Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 1999
483 s. : il.

objednat
ISBN 80-7169-801-6 (brož.)
Americký originál: Mastering visual basic 6
Obsahuje ilustrace, tabulky, grafy, fotografie, úvod, rejstřík
Visual Basic (jazyk) - příručky
000119814
Obsah // Úvod 11 // Komu je lato kniha určena?...11 // A co pokročilá témata?...12 // Struktura knihy...13 // Používané konvence...13 // Jak kontaktovat autora...14 // 1. Začínáme s programem Visual Basic___15 // 1.1 Jeden jazyk, tři edice...15 // 1.2 Integrované vývojové prostředí...16 // Lišta nabídek...18 // Nástrojové lišty...20 // Projed Explorer...22 // Panel nástrojů (Toolbox)...22 // Okno Properties (Vlastnosti)...24 // Návrhář formuláře...24 // Okno Form Layout...24 // Okamžité okno (Immediate window)...25 // 1.3 Váš první VB Projekt...26 // Přejmenování a ukládáni projektu...26 // 1.4 Prvky uživatelského rozhraní...28 // 1.5 Navrhování uživatelského rozhraní...30 // Zarovnávání ovládacích prvků...32 // Spuštění aplikace...34 // 1.6 Programování aplikace...37 // Programování příkazových tlačítek...38 // Seskupováni ovládacích prvků...41 // 1.7 Vizuální vývoj a programování obsluh události...43 // Několik obecných vlastností...44 // Několik obecných metod...45 // Několik obecných událostí...47 // Focus (zaměření)...52 // 1.8 Přizpůsobení prostředí...54 // Karta Editor...54 // Karta Editor Format (Formát editoru)...57 // Karta General (Obecné)...58 // Karta Docking (Dokování)...60 // Karta Environment (Prostředí)...60 // Karta Advanced (Pokročilé)...62 // 2. Projekty jazyka Visual Basic___64 // 2.1 Vývoj aplikace pro záložnu...64 // Rozhodování o způsobu práce aplikace
pro záložnu...65 // Návrh uživatelského rozhraní...67 // Programováni aplikace Záložna...69 // Kontrola vstupu...71 // 2.2 Sestaveni matematické kalkulačky...74 // Návrh uživatelského rozhraní...75 // Zápis programového kódu aplikace Kalkulačka...77 // Přidáváni dalších vlastností...83 // Zachytáváni chyb...84 // 2.3 Aplikace s násobnými formuláři...86 // Výchozí objekt po spuštěni...89 // 2.4 Soubory projektu...91 // Projektový soubor...91 // Soubor formuláře...92 // Přesouvání a kopírováni souborů...95 // Spustitelné soubory...97 // 3. Visual Basic: Jazyk___102 // 3.1 Proměnné...102 // Deklarováni proměnných...103 // Typy proměnných...106 // Typové konverze proměnných...120 // Uživatelské datové typy...121 // Zvláštní hodnoty...123 // Určováni typu proměnné...125 // Vynuceni deklarace proměnných...126 // Rozsah platnosti proměnné...128 // Životnost proměnné...129 // 3.2 Konstanty...130 // 3.3 Pole...132 // Deklarováni pole...132 // Určováni rozsahu...133 // Vícerozměrná pole...134 // Dynamická pole...135 // Pole poli...137 // 3.4 Kolekce...138 // Přidáváni položek do kolekce...139 // Odstraněni položky z kolekce...140 // Vráceni členů v kolekci...140 // Sčítání položek v kolekci...140 // Zpracování položek kolekce...141 // Využití kolekci...141 // 3.5 Podprogramy...142 // Procedury...143 // Funkce...144 // Volání podprogramů...145 // 3.6 Argumenty...146 // Mechanizmus předáváni
argumentů...147 // Používání nepovinných argumentů...151 // Předáváni neznámého počtu argumentů...153 // Pojmenované argumenty...154 // 3.7 Návratové hodnoty funkci...156 // Funkce vracející uživatelské datové typy...156 // Funkce, které vracejí pole...159 // Chyby jako návratové hodnoty funkcí...162 // 3.8 Příkazy řízení toku programu...163 // If...Then...164 // If...Then...Else...164 // Select Case...166 // 3.9 Vnořené příkazy cyklů...168 // Do... Loop...168 // For... Next...171 // While...Wend...172 // 3.10 Vnořené řídicí struktury...173 // 3.11 Příkaz Exit...174 // 4. Práce s Formuláři 175 // 4.1 Vzhled formuláře...175 // Úvodní formulář...177 // Načítáni, zobrazeni a skrývání formulářů...178 // Ovládání formuláře z jiného formuláře...184 // 4.2 Navrhování nabídek...191 // Menu Editor...191 // Programování příkazů nabídky...195 // Vytváření přístupových zkratek a horkých kláves...195 // Zacházení s nabídkami za běhu programu...197 // 4.3 Tvorba dynamických formulářů za běhu programu...202 // 4.4 Operace Táhni a pusť...205 // Vlastnost DragMode...206 // Metody DragDrop a DragOver...206 // Klíčové slovo TypeOf...208 // Konflikty myši...209 // Ruční přetahování...213 // Přetahováni položek seznamu...215 // 5. Základní ovládací prvky ActiveX___218 // 5.1 Textové pole...218 // Základní vlastnosti...219 // Zpracovávání textu...221 // Označování textu...223
Operace Najit a nahradit...228 // Zachycování stisků kláves...230 // 5.2 Ovládací prvky seznam a pole se seznamem...232 // Základní vlastnosti...233 // Metody seznamu...235 // Další vlastnosti seznamu...236 // Indexováni pomocí seznamu...240 // Hledáni v setříděném seznamu...246 // Ovládači prvek ComboBox (pole se seznamem)...249 // 5.3 Posuvnik a pole s jezdcem...254 // Posuvník...256 // Poles jezdcem...259 // 5.4 Ovládací prvky správy souborů...264 // 6. Kreslení v programu Visual Basic___269 // 6.1 Grafické prvky...270 // Nastaveni velikosti obrázku...271 // Načítání a ukládáni obrázků...271 // Nastavení vlastnosti Picture a Image...273 // Výměna obrázků prostřednictvím schránky...274 // Používáni metody GetData...276 // 6.2 Soustavy souřadnic...277 // Vlastnosti a metody měřítka...280 // Vlastnosti TwipsPerPixelX a TwipsPerPixelY...283 // Vlastnosti CurrentX a CurrentY...283 // 6.3 Grafické metody...285 // Kreslení textu...285 // Kresleni čar a jiných tvarů...287 // Vyplňováni tvarů...290 // Použití metody Circle...292 // Používáni různých režimů kreslení...295 // Kreslení křivek...305 // 6.4 Otázky optimalizace...314 // Kdy volat metodu Refresh...315 // Kreslení průhledných tvarů...317 // Lepši pružné tvary...318 // 7. Práce s barvou a pixely v jazyce Visual Basic___321_ // 7.1 Určování barev...321 // Definování barev pomoci funkce RGB()...323 // Vytvářeni barevného přechodu pomoci funkce
RGBQ...325 // Barevné složky modelu RGB...326 // 7.2 Používání metody PaintPicture...330 // Otáčeni obrazu pomocí metody PaintPicture...334 // 7.3 Zpracování obrázků...335 // Implementace uživatelských filtrů...347 // Používáni palet...349 // 8. Pokročilé prvky ActiveX___354 // 8.1 Prvek Common Dialogs...355 // Používáni obecného prvku Common Dialogs...355 // Obecné vlastnosti...357 // Dialogové okno Barva...359 // Standardní dialogové okno Pismo...361 // Standardní dialogová okna Otevřít a Uložit...364 // Vícenásobný výběr souborů...369 // Standardní dialogové okno Tisk...374 // Standardní dialogové okno Nápověda...376 // 8.2 Ovládací prvky TreeView a ListView...379 // Jak fungují stromové struktury...381 // Prvek ImageList...385 // Používáni prvku TreeView...387 // Procházení prvku TreeView...406 // VB6 v praxi: Projekt TreeViewScan...406 // Používání prvku ListView...411 // Prohlíženi souborů vybrané složky...425 // 9. Pokročilejší prvky ActiveX___429 // 9.1 Ovládací prvek RichTextBox...429 // Jazyk RTF...430 // Vlastnosti pro manipulaci s textem...435 // Metody prvku RichTextBox...436 // Vlastnosti určené pro formátováni textu...441 // 9.2 Ovládací prvek MSFlexGrid...453 // Základní vlastnosti...454 // Vkládání údajů...469 // Rejstřík___480_

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC