Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Praha : Mobil Media, 2001
80 s.

objednat
ISBN 80-86593-02-9 (brož.)
Průvodce světem počítačů ; [vol.] 12
PC World edition ; [vol.] 12
Údaje popisu z obálky
Data - ochrana - příručky
Viry počítačové - příručky
000120060
// ..;ì 4 -j; f • .и-Л..)гЧ/» )|Гч’ // Úvodem // Počítačové viry Jsou pomalu tak staré, jako // počítače samy. Mnoho programátorů se snaží si // dokázat, že na to mají, jiní chtějí na sebe upozornit a и dalších jde o chorobu. Tato publikace by // vás ráda seznámila s tím, co počítačový vir je // a jak se šíří. Dovíte se něco málo z historie, něco // 0 třídění virů, o vztahu virů к operačním systémům a také o antivirových programech. Texty // nezacházejí do příliš velké odborné hloubky, takže by mohli být zklamáni ti, kteří by čekali popis // stavby virů a příklady jejich programování. // Poměrně rozsáhlý je slovníček pojmů, kde si // můžete ověřit svoje znalosti a případně si pak // v textu najít i některé rozšířenější charakteristiky // daných pojmů (nebo naopak). // Autor své informace čerpal převážně // z internetu - odkazy na internetové stránky české // 1 ze světa najdete v poslední příloze. // Svoje připomínky, náměty a poznámky zasílejte na adresu: // Mobil Media a.s. // knižní vydavatelství // Jundrovská 33, 624 00 Bn // tel.: 05-41 51 55 00 // fax: 05 - 41 51 55 02 // e-maií: knifiy@win. // n, // / /í lo // ľ 0 // ISBN 80-86593-02-9 // OBSAH // Antivirové desatero 2 // Co jsou viry 4 // Viry počítačové 4 // Viry a antiviry 5 // Rozdělení a vlastnosti virů 7 // Základní typy počítačových infiltrací 7 // Nejbéžnější typy
počítačových virů 8 // Další typy a vlastnosti počítačových virů 10 // Červi podrobněji 15 // Viry a internet 18 // l\\1obilita programového vybavení 18 // Dokumenty Office 20 // Dostupnost FTP a WWW serverů s virovým zaměřením 20 // Komunikace virových skupin 20 // Ochrana dat před viry 22 // Nejčastější zdroje nákazy 22 // Jak jsou na tom lokální sítě 23 // Pracovní stanice a individuální počítače 24 // Léčba zavirovaného počítače 25 // Skenování 28 // Kontrola integrity 27 // Heuristická analýza 28 // Monitorovací program 29 // Antivirový program a jeho aktualizace 30 // Zálohování dat 31 // Co se dá najít zadarmo 32 // Antiviry zadarmo 32 // Viry na jiných operačních systémech 34 // Počítače Macintosh 34 // Novell NetWare 35 // OS/2 36 // Palm OS PDA 36 // Unix a Linux 37 // Mobilní telefony 37 // Herní systémy 37 // Nejznámější antivirové produkty 38 // Antivirový systém Norman 38 // F-Secure Anti-Virus 39 // Dr. Web 42 // Cheyenne Antivirus 45 // Kaspersky Anti-Virus (AVP) 47 // avast!3 49 // AVG 52 // Slovníček pojmů 54 // Příloha 1 - Příklady postupů odvirování 65 // Příloha 2 - Nejfrekventovanější viry 71 // Příloha 3 - Odkazy internetu na viry 79 // 13 - PCWorId Edition - Viry a počítače // Informace v této knize jsou zveřejněny bez ohledu na jejích případnou patentovou ochranu. Jména produktů byla použita bez záruky jejich volného použití. // Vydavatel a autoři
nepřebírají žádnou odpovědnost ani žádnou jinou záruku za // použití údajů uvedených v této knize a z toho vyplývajících následků. Veškerá // práva jsou vyhrazena na kopie celé, ale i částí knihy pořízené jakýmkoliv způsobem pro účely obchodu. Žádná část této knihy nesmí být použita v žádném // Jiném informačním médiu a na žádném jiném nosiči dat za účelem obchodu bez // předchozího písemného souhlasu vydavatele. // К vydání připravil UNIS Publishing s.r.o. // © Karel Heinige // © 2001 Mobil Media a.s. NARODN í KN IHOUNR // Vyšlo v listopadu 2001 // m // 1000921429

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC