Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2005
380 s. ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 80-247-1367-5 (brož.)
ISBN 978-80-247-7001-7 (online ; pdf)
Pod názvem: Facultas Medica Universitatis Masarykianae Brunensis
Na obálce též logo avicenum
Obsahuje rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
Lékařství vnitřní - učebnice vysokošk.
000120195
Obsah // Autorský kolektiv...17 // Slovo úvodem...19 // A - Propedeutika (M. Souček, P. Svačina)...21 // 1 Nemoc, její příznaky, průběh a prognóza...23 // 2 Postup při vyšetření nemocného...25 // 2.1 Anamnéza...25 // 2.1.1 Osobní data...25 // 2.1.2 Současné obtíže...26 // 2.1.3 Rodinná anamnéza...26 // 2.1.4 Osobní anamnéza...26 // 2.1.4.1 Dřívější onemocnění...26 // 2.1.4.2 Nynější onemocnění...26 // 2.1.4.3 Doplňující anamnéza podle jednotlivých systémů...26 // 2.1.5 Pracovní a sociální anamnéza...27 // 2.2 Základní fyzikální vyšetřovací metody...28 // 2.2.1 Pohled...28 // 2.2.2 Pohmat...28 // 2.2.3 Poklep...28 // 2.2.4 Poslech...29 // 2.2.5 Vyšetření pomocí čichu...29 // 2.3 Vyšetření celkového stavu nemocného...29 // 2.3.1 Vědomí...29 // 2.3.2 Poloha...30 // 2.3.3 Postoj a chůze...31 // 2.3.4 Abnormální pohyby...31 // 2.3.5 Habitus...31 // 2.3.6 Změny hlasu a poruchy řeči...32 // 2.3.7 Kůže...32 // 2.3.7.1 Barva kůže...32 // 2.3.7.2 Kožní exantémy...33 // 2.3.7.3 Patologické kožní útvary a jizvy...33 // 2.3.7.4 Krvácení do kůže...33 // 2.3.7.5 Vlhkost kůže... 34 // 2.3.7.6 Napětí (turgor) kůže...34 // 2.3.8 Otok...34 // 2.3.9 Kožní adnexa...35 // 2.3.9.1 Změny ochlupení...35 // 2.3.9.2 Změny nehtů... 35 // 2.3.10 Tělesná teplota...35 // 3 Vyšetření hlavy...37 // 3.1 Vyšetření lebky...37 // 3.1.1 Vyšetření lebky pohledem ...37 // 3.1.2 Vyšetření lebky poklepem a
pohmatem...38 // 3.2 Vyšetření očí... // 3.3 Vyšetření nosu...39 // 3.4 Vyšetření rtů a dutiny ústní...39 // 3.5 Vyšetření uší... // 4 Vyšetření krku...4 j // 4.1 Vyšetření krčních arterii...41 // 4.2 Vyšetření krčních žil...41 // 4.3 Vyšetření krčních mízních uzlin...41 // 4.4 Vyšetření štítné žlázy...42 // 5 Vyšetření hrudníku...43 // 5.1 Vyšetření hrudníku pohledem...43 // 5.1.1 Abnormální a některé patologické tvary hrudníku...43 // 5.1.2 Dýchací pohyby...44 // 5.1.3 Vyšetření prsů...45 // 5.2 Vyšetření hrudníku pohmatem...46 // 5.2.1 Hrudní chvění (fremitus pectoralis)...46 // 5.2.2 Pleurální tření...46 // 5.3 Vyšetření hrudníku poklepem...46 // 5.3.1 Srovnávací poklep...46 // 5.3.2 Topografický poklep...47 // 5.3.3 Poklepové změny nad plícemi...47 // 5.4 Vyšetření plic poslechem...48 // 5.4.1 Dýchací šelesty...48 // 5.4.1.1 Sklípkové dýchání...48 // 5.4.1.2 Trubicové dýchání...48 // 5.4.2 Změny dýchacích šelestů...48 // 5.4.2.1 Patologické sklípkové dýchání...48 // 5.4.2.2 Patologické trubicové dýchání...49 // 5.4.3 Vedlejší dýchací fenomény...49 // 5.4.3.1 Suché chrůpky...49 // 5.4.3.2 Vlhké chrůpky...49 // 5.4.3.3 Třaskání (krepitus)...50 // 5.4.3.4 Stridor...:...50 // 5.4.3.5 Třecí pleurální šelest...50 // 5.4.4 Hrudní hlas (bronchofonie)...50 // 5.5 Základní plieni syndromy...51 // 5.5.1 Pneumonie... // 5.5.2 Plieni infarkt...5I
// 5.5.3 Atelektáza...51 // 5.5.4 Fluidotorax (syndrom přítomnosti tekutiny v pohrudniční dutině)... 52 // 5.5.5 Pneumotorax (syndrom přítomnosti vzduchu // v pohrudniční dutině - PNO)...52 // 5.6 Hlavní příznaky plicních onemocnění...53 // 5.6.1 Dusnost...53 // 5.6.2 Kašel...53 // 5.6.3 Krvácení z plic (hemoptýza a hemoptoe)...54 // 5.6.4 Bolesti na hrudi...55 // 5.6.5 Cyanóza...55 // 6 Vyšetření srdce...57 // 6.1 Vyšetření srdce pohledem...57 // 6.1.1 Změny konfigurace srdeční krajiny...57 // 6.1.2 Pulzace v srdeční krajině...57 // 6.2 Vyšetření srdce pohmatem...57 // 6.2.1 Uder srdečního hrotu...57 // 6.2.2 Systolické zvedání sterna...58 // 6.2.3 Víry (tzv. turbulence)...58 // 6.3 Vyšetření srdce poklepem...58 // 6.4 Vyšetření srdce poslechem...58 // 6.4.1 Poslechové oblasti chlopní...59 // 6.4.2 Srdeční ozvy...59 // 6.4.3 Cval...60 // 6.4.4 Srdeční kliky...60 // 6.4.5 Šelesty...60 // 6.4.5.1 Extrakardiální šelesty...61 // 6.4.5.1.1 Perikardiální třecí šelest...61 // 6.5 Měření krevního tlaku (TK)...61 // 6.6 Tep (pulz)...64 // 6.7 Fyzikální nálezy u nejčastějších chlopenních // a zkratových vad v dospělosti...64 // 6.7.1 Zúžení levého žilního ústí (mitrální stenóza)...64 // 6.7.2 Nedomykavost levého žilního ústí (mitrální insuficience)...65 // 6.7.3 Kombinovaná mitrální vada (stenóza a insuficience)...65 // 6.7.4 Zúžení levého tepenného ústí (aortální stenóza)...65
// 6.7.5 Nedomykavost levého tepenného ústí (aortální insuficience)...66 // 6.7.6 Kombinovaná aortální vada (stenóza a nedomykavost)...66 // 6.7.7 Nedomykavost trojcípé chlopně (trikuspidální insuficience)...66 // 6.7.8 Pulmonální stenóza...66 // 6.7.9 Pulmonální regurgitace...67 // 6.7.10 Defekt septa síní (defectus septi secundi)...67 // 6.7.11 Defekt septa komor...67 // 6.7.12 Koarktace aorty...67 // 6.7.13 Otevřená Botallova dučej...67 // 6.7.14 Fallotova tetralogie...68 // 6.7.15 Ebsteinova anomálie...68 // 6.8 Hlavní príznaky srdečních onemocnění...68 // 6.8.1 Bolest...68 // 6.8.2 Dusnost...69 // 6.8.3 Palpitace...70 // 6.8.4 Synkopa...70 // 6.8.5 Cyanóza...71 // 6.8.6 Systémový edém...72 // 6.8.7 Hemoptýza a hemoptoe...72 // 7 Vyšetření břicha... // 7.1 Rozdělení břicha na oblasti...75 // 7.2 Vyšetření břicha pohledem...75 // 7.3 Vyšetření břicha pohmatem...76 // 7.4 Vyšetření břicha poklepem...77 // 7.5 Vyšetření břicha poslechem...78 // 7.6 Vyšetření per rectum...78 // 7.7 Hlavní příznaky onemocnění jícnu...78 // 7.7.1 Dysfagie...78 // 7.7.2 Odynofagie ...79 // 7.7.3 Pyróza (pálení žáhy)...79 // 7.8 Žaludeční a střevní dyspepsie...79 // 7.9 Bolesti břicha...79 // 7.10 Meteorizmus...80 // 7.11 Krvácení do gastrointestinálního traktu...81 // 7.12 Posouzení zvratků...81 // 7.13 Poruchy rytmu stolice...82 // 7.14 Vyšetření stolice...82 // 7.15 Vyšetření ascitu...82 // 8 Vyšetření
jater... // 8.1 Anatomické uložení jater...85 // 8.2 Vyšetření jater pohmatem...85 // 8.3 Hlavní příznaky onemocnění jater...85 // 8.3.1 Žloutenka...85 // 8.3.2 Portální hypertenze...87 // 8.3.3 Portosysternová encefalopatie...88 // 8.3.4 Ascites...88 // 9 Vyšetření žlučníku... // 9.1 .Anatomické uložení žlučníku...89 // 9.2 Vyšetření žlučníku pohmatem...89 // 9.3 Žlučníková kolika...89 // 10 V yšetření sleziny... // 10.1 Anatomické uložení sleziny...91 // 10.2 Vyšetření sleziny pohmatem...91 // 103 Splenomegalie...91 // 11 V\ šetrení urogenitálního systému...93 // 11.1 Anatomické uložení ledvin...93 // 11.2 Vyšetření ledvin...93 // 11.3 Vyšetření močového měchýře...94 // 11 4 Nejčastější příznaky onemocnění močového ústrojí...94 // 12 Vyšetření pohybového systému...97 // 12.1 Vyšetření kloubů...97 // 12.2 Vyšetření páteře...99 // 12.3 Vyšetření měkkých tkání lokomočního systému...101 // 13 Vyšetření obvodových cév...103 // 13.1 Vyšetření tepen...103 // 13.1.1 Anamnéza...103 // 13.1.2 Vyšetření tepen pohledem...104 // 13.1.3 Vyšetření tepen pohmatem...104 // 13.1.4 Vyšetření tepen poslechem...105 // 13.1.5 Funkční vyšetření tepenného systému...105 // 13.1.6 Ultrazvukové vyšetření v diagnostice tepenných onemocnění...105 // 13.1.7 Akutní tepenné uzávěry...106 // 13.1.8 Syndromy horní hrudní apertury...106 // 13.2 Vyšetření žil...107 // 13.2.1 Anamnéza...
107 // 13.2.2 Vyšetření žil pohledem...107 // 13.2.3 Vyšetření žil pohmatem...108 // 13.2.4 Funkční vyšetření žilního systému...108 // 13.2.5 Ultrazvukové vyšetření v diagnostice žilních onemocnění...109 // 13.2.6 Tromboflebitida...109 // 13.2.7 Žilní trombóza...110 // 13.2.8 Chronická žilní insuficience...111 // 14 Vyšetření mízních uzlin...113 // ? - Speciální část...115 // 15 Kardiologie (J. Spinar, J. Vítovec)...117 // 15.1 Ischemická choroba srdeční...117 // 15.1.1 Bolestivé formy ICHS... 118 // 15.1.1.1 Stabilní angina pectoris...118 // 15.1.1.2 Akutní koronární syndrom...121 // 15.1.1.2.1 Nestabilní angina pectoris...121 // 15.1.1.2.2 Akutní infarkt myokardu ...122 // 15.1.1.2.2.1 AIM s elevacemi ST...124 // 15.1.1.2.2.2 Komplikace AIM...125 // 15.1.1.2.2.3 AIM bez elevaci ST...126 // 15.1.2 Nebolestivé formy ICHS...127 // 15.1.2.1 Srdeční selhání...127 // 15.1.2.1.1 Akutní srdeční selhání...127 // 15.1.2.1.2 Chronické srdeční selhání...128 // 15.2 Arytmie...;...131 // 15.2.1 Supraventrikulámí tachykardické arytmie...131 // 15.2.1.1 Sinusová tachykardie...131 // 15.2.1.2 Fibrilace síní...131 // 15.2.1.3 Flutter síní...132 // 15.2.1.4 Supraventrikulámí tachykardie ...132 // 15.2.1.5 Dysfunkce sinusového uzlu - sick sinus syndrom...132 // 15.2.2 Komorové arytmie...133 // 15.2.3 Bradykardie ...133 // 15.2.4 Arytmie z poruchy vedení vzruchů (blokády)...134 // 15.3 Plieni embolie...135 // 15.4 Cor
pulmonale...137 // 15.4.1 Plieni hypertenze...138 // 15.5 Chlopenní vady...139 // 15.5.1 Aortální stenóza...139 // 15.5.2 Aortální regurgitace...140 // 15.5.3 Mitrální stenóza...141 // 15.5.4 Mitrální regurgitace...142 // 15.5.5 Další možné chlopenní vady...142 // 15.5.6 Kombinované chlopenní vady...143 // 15.5.7 Nemocní po náhradě choré chlopně chlopní umělou...143 // 15.6 Kardiomyopatie...144 // 15.6.1 Dilatační kardiomyopatie ...144 // 15.6.2 Hypertrofická kardiomyopatie...145 // 15.6.3 Restriktivní kardiomyopatie (RKMP)...146 // 15.6.4 Arytmogenní dysplazie pravé komory...146 // 15.7 Zánětlivá postižení srdce...147 // 15.7.1 Infekční endokarditida (IE)...147 // 15.7.1.1 Principy antibiotické profylaxe...148 // 15.7.2 Myokarditidy...149 // 15.7.3 Perikarditidy...151 // 15.7.3.1 Akutní perikarditida...151 // 15.7.3.2 Konstriktivní perikarditida...152 // 16 Arteriální hypertenze (M. Souček)...153 // 16.1 Prevalence, definice a klasifikace...153 // 16.2 Diagnostika arteriální hypertenze...154 // 16.3 Léčebné postupy...155 // 16.3.1 Nefarmakologická léčba...155 // 16.3.2 Farmakologická léčba...155 // 16.4 Cíl léčby hypertenze...156 // 1" Angiologie (J. Spinar, J. Vítovec) ...157 // 1 ". 1 Tromboembolická nemoc...15" // 1 ".2 Onemocnění aorty a velkých tepen...158 // 17.3 Onemocnění periferních tepen...159 // 1 " 4 Choroby žil...161 // 18 Pneumologie...163 // 18.1 Akutní tracheobronchitida (A. Hrazdírová, J. Skřičková)...163
// 18.2 Záněty plic - pneumonic (J. Skřičková, A. Hrazdírová)...164 // 18.3 Tuberkulóza a mykobakteriózy (Z. Merta, A. Hrazdírová)...168 // 18.4 Chronická obštrukční plieni nemoc (A. Hrazdírová, J. Skřičková)...171 // 18.5 Asthma bronchiale (P. Matuška, A. Hrazdírová)...174 // 18.6 Pohrudniční výpotek (A. Hrazdírová, J. Skřičková)...178 // 18.7 Respirační insuficience (O. Pilařová, A. Hrazdírová)...180 // 18.8 Difúzni intersticiální plieni procesy (M. Doubková, J. Skřičková).181 // 18.9 Sarkoidóza (M. Doubková, J. Skřičková)...182 // 18.10 Idiopatická plieni fibróza - // kryptogenní fibrotizující alveolitida (M. Doubková)...184 // 18.11 Nádory plic (J. Skřičková, A. Hrazdírová)...185 // 18.12 Nádory pleury (J. Skřičková)...189 // 18.13 Urgentní stavy v pneumologii (A. Hrazdírová, J. Skřičková)...190 // 18.13.1 Obstrukce velkých dýchacích cest...190 // 18.13.2 Hemoptýza...190 // 18.13.3 Pneumotorax...191 // 19 Gastroenterologie... // 19.1 Nemoci jícnu (A. Hep)... // 19.1.1 Symptomatologie... // 19.1.2 Diagnostika... // 19.1.3 Klinické stavy... // 19.2 Nemoci žaludku fT! D/téý... // 19.3 Idiopatické střevní záněty (V. Zbořil, L. Prokopová)... // 19.3.1 Ulcerózní kolitida ... // 19.3.2 Crohnova nemoc... // 19.4 Funkční poruchy trávicího traktu (J. Dolina)... // 19.4.1 Funkční dyspepsie... // 19.4.2 Dráždivý tračník... // 19.5 Nádory gastrointestinálního traktu, prekancerózy a stavy
rizikové pro // vznik nádoru GIT (V Zbořil, L. Prokopová)... // 19.5.1 Nádory jícnu... // 19.5.2 Nádory žaludku... // 19.5.3 Nádory pankreatu... // 19.5.4 Nádory jater... // 19.5.5 Nádory žlučníku a žlučových cest... // 19.5.6 Nádory tlustého střeva a konečníku... // 19.5.6.1 Benigní nádory tlustého střeva... // 193 // 193 // 193 // 194 194 196 199 199 203 206 207 209 // 211 // 214 // 215 // 216 // 217 // 218 218 *>18 // 19.5.6.2 Maligní nádory tračníku - kolorektální karcinom...220 // 19.5.7 Nádory anu...223 // 19.6 Biliámí systém (L Novotný)...224 // 19.6.1 Cholelitiáza...224 // 19.6.1.1 Cholecystolitiáza (CL)...224 // 19.6.1.2 Choledocholitiáza...225 // 19.6.2 Postcholecystektomický syndrom...226 // 19.6.3 Onemocnění Vaterovy papily...226 // 19.6.3.1 Benigní stenóza Vaterovy papily...226 // 19.6.4 Dyskineze žlučových cest...227 // 19.7 Chronická pankreatitida (P Dítě)...228 // 20 Hepatologie (J. Lata, L. Husová)...231 // 20.1 Vyšetřovací metody...231 // 20.2 Žloutenka...231 // 20.3 Akutní jatemí selhání...231 // 20.4 Chronické hepatitídy...232 // 20.5 Alkoholické jatemí poškození...232 // 20.6 Jatemí steatóza...233 // 20.7 Jatemí cirhóza...233 // 20.8 Metabolické nemoci jater...234 // 20.9 Toxická a poléková postižení jater...:...234 // 20.10 Akutní stavy v gastroenterologii...235 // 20.10.1 Akutní krvácení...235 // 20.10.2 Ileus...237 // 20.10.3 Akutní pankreatitida...238 // 21 Nefrologie...241
// 21.1 Vyšetřovací metody v nefrologii (D. Sobotová)...241 // 21.2 Nemoci ledvin (D. Sobotová, A. Průcha)...242 // 21.2.1 Vrozené a dědičné nemoci ledvin...242 // 21.2.2 Získané nemoci ledvin...243 // 21.2.2.1 Primární glomemlopatie...243 // 21.2.2.1.1 Akutní glomerulonefritida (akutní nefritický syndrom). 243 // 21.2.2.1.2 Chronická glomemlonefritida - GN // (chronický nefritický syndrom)...244 // 21.2.2.1.3 Rychle progredující glomerulonefritidy...245 // 21.2.2.1.3.1 Antirenální glomerulonefritida...245 // 21.2.2.1.3.2 ANCA-pozitivní (asociované) vaskulitidy...245 // 21.2.2.1.4 Nefrotický syndrom...246 // 21.2.2.2 Sekundární glomemlopatie...246 // 21.2.2.3 Tubulointersticiální nefritidy...247 // 21.2.3 Akutní selhání ledvin...248 // 1 1 - Chronické selhání ledvin...250 // 21.2.5 LTolitiáza (nefrolitiáza) (A. Průcha)...252 // 21.2.6 Nádor} ledvin (A. Průcha)...254 // 21.2-7 Wilmsův nádor (A. Průcha)...255 // 212.8 Nádory ledvinné pánvičky (A. Průcha)...256 // Základní poruchy acidobazické rovnováhy (ABR) (A. Průcha)...257 // 22.1 Metabolická acidóza...257 // 112 Metabolická alkalóza...258 // 22.3 Respirační acidóza...259 // 11- Respirační alkalóza...260 // Poruchy vodního hospodářství (A. Průcha)...261 // 13 1 Telesná voda a její distribuční prostory...261 // 13 2 Hyperosmolámí stavy...261 // 2 3 3 Hypoosmolámí stavy...262 // Poruchy minerálového hospodářství (A. Průcha)...263 // 24.1 Natrium...263
// 24.1.1 Hyponatremie...263 // 24.1.2 Hypernatremie...263 // 24.2 Kalium...264 // 24.2.1 Hyperkalemie...264 // 24.2.2 Hypokalemie.:...265 // Endokrinologie (V. Olšavská)...267 // 25.1 Choroby hypofýzy...267 // 25.1.1 Hormonálně neaktivní expanze v oblasti tureckého sedla...267 // 25.1.2 Hypopituitarizmus...267 // 25.1.3 Diabetes insipidus centralis...268 // 25.1.4 Syndrom nepřiměřené sekrece // antidiuretického hormonu (SIADH)...269 // 25.1.5 Akromegalie a gigantizmus...270 // 25.1.6 Hyperprolaktinemie...270 // 25.1.7 Cushingova choroba...271 // 25.2 Choroby štítné žlázy...272 // 25.2.1 Eufunkční struma...272 // 25.2.2 Hypertyreóza...273 // 25.2.3 Hypotyreóza...274 // 25.2.4 Záněty štítné žlázy...275 // 25.2.4.1 Akutní tyreoiditida...275 // 25.2.4.2 Subakutní tyreoiditida // (de Quervainova, granulomatózní, obrovskobuněčná)...275 // 25.2.4.3 Chronická autoimunitní tyreoiditida (Hashimotova)...276 // 25.2.4.4 Fibrózní tyreoiditida (Riedlova)...276 // 25.2.5 Nádory štítné žlázy...27“ // 25.2.5.1 Diferencovaný karcinom štítné žlázy...277 // 25.2.5.2 Anaplastický karcinom štítné žlázy...277 // 25.2.5.3 Medulámí karcinom štítné žlázy...277 // 253 Choroby příštítných tělísek...2“v // 25.3.1 Primární hyperparatyreóza...278 // 25.3.2 Sekundární hyperparatyreóza...278 // 25.3.3 Hypoparatyreóza...279 // 25.4 Choroby nadledvin...279 // 25.4.1 Kůra nadledvin...279 // 25.4.1.1 Primární adrenokortikální
nedostatečnost - // Addisonova nemoc...280 // 25.4.1.2 Primární hyperkortizolizmus - Cushingův syndrom...280 // 25.4.1.3 Primární hyperaldosteronizmus...281 // 25.4.1.4 Syndrom adrenální virilizace...281 // 25.4.2 Choroby dřeně nadledvin...282 // 25.4.2.1 Feochromocytom...282 // 25.4.3 Afunkční nádory nadledvin - incidentalomy...282 // 26 Diabetes mellitus (J. Olšovský)...283 // 26.1 Diabetes mellitus 1. typu...284 // 26.2 Diabetes mellitus 2. typu...286 // 27 Obezitologie (D. Krusová)...289 // 27.1 Obezita...289 // 27.2 Malnutrice...290 // 28 Revmatologie...293 // 28.1 Revmatická horečka (P. Němec)...293 // 28.2 Revmatoidní artritida (J. Bôhmová)...293 // 28.3 Ankylozující spondylitida (M. Bechtěrev) (J. Bôhmová)...296 // 28.4 Osteoartróza (J. Bôhmová)...297 // 28.5 Dna (arthritis urica) (P. Němec)...299 // 28.6 Sjogrenův syndrom (P Němec)...300 // 28.7 Systémový lupus erythematodes (P. Němec)...301 // 29 Hematologie (Z. A>d/, J. Vorlíček)...305 // 29.1 Úvod...305 // 29.2 Anémie...305 // 29.2.1 Patofyziologické rozdělení...305 // 29.2.2 Anémie z poruchy krvetvorby...306 // 29.2.2.1 Anémie sideropenické...306 // 29.2.2.2 Anémie megaloblastové...307 // 29.2.3 Anémie ze zvýšených ztrát erytrocytu...308 // 29.2.3.1 Anémie hemolytické...308 // 29.3 Poruchy koagulace...309 // 29.3.1 Laboratorní koagulační testy...310 // 29.3.1.1 Protrombinový čas (protrombin-time, PT)...310 // 29.3.1.2 Aktivovaný parciální tromboplastinový
čas (APTT)...310 // 29.3.1.3 Trombinový čas (TT)...-...311 // 29.3.1.4 Doba krvácení...311 // 29.3.1.5 Kvantitativní koncentrace fibrinogenu ...311 // 293.2 Krvácivé stavy z cévních příčin (purpury)...311 // 29.3.3 Krvácivé stavy z destičkových příčin - trombocytopenie...311 // 29.3.4 Koagulopatie...312 // 29.3.5 Krvácení z jiných příčin...312 // 29.3.6 Zákroky ve stomatologii...312 // 2 - - Nádorové choroby krvetvorby...313 // 29.4.1 Akutní myeloidní leukemie...313 // 29 4.2 Akutní lymfatická leukemie dospělých (ALL)...314 // 29.4.3 Chronická myeloidní leukemie (CML)...314 // 29.4.4 Chronická lymfatická leukemie (CLL)...315 // 29.4.5 Hodgkinova choroba...315 // 29.4.6 Nehodgkinské lymfomy (NHL)...316 // 29.4.7 Plazmocytom (mnohočetný myelom)...317 // 2 9 5 Diferenciální diagnóza dle místa lymfadenopatie...318 // 29.5.1 Krční lymfadenopatie...318 // 29.5.2 Supraklavikulámí lymfadenopatie...318 // 29.5.3 Axilámí lymfadenopatie...318 // 29.5.4 Ingvinální lymfadenopatie...318 // 29.5.5 Lymfadenopatie plicních hilů a mediastina...318 // 29.5.6 Abdominální lymfadenopatie...319 // 29.5.7 Generalizované lymfadenopatie...319 // 3*) Intoxikace (K. Ševela, P. Svačina, P. Brhel)...321 // 30.1 První pomoc a obecná terapie akutních otrav (P. Svačina)...321 // 30.1.1 Symptomatická podpůrná terapie...321 // 30.1.2 Primární eliminace...321 // 30.1.3 Antidota...322 // 30.1.4 Eliminační terapie...322 // 30.2 Speciální část
(K. Ševela)...324 // 30.2.1 Otrava organofosfáty...324 // 30.2.2 Otravy herbicidy...325 // 30.2.3 Otrava kyanidy...325 // 30.2.4 Otrava kovy a metaloidy (P. Brhel)...326 // 30.2.5 Otrava metylalkoholem...327 // 30.2.6 Otrava etylalkoholem...327 // 30.2.7 Otrava etylenglykolem...328 // 30.2.8 Otrava organickými rozpouštědly...328 // 30.2.9 Otrava oxidem uhelnatým (CO)...328 // 30.2.10 Otravy tricyklickými antidepresivy (TCAD)...329 // 30.2.11 Otrava hypnotiky...329 // 30.2.12 Otrava benzodiazepiny...330 // 30.2.13 Otrava teoíylinem...330 // 30.2.14 Otrava digitalisem...330 // 30.2.15 Otrava analgetiky...331 // 30.2.16 Otrava houbami...331 // 30.2.17 Otravy návykovými látkami...332 // 30.2.17.1 Opioidy...332 // 30.2.17.2 Amfetaminy ...332 // 30.2.17.3 Kokain ...332 // 31 Náhlé stavy ve vnitřním lékařství... 333 // 31.1 Synkopa - krátkodobé bezvědomí (J. Špác)...333 // 31.2 Náhlá smrt (J. Špác)...335 // 31.3 Hypertenzní krize (H. Němcová)...337 // 31.4 Cévní mozková příhoda (CMP, „mozková mrtvice“) (H. Němcová)...338 // 31.5 Epileptický záchvat (H. Němcová)...340 // 31.6 Hyperventilační křeče (H. Němcová)...341 // 31.7 Ns xxücq (H. Němcová)...342 // 31.8 Dušení, cizí těleso v dýchacích cestách (M. Blaha)...343 // 31.9 Anafylaxe (J. Špác)...344 // 31.10 Komplikace lokální anestezie (H. Němcová)...345 // 31.10.1 Toxická reakce na lokální anestetika ...346 // 31.10.2 Alergická reakce...347 // 31.10.3 Oběhové
komplikace lokální anestezie...347 // 31.11 Neodkladná resuscitace (kardiopulmonální resuscitace) (M. Blaha) ... 348 // 31.11.1 Základní neodkladná resuscitace dospělých...349 // 32 Vybrané kapitoly z infekčního lékařství (P. Husa)...351 // 32.1 Infekce trávicího ústrojí...351 // 32.2 Virové hepatitídy...353 // 32.3 HIV/AIDS...355 // 32.4 Infekce centrálního nervového systému...357 // 32.5 Projevy infekčních chorob v dutině ústní...359 // C - Normální hodnoty vybraných // základních laboratorních vyšetření (V. Soška)...361 // Rejstřík // 365
cnb001528921

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC