Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2005
380 s. ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 80-247-1367-5 (brož.)
ISBN 978-80-247-7001-7 (online ; pdf)
Pod názvem: Facultas Medica Universitatis Masarykianae Brunensis
Na obálce též logo avicenum
Obsahuje rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
Lékařství vnitřní - učebnice vysokošk.
000120195
Autorský kolektiv 17 // Slovo úvodem 19 // A - Propedeutika (M. Souček, P. Svačina) 21 // 1 Nemoc, její příznaky, průběh a prognóza 23 // 2 Postup při vyšetření nemocného 25 // 2.1 Anamnéza 25 // 2.1.1 Osobní data 25 // 2.1.2 Současné obtíže 26 // 2.1.3 Rodinná anamnéza 26 // 2.1.4 Osobní anamnéza 26 // 2.1.4.1 Dřívější onemocnění 26 // 2.1.4.2 Nynější onemocnění 26 // 2.1.4.3 Doplňující anamnéza podle jednotlivých systémů 26 // 2.1.5 Pracovní a sociální anamnéza 27 // 2.2 Základní fyzikální vyšetřovací metody 28 // 2.2.1 Pohled 28 // 2.2.2 Pohmat 28 // 2.2.3 Poklep 28 // 2.2.4 Poslech 29 // 2.2.5 Vyšetření pomocí čichu 29 // 2.3 Vyšetření celkového stavu nemocného 29 // 2.3.1 Vědomí 29 // 2.3.2 Poloha 30 // 2.3.3 Postoj a chůze 31 // 2.3.4 Abnormální pohyby 31 // 2.3.5 Habitus 31 // 2.3.6 Změny hlasu a poruchy řeči 32 // 2.3.7 Kůže 32 // 2.3.7.1 Barva kůže 32 // 2.3.7.2 Kožní exantémy 33 // 2.3.7.3 Patologické kožní útvary a jizvy 33 // 2.3.7.4 Krvácení do kůže 33 // 2.3.7.5 Vlhkost kůže 34 // 2.3.7.6 Napětí (turgor) kůže 34 // 2.3.8 Otok 34 // 2.3.9 Kožní adnexa 35 // 2.3.9.1 Změny ochlupení 35 // 2.3.9.2 Změny nehtů 35 // 2.3.10 Tělesná teplota 35 // 3 Vyšetření hlavy 37 // 3.1 Vyšetření lebky 37 // 3.1.1 Vyšetření lebky pohledem 37 // 3.1.2 Vyšetření lebky poklepem a pohmatem 38 // 3.2 Vyšetření očí // 3.3 Vyšetření nosu 39 // 3.4 Vyšetření rtů a dutiny ústní 39 // 3.5 Vyšetření uší // 4 Vyšetření krku 4 j // 4.1 Vyšetření krčních arterii 41 // 4.2 Vyšetření krčních žil 41 // 4.3 Vyšetření krčních mízních uzlin 41 // 4.4 Vyšetření štítné žlázy 42 // 5 Vyšetření hrudníku 43 // 5.1 Vyšetření hrudníku pohledem 43 // 5.1.1 Abnormální a některé patologické tvary hrudníku 43 //
5.1.2 Dýchací pohyby 44 // 5.1.3 Vyšetření prsů 45 // 5.2 Vyšetření hrudníku pohmatem 46 // 5.2.1 Hrudní chvění (fremitus pectoralis) 46 // 5.2.2 Pleurální tření 46 // 5.3 Vyšetření hrudníku poklepem 46 // 5.3.1 Srovnávací poklep 46 // 5.3.2 Topografický poklep 47 // 5.3.3 Poklepové změny nad plícemi 47 // 5.4 Vyšetření plic poslechem 48 // 5.4.1 Dýchací šelesty 48 // 5.4.1.1 Sklípkové dýchání 48 // 5.4.1.2 Trubicové dýchání 48 // 5.4.2 Změny dýchacích šelestů 48 // 5.4.2.1 Patologické sklípkové dýchání 48 // 5.4.2.2 Patologické trubicové dýchání 49 // 5.4.3 Vedlejší dýchací fenomény 49 // 5.4.3.1 Suché chrůpky 49 // 5.4.3.2 Vlhké chrůpky 49 // 5.4.3.3 Třaskání (krepitus) 50 // 5.4.3.4 Stridor 50 // 5.4.3.5 Třecí pleurální šelest 50 // 5.4.4 Hrudní hlas (bronchofonie) 50 // 5.5 Základní plicní syndromy 51 // 5.5.1 Pneumonie // 5.5.2 Plicní infarkt 51 // 5.5.3 Atelektáza 51 // 5.5.4 Fluidotorax (syndrom přítomnosti tekutiny v pohrudniční dutině) 52 // 5.5.5 Pneumotorax (syndrom přítomnosti vzduchu // v pohrudniční dutině - PNO) 52 // 5.6 Hlavní příznaky plicních onemocnění 53 // 5.6.1 Dusnost 53 // 5.6.2 Kašel 53 // 5.6.3 Krvácení z plic (hemoptýza a hemoptoe) 54 // 5.6.4 Bolesti na hrudi 55 // 5.6.5 Cyanóza 55 // 6 Vyšetření srdce 57 // 6.1 Vyšetření srdce pohledem 57 // 6.1.1 Změny konfigurace srdeční krajiny 57 // 6.1.2 Pulzace v srdeční krajině 57 // 6.2 Vyšetření srdce pohmatem 57 // 6.2.1 Uder srdečního hrotu 57 // 6.2.2 Systolické zvedání sterna 58 // 6.2.3 Víry (tzv. turbulence) 58 // 6.3 Vyšetření srdce poklepem 58 // 6.4 Vyšetření srdce poslechem 58 // 6.4.1 Poslechové oblasti chlopní 59 // 6.4.2 Srdeční ozvy 59 // 6.4.3 Cval 60 // 6.4.4 Srdeční kliky 60 // 6.4.5 Šelesty 60 // 6.4.5.1 Extrakardiální šelesty 61 //
6.4.5.1.1 Perikardiální třecí šelest 61 // 6.5 Měření krevního tlaku (TK) 61 // 6.6 Tep (pulz) 64 // 6.7 Fyzikální nálezy u nejčastějších chlopenních // a zkratových vad v dospělosti 64 // 6.7.1 Zúžení levého žilního ústí (mitrální stenóza) 64 // 6.7.2 Nedomykavost levého žilního ústí (mitrální insuficience) 65 // 6.7.3 Kombinovaná mitrální vada (stenóza a insuficience) 65 // 6.7.4 Zúžení levého tepenného ústí (aortální stenóza) 65 // 6.7.5 Nedomykavost levého tepenného ústí (aortální insuficience) 66 // 6.7.6 Kombinovaná aortální vada (stenóza a nedomykavost) 66 // 6.7.7 Nedomykavost trojcípé chlopně (trikuspidální insuficience) 66 // 6.7.8 Pulmonální stenóza 66 // 6.7.9 Pulmonální regurgitace 67 // 6.7.10 Defekt septa síní (defectus septi secundi) 67 // 6.7.11 Defekt septa komor 67 // 6.7.12 Koarktace aorty 67 // 6.7.13 Otevřená Botallova dučej 67 // 6.7.14 Fallotova tetralogie 68 // 6.7.15 Ebsteinova anomálie 68 // 6.8 Hlavní príznaky srdečních onemocnění 68 // 6.8.1 Bolest 68 // 6.8.2 Dusnost 69 // 6.8.3 Palpitace 70 // 6.8.4 Synkopa 70 // 6.8.5 Cyanóza 71 // 6.8.6 Systémový edém 72 // 6.8.7 Hemoptýza a hemoptoe 72 // 7 Vyšetření břicha // 7.1 Rozdělení břicha na oblasti 75 // 7.2 Vyšetření břicha pohledem 75 // 7.3 Vyšetření břicha pohmatem 76 // 7.4 Vyšetření břicha poklepem 77 // 7.5 Vyšetření břicha poslechem 78 // 7.6 Vyšetření per rectum 78 // 7.7 Hlavní příznaky onemocnění jícnu 78 // 7.7.1 Dysfagie 78 // 7.7.2 Odynofagie 79 // 7.7.3 Pyróza (pálení žáhy) 79 // 7.8 Žaludeční a střevní dyspepsie 79 // 7.9 Bolesti břicha 79 // 7.10 Meteorizmus 80 // 7.11 Krvácení do gastrointestinálního traktu 81 // 7.12 Posouzení zvratků 81 // 7.13 Poruchy rytmu stolice 82 // 7.14 Vyšetření stolice 82 // 7.15 Vyšetření ascitu 82 //
8 Vyšetření jater // 8.1 Anatomické uložení jater 85 // 8.2 Vyšetření jater pohmatem 85 // 8.3 Hlavní příznaky onemocnění jater 85 // 8.3.1 Žloutenka 85 // 8.3.2 Portální hypertenze 87 // 8.3.3 Portosysternová encefalopatie 88 // 8.3.4 Ascites 88 // 9 Vyšetření žlučníku // 9.1 .Anatomické uložení žlučníku 89 // 9.2 Vyšetření žlučníku pohmatem 89 // 9.3 Žlučníková kolika 89 // 10 V yšetření sleziny // 10.1 Anatomické uložení sleziny 91 // 10.2 Vyšetření sleziny pohmatem 91 // 103 Splenomegalie 91 // 11 V\ šetrení urogenitálního systému 93 // 11.1 Anatomické uložení ledvin 93 // 11.2 Vyšetření ledvin 93 // 11.3 Vyšetření močového měchýře 94 // 11 4 Nejčastější příznaky onemocnění močového ústrojí 94 // 12 Vyšetření pohybového systému 97 // 12.1 Vyšetření kloubů 97 // 12.2 Vyšetření páteře 99 // 12.3 Vyšetření měkkých tkání lokomočního systému 101 // 13 Vyšetření obvodových cév 103 // 13.1 Vyšetření tepen 103 // 13.1.1 Anamnéza 103 // 13.1.2 Vyšetření tepen pohledem 104 // 13.1.3 Vyšetření tepen pohmatem 104 // 13.1.4 Vyšetření tepen poslechem 105 // 13.1.5 Funkční vyšetření tepenného systému 105 // 13.1.6 Ultrazvukové vyšetření v diagnostice tepenných onemocnění 105 // 13.1.7 Akutní tepenné uzávěry 106 // 13.1.8 Syndromy horní hrudní apertury 106 // 13.2 Vyšetření žil 107 // 13.2.1 Anamnéza 107 // 13.2.2 Vyšetření žil pohledem 107 // 13.2.3 Vyšetření žil pohmatem 108 // 13.2.4 Funkční vyšetření žilního systému 108 // 13.2.5 Ultrazvukové vyšetření v diagnostice žilních onemocnění 109 // 13.2.6 Tromboflebitida 109 // 13.2.7 Žilní trombóza 110 // 13.2.8 Chronická žilní insuficience 111 // 14 Vyšetření mízních uzlin 113 // Speciální část 115 //
15 Kardiologie (J. Spinar, J. Vítovec) 117 // 15.1 Ischemická choroba srdeční 117 // 15.1.1 Bolestivé formy ICHS 118 // 15.1.1.1 Stabilní angina pectoris 118 // 15.1.1.2 Akutní koronární syndrom 121 // 15.1.1.2.1 Nestabilní angina pectoris 121 // 15.1.1.2.2 Akutní infarkt myokardu 122 // 15.1.1.2.2.1 AIM s elevacemi ST 124 // 15.1.1.2.2.2 Komplikace AIM 125 // 15.1.1.2.2.3 AIM bez elevaci ST 126 // 15.1.2 Nebolestivé formy ICHS 127 // 15.1.2.1 Srdeční selhání 127 // 15.1.2.1.1 Akutní srdeční selhání 127 // 15.1.2.1.2 Chronické srdeční selhání 128 // 15.2 Arytmie ; 131 // 15.2.1 Supraventrikulámí tachykardické arytmie 131 // 15.2.1.1 Sinusová tachykardie 131 // 15.2.1.2 Fibrilace síní 131 // 15.2.1.3 Flutter síní 132 // 15.2.1.4 Supraventrikulámí tachykardie 132 // 15.2.1.5 Dysfunkce sinusového uzlu - sick sinus syndrom 132 // 15.2.2 Komorové arytmie 133 // 15.2.3 Bradykardie 133 // 15.2.4 Arytmie z poruchy vedení vzruchů (blokády) 134 // 15.3 Plicní embolie 135 // 15.4 Cor pulmonale 137 // 15.4.1 Plicní hypertenze 138 // 15.5 Chlopenní vady 139 // 15.5.1 Aortální stenóza 139 // 15.5.2 Aortální regurgitace 140 // 15.5.3 Mitrální stenóza 141 // 15.5.4 Mitrální regurgitace 142 // 15.5.5 Další možné chlopenní vady 142 // 15.5.6 Kombinované chlopenní vady 143 // 15.5.7 Nemocní po náhradě choré chlopně chlopní umělou 143 // 15.6 Kardiomyopatie 144 // 15.6.1 Dilatační kardiomyopatie 144 // 15.6.2 Hypertrofická kardiomyopatie 145 // 15.6.3 Restriktivní kardiomyopatie (RKMP) 146 // 15.6.4 Arytmogenní dysplazie pravé komory 146 // 15.7 Zánětlivá postižení srdce 147 // 15.7.1 Infekční endokarditida (IE) 147 // 15.7.1.1 Principy antibiotické profylaxe 148 // 15.7.2 Myokarditidy 149 // 15.7.3 Perikarditidy 151 // 15.7.3.1 Akutní perikarditida 151 // 15.7.3.2 Konstriktivní perikarditida 152 //
16 Arteriální hypertenze (M. Souček) 153 // 16.1 Prevalence, definice a klasifikace 153 // 16.2 Diagnostika arteriální hypertenze 154 // 16.3 Léčebné postupy 155 // 16.3.1 Nefarmakologická léčba 155 // 16.3.2 Farmakologická léčba 155 // 16.4 Cíl léčby hypertenze 156 // 17 Angiologie (J. Spinar, J. Vítovec) 157 // 17. 1 Tromboembolická nemoc 157 // 17.2 Onemocnění aorty a velkých tepen 158 // 17.3 Onemocnění periferních tepen 159 // 17.4 Choroby žil 161 // 18 Pneumologie 163 // 18.1 Akutní tracheobronchitida (A. Hrazdírová, J. Skřičková) 163 // 18.2 Záněty plic - pneumonic (J. Skřičková, A. Hrazdírová) 164 // 18.3 Tuberkulóza a mykobakteriózy (Z. Merta, A. Hrazdírová) 168 // 18.4 Chronická obstrukční plicní nemoc (A. Hrazdírová, J. Skřičková) 171 // 18.5 Asthma bronchiale (P. Matuška, A. Hrazdírová) 174 // 18.6 Pohrudniční výpotek (A. Hrazdírová, J. Skřičková) 178 // 18.7 Respirační insuficience (O. Pilařová, A. Hrazdírová) 180 // 18.8 Difúzni intersticiální plicní procesy (M. Doubková, J. Skřičková).181 // 18.9 Sarkoidóza (M. Doubková, J. Skřičková) 182 // 18.10 Idiopatická plicní fibróza - kryptogenní fibrotizující alveolitida (M. Doubková) 184 // 18.11 Nádory plic (J. Skřičková, A. Hrazdírová) 185 // 18.12 Nádory pleury (J. Skřičková) 189 // 18.13 Urgentní stavy v pneumologii (A. Hrazdírová, J. Skřičková) 190 // 18.13.1 Obstrukce velkých dýchacích cest 190 // 18.13.2 Hemoptýza 190 // 18.13.3 Pneumotorax 191 // 19 Gastroenterologie // 19.1 Nemoci jícnu (A. Hep) // 19.1.1 Symptomatologie // 19.1.2 Diagnostika // 19.1.3 Klinické stavy // 19.2 Nemoci žaludku // 19.3 Idiopatické střevní záněty (V. Zbořil, L. Prokopová) // 19.3.1 Ulcerózní kolitida // 19.3.2 Crohnova nemoc // 19.4 Funkční poruchy trávicího traktu (J. Dolina) //
19.4.1 Funkční dyspepsie // 19.4.2 Dráždivý tračník // 19.5 Nádory gastrointestinálního traktu, prekancerózy a stavy rizikové pro vznik nádoru GIT (V Zbořil, L. Prokopová) // 19.5.1 Nádory jícnu // 19.5.2 Nádory žaludku // 19.5.3 Nádory pankreatu // 19.5.4 Nádory jater // 19.5.5 Nádory žlučníku a žlučových cest // 19.5.6 Nádory tlustého střeva a konečníku // 19.5.6.1 Benigní nádory tlustého střeva // 19.5.6.2 Maligní nádory tračníku - kolorektální karcinom 220 // 19.5.7 Nádory anu 223 // 19.6 Biliámí systém (L Novotný) 224 // 19.6.1 Cholelitiáza 224 // 19.6.1.1 Cholecystolitiáza (CL) 224 // 19.6.1.2 Choledocholitiáza 225 // 19.6.2 Postcholecystektomický syndrom 226 // 19.6.3 Onemocnění Vaterovy papily 226 // 19.6.3.1 Benigní stenóza Vaterovy papily 226 // 19.6.4 Dyskineze žlučových cest 227 // 19.7 Chronická pankreatitida (P Dítě) 228 // 20 Hepatologie (J. Lata, L. Husová) 231 // 20.1 Vyšetřovací metody 231 // 20.2 Žloutenka 231 // 20.3 Akutní jaterní selhání 231 // 20.4 Chronické hepatitídy 232 // 20.5 Alkoholické jaterní poškození 232 // 20.6 Jaterní steatóza 233 // 20.7 Jaterní cirhóza 233 // 20.8 Metabolické nemoci jater 234 // 20.9 Toxická a poléková postižení jater 234 // 20.10 Akutní stavy v gastroenterologii 235 // 20.10.1 Akutní krvácení 235 // 20.10.2 Ileus 237 // 20.10.3 Akutní pankreatitida 238 // 21 Nefrologie 241 // 21.1 Vyšetřovací metody v nefrologii (D. Sobotová) 241 // 21.2 Nemoci ledvin (D. Sobotová, A. Průcha) 242 // 21.2.1 Vrozené a dědičné nemoci ledvin 242 // 21.2.2 Získané nemoci ledvin 243 // 21.2.2.1 Primární glomemlopatie 243 // 21.2.2.1.1 Akutní glomerulonefritida (akutní nefritický syndrom) 243 // 21.2.2.1.2 Chronická glomemlonefritida - GN (chronický nefritický syndrom) 244 //
21.2.2.1.3 Rychle progredující glomerulonefritidy 245 // 21.2.2.1.3.1 Antirenální glomerulonefritida 245 // 21.2.2.1.3.2 ANCA-pozitivní (asociované) vaskulitidy 245 // 21.2.2.1.4 Nefrotický syndrom 246 // 21.2.2.2 Sekundární glomemlopatie 246 // 21.2.2.3 Tubulointersticiální nefritidy 247 // 21.2.3 Akutní selhání ledvin 248 // 21.2.4 - Chronické selhání ledvin 250 // 21.2.5 LTolitiáza (nefrolitiáza) (A. Průcha) 252 // 21.2.6 Nádory ledvin (A. Průcha) 254 // 21.2-7 Wilmsův nádor (A. Průcha) 255 // 212.8 Nádory ledvinné pánvičky (A. Průcha) 256 // Základní poruchy acidobazické rovnováhy (ABR) (A. Průcha) 257 // 22.1 Metabolická acidóza 257 // 112 Metabolická alkalóza 258 // 22.3 Respirační acidóza 259 // 11- Respirační alkalóza 260 // Poruchy vodního hospodářství (A. Průcha) 261 // 13 1 Telesná voda a její distribuční prostory 261 // 13 2 Hyperosmolámí stavy 261 // 2 3 3 Hypoosmolámí stavy 262 // Poruchy minerálového hospodářství (A. Průcha) 263 // 24.1 Natrium 263 // 24.1.1 Hyponatremie 263 // 24.1.2 Hypernatremie 263 // 24.2 Kalium 264 // 24.2.1 Hyperkalemie 264 // 24.2.2 Hypokalemie.: 265 // Endokrinologie (V. Olšavská) 267 // 25.1 Choroby hypofýzy 267 // 25.1.1 Hormonálně neaktivní expanze v oblasti tureckého sedla 267 // 25.1.2 Hypopituitarizmus 267 // 25.1.3 Diabetes insipidus centralis 268 // 25.1.4 Syndrom nepřiměřené sekrece // antidiuretického hormonu (SIADH) 269 // 25.1.5 Akromegalie a gigantizmus 270 // 25.1.6 Hyperprolaktinemie 270 // 25.1.7 Cushingova choroba 271 // 25.2 Choroby štítné žlázy 272 // 25.2.1 Eufunkční struma 272 // 25.2.2 Hypertyreóza 273 // 25.2.3 Hypotyreóza 274 // 25.2.4 Záněty štítné žlázy 275 // 25.2.4.1 Akutní tyreoiditida 275 // 25.2.4.2 Subakutní tyreoiditida (de Quervainova, granulomatózní, obrovskobuněčná) 275 //
25.2.4.3 Chronická autoimunitní tyreoiditida (Hashimotova) 276 // 25.2.4.4 Fibrózní tyreoiditida (Riedlova) 276 // 25.2.5 Nádory štítné žlázy 277 // 25.2.5.1 Diferencovaný karcinom štítné žlázy 277 // 25.2.5.2 Anaplastický karcinom štítné žlázy 277 // 25.2.5.3 Medulámí karcinom štítné žlázy 277 // 253 Choroby příštítných tělísek 277 // 25.3.1 Primární hyperparatyreóza 278 // 25.3.2 Sekundární hyperparatyreóza 278 // 25.3.3 Hypoparatyreóza 279 // 25.4 Choroby nadledvin 279 // 25.4.1 Kůra nadledvin 279 // 25.4.1.1 Primární adrenokortikální nedostatečnost - Addisonova nemoc 280 // 25.4.1.2 Primární hyperkortizolizmus - Cushingův syndrom 280 // 25.4.1.3 Primární hyperaldosteronizmus 281 // 25.4.1.4 Syndrom adrenální virilizace 281 // 25.4.2 Choroby dřeně nadledvin 282 // 25.4.2.1 Feochromocytom 282 // 25.4.3 Afunkční nádory nadledvin - incidentalomy 282 // 26 Diabetes mellitus (J. Olšovský) 283 // 26.1 Diabetes mellitus 1. typu 284 // 26.2 Diabetes mellitus 2. typu 286 // 27 Obezitologie (D. Krusová) 289 // 27.1 Obezita 289 // 27.2 Malnutrice 290 // 28 Revmatologie 293 // 28.1 Revmatická horečka (P. Němec) 293 // 28.2 Revmatoidní artritida (J. Böhmová) 293 // 28.3 Ankylozující spondylitida (M. Bechtěrev) (J. Bôhmová) 296 // 28.4 Osteoartróza (J. Bôhmová) 297 // 28.5 Dna (arthritis urica) (P. Němec) 299 // 28.6 Sjogrenův syndrom (P Němec) 300 // 28.7 Systémový lupus erythematodes (P. Němec) 301 // 29 Hematologie (Z. A..., J. Vorlíček) 305 // 29.1 Úvod 305 // 29.2 Anémie 305 // 29.2.1 Patofyziologické rozdělení 305 // 29.2.2 Anémie z poruchy krvetvorby 306 // 29.2.2.1 Anémie sideropenické 306 // 29.2.2.2 Anémie megaloblastové 307 // 29.2.3 Anémie ze zvýšených ztrát erytrocytu 308 // 29.2.3.1 Anémie hemolytické 308 // 29.3 Poruchy koagulace 309 //
29.3.1 Laboratorní koagulační testy 310 // 29.3.1.1 Protrombinový čas (protrombin-time, PT) 310 // 29.3.1.2 Aktivovaný parciální tromboplastinový čas (APTT) 310 // 29.3.1.3 Trombinový čas (TT) - 311 // 29.3.1.4 Doba krvácení 311 // 29.3.1.5 Kvantitativní koncentrace fibrinogenu 311 // 293.2 Krvácivé stavy z cévních příčin (purpury) 311 // 29.3.3 Krvácivé stavy z destičkových příčin - trombocytopenie 311 // 29.3.4 Koagulopatie 312 // 29.3.5 Krvácení z jiných příčin 312 // 29.3.6 Zákroky ve stomatologii 312 // 2 - - Nádorové choroby krvetvorby 313 // 29.4.1 Akutní myeloidní leukemie 313 // 29 4.2 Akutní lymfatická leukemie dospělých (ALL) 314 // 29.4.3 Chronická myeloidní leukemie (CML) 314 // 29.4.4 Chronická lymfatická leukemie (CLL) 315 // 29.4.5 Hodgkinova choroba 315 // 29.4.6 Nehodgkinské lymfomy (NHL) 316 // 29.4.7 Plazmocytom (mnohočetný myelom) 317 // 2 9 5 Diferenciální diagnóza dle místa lymfadenopatie 318 // 29.5.1 Krční lymfadenopatie 318 // 29.5.2 Supraklavikulámí lymfadenopatie 318 // 29.5.3 Axilámí lymfadenopatie 318 // 29.5.4 Ingvinální lymfadenopatie 318 // 29.5.5 Lymfadenopatie plicních hilů a mediastina 318 // 29.5.6 Abdominální lymfadenopatie 319 // 29.5.7 Generalizované lymfadenopatie 319 // 30. Intoxikace (K. Ševela, P. Svačina, P. Brhel) 321 // 30.1 První pomoc a obecná terapie akutních otrav (P. Svačina) 321 // 30.1.1 Symptomatická podpůrná terapie 321 // 30.1.2 Primární eliminace 321 // 30.1.3 Antidota 322 // 30.1.4 Eliminační terapie 322 // 30.2 Speciální část (K. Ševela) 324 // 30.2.1 Otrava organofosfáty 324 // 30.2.2 Otravy herbicidy 325 // 30.2.3 Otrava kyanidy 325 // 30.2.4 Otrava kovy a metaloidy (P. Brhel) 326 // 30.2.5 Otrava metylalkoholem 327 // 30.2.6 Otrava etylalkoholem 327 // 30.2.7 Otrava etylenglykolem 328 //
30.2.8 Otrava organickými rozpouštědly 328 // 30.2.9 Otrava oxidem uhelnatým (CO) 328 // 30.2.10 Otravy tricyklickými antidepresivy (TCAD) 329 // 30.2.11 Otrava hypnotiky 329 // 30.2.12 Otrava benzodiazepiny 330 // 30.2.13 Otrava teoíylinem 330 // 30.2.14 Otrava digitalisem 330 // 30.2.15 Otrava analgetiky 331 // 30.2.16 Otrava houbami 331 // 30.2.17 Otravy návykovými látkami 332 // 30.2.17.1 Opioidy 332 // 30.2.17.2 Amfetaminy 332 // 30.2.17.3 Kokain 332 // 31 Náhlé stavy ve vnitřním lékařství 333 // 31.1 Synkopa - krátkodobé bezvědomí (J. Špác) 333 // 31.2 Náhlá smrt (J. Špác) 335 // 31.3 Hypertenzní krize (H. Němcová) 337 // 31.4 Cévní mozková příhoda (CMP, „mozková mrtvice“) (H. Němcová) 338 // 31.5 Epileptický záchvat (H. Němcová) 340 // 31.6 Hyperventilační křeče (H. Němcová) 341 // 31.7 ... (H. Němcová) 342 // 31.8 Dušení, cizí těleso v dýchacích cestách (M. Blaha) 343 // 31.9 Anafylaxe (J. Špác) 344 // 31.10 Komplikace lokální anestezie (H. Němcová) 345 // 31.10.1 Toxická reakce na lokální anestetika 346 // 31.10.2 Alergická reakce 347 // 31.10.3 Oběhové komplikace lokální anestezie 347 // 31.11 Neodkladná resuscitace (kardiopulmonální resuscitace) (M. Blaha) 348 // 31.11.1 Základní neodkladná resuscitace dospělých 349 // 32 Vybrané kapitoly z infekčního lékařství (P. Husa) 351 // 32.1 Infekce trávicího ústrojí 351 // 32.2 Virové hepatitídy 353 // 32.3 HIV/AIDS 355 // 32.4 Infekce centrálního nervového systému 357 // 32.5 Projevy infekčních chorob v dutině ústní 359 // C - Normální hodnoty vybraných základních laboratorních vyšetření (V. Soška) 361 // Rejstřík 365
cnb001528921

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC