky...189 // Asociované kostní bloky...189 // Doporučeni...189
Klinický příklad...190 // 9. PERINEUM A MOČOVÝ MĚCHÝŘ...191 // Anatomie...191 // Perineum...191 // Močový měchýř...194 // Viscerální skloubení...194 // Topografická anatomie...196 // Fyziologický pohyb...196 // Svalovina močového měchýře...196 // Uretrovezikální dislokace...197 // Viscerální terapie // 9 // Motilita...198 // Indikace k viscerální terapii...199 // Vyšetření...199 // Testy mobility...199 // Test motility...200 // Manipulace...202 // Kontraindikace...202 // Přímé metody...202 // Kombinované metody...2<>4 // Indukční metody...204 // Dodatky...207 // Asociované kostní bloky...207 // 10. REPRODUKČNÍ SYSTÉM ŽENY...299 // Viscerální skloubení...2,2 // Topografická anatomie...214 // Fyziologický pohyb...214 // Pohyb dělohy...214 // Tubo-ovariální pohyb...215 // Deviace...215 // Indikace k viscerální terapii...216 // Vyšetření... 217 // Testy mobility...218 // Testy motility...219 // Bloky...220 // Kontraindikace...221 // Přímé a kombinované metody...221 // Indukční metody...228 // Asociované kostní bloky...226 // 11. KOSTRČ...227 // Vztahy k orgánům...227 // Fyziologický pohyb...228 // Dislokace a bloky...228 // Indikace k vyšetření...229 // Vyšetření...229 // Testy mobility...229 // Manipulace...231 // Účinky...231 // 2. ČÁST // 12. ÚVOD... // Řetězce lézí... // Exkrece/sekrece... // Tlaky... // Reflexní zóny... // Diagnostické testy a metody... // Celkový poslech... // Lokální diferenciální
diagnóza... // Adsonův-Wrightův test... // Krevní tlak... // Laségueův test... // Test glenohumerálního skloubení... // Rentgenové vyšetření... // Zpětný odraz... // Naše odpovědnost při diagnostice... // Léčba... // Zpětný odraz... // Celková indukce... // Léčebná strategie... // Léčba u dětí... // Výzkum (acques-Marie Michalleta... // Plexy autonomního nervového systému . // Anatomie... // Patologie... // Osteopatická diagnóza... // Léčba... // Doporučení... // 13. PERITONEUM... // Omentum majus... // Mechanické problémy... // Parietální peritoneum... // Diagnostika bloků... // Poslech... // Test roztažnosti... // Test motility... // Léčba... // Doporučení... // 14. GASTROEZOFAGEÁLNÍ JUNKCE // Fyziologie a anatomie... // Patologie... // Hiátová hernie... // Ezofageální reflux... // Ostatní onemocnění... // Diagnostika... // Diagnostická manipulace... // Viscerální terapie // 11 // Asociované kosterní bloky...283 // (iné diagnostické metody...284 // Přímá metoda...285 // Zpětný odraz...286 // Indukce...286 // Rada pro pacienta...287 // 15. ŽALUDEK A DUODENUM...289 // Fyziologie a anatomie...289 // Celkové symptomy...291 // Vřed...292 // Prolaps žaludku...294 // Jiná onemocnění...297 // Lokální diferenciální diagnóza...298 // Diagnostická manipulace...300 // Asociované kosterní bloky...301 // Jiné diagnostické metody...302 // Přímá metoda a zpětný odraz...302 // Indukce...309 // Orientační
body...309 // Rada pro pacienta...310 // 16. JÁTRA...3>1 // Fyziologie a anatomie...3*1 // Patologie...313 // Jiná onemocnění...316 // Asociované faktory...317 // Celková...319 // Osteopatická...322 // Diagnostická manipulace...324 // Asociované kosterní bloky...327 // Zpětný odraz...329 // Nepřímé metody...330 // Kombinované metody...332 // Léčebná strategie...333 // 12 // Viscerální terapie // 17. ŽLUČNÍK A ŽLUČOVÉ CESTY...337 // Fyziologie a anatomie...337 // Tlaky...340 // Patologie...340 // Celkové symptomy...340 // Biliární kolika a okluze ...341 // Žlučové kameny...341 // Cholecystitida...343 // Jiná onemocnění...344 // Méně časté symptomy...345 // Diagnostika...346 // Palpace...346 // Lokální diferenciální diagnóza...347 // Inhibice...348 // Další vyšetření...348 // Asociované kosterní bloky...349 // I.éčba...349 // Uvolnění bloků...349 // Evakuace žlučníku...350 // Napínání ductus choledochus...350 // Celková indukce...351 // Přímá metoda...352 // Zpětný odraz...352 // Léčebná strategie...353 // Doporučení...354 // Kontraindikace...354 // Rada pro pacienta...355 // 18. PANKREAS A SLEZINA...357 // Fyziologie a anatomie...357 // Pankreas...357 // Slezina...359 // Patologie...361 // Pankreas...361 // Slezina...364 // Diagnostika...365 // Pankreas...365 // Slezina...367 // Léčba...368 // Pankreas...368 // Slezina...371 // Doporučení...372 // 19. JEJUNOILEUM A COLON...373 // Fyziologie a anatomie...373
// Tlaky a úpony...373 // Reflexy a trávení...374 // Patologie...375 // Bloky...375 // Pozorování břicha...376 // Viscerální terapie // 13 // Prolaps 376 // Abnormální produkce stolice 377 // Onemocnení ieiunoilea 378 // AnnendiritiHa 379 // Onemocnění tračníku 381 // Asociované patologické stavy a symptomy 385 // Závěr 386 // Diagnostika 386 // Celkovv noslerh 386 // I okální nnslerh 387 // Inhibice 388 // ZDČtný odraz... 388 // K J * ...MIMI... ...KK... і Vyšetření per rectum 388 // Asociované kosterní bloky 389 // Léčba 391 // Hepatální a lienální flexura 391 // Toldtova řascie 393 // * v. Dundennieinnáiní ohbí я línon mez.enteria 394 // Ilpnrekál ní iiinkce 395 // Mesocolon siemoideum 397 // Léčebná strategie 397 // Doporučení...397 // 20. LEDVINY...399 // Anatomie a fyziologie 399 // Patologie 400 // Renální ptóza 400 // Jiná onemocnění 407 // Bolesti dolní části zad 410 // U./llll ■••• Asociované patologické stavy a symptomy 410 // Diagnostika 411 // KяKKKсK 411 // Poslech 413 // Diferenciální diagnóza 413 // Diagnostická maninulace 414 // Asociovaná kosterní blokv 415 // Krevní tlak 416 // Trávicí symptomy 416 // Léčba 416 // 7nětnv odraz 416 // IComhinovaná nřímá metoda 417 // Celková uvolňovací metoda 417 // Příštím zezadu 418 // Interakce mezi ledvinami 419 // Kamenv močovodu 420 // Léčebná strategie 422 // Doporučení 422 // Rada pro pacienta...423 // Závěrečné
poznámky...423 // 14 // Viscerální terapie // APENDIX // MOBILIZACE LEDVIN A SONOGRAEICKÉ VYŠETŘENÍ...425 // Úvod...425 // Anatomie a fyziologie...426 // Výzkumný protokol...427 // Případy...428 // Závěr...443 // Poděkování...444 // BIBLIOGRAFIE...445

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC