Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
1 (hodnocen2 x )
(17.4) Půjčeno:87x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2008
126 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-641-3 (brož.)
Nad názvem: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Obsahuje bibliografii na s. 117-119
000120315
Čtení, četba, čtenářství -- Čtení jako proces a cvik -- Četba -- Čtenářství jako projev osobnosti -- Počátky dětského čtenářství -- Předčtenářský věk dítěte -- Prepubescentní čtenářství -- Pubescentní čtenář a jeho svět -- Pubescentovo hledání sebe a světa -- Křižovatka čtenáře -- Pubescentní čtenářství jako struktura -- Výzkumy dětského čtenářství -- Výzkumy pubescentního čtenářství -- Čtenářství pubescenta jako předmět dalšího poznávání -- Dětské čtenářství a literární výchova -- Tradice literární výchovy u nás -- Literární výchova po transformaci českého školství po r. 1989 -- Koncepce literárněvýchovného procesu v pojetí -- Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání -- Čtenářství jako pedagogická kategorie -- Pedagogicko-didaktické aspekty dětského čtenářství -- Teorie apriorního čtenáře ---
Aktuální problémy edukace pubescentního čtenáře -- Pedagogický výzkum dětského pubescentního čtenářství -- Motivace a cíle výzkumu -- Výzkumný problém a hypotézy -- Výzkumný vzorek -- Metodologie sběru a zpracování dat -- Čtenářství pubescenta v jeho subjektivním pohledu -- Základní statistika čtenářského sebepojetí pubescentů -- Učitelské pojetí pubescentních žáků jako čtenářů-reflexe žákovského čtenářského sebepojetí -- Dílčí závěry k hlavnímu cíli zkoumání -- Čtenářství v pojmech a jejich individuálních psychologických významech pro pubescenta -- Forma a administrace sémantického diferenciálu -- Analýza dat sémantického diferenciálu -- Dílčí závěry k hlavnímu cíli zkoumání -- Čtenářství v systému hodnot a norem pubescenta -- g-metodologie a g-technika -- Dílčí závěry k hlavnímu cíli zkoumání -- Aktuální podoba dětského pubescentního čtenářství ---
Čtenářství pubescenta v jeho subjektivním pohledu -- Čtenářský sémantický prostor dnešního pubescenta -- Hodnota čtenářství v životě pubescenta -- Závěry pro teorii a praxi školní literární výchovy -- Závěr -- Použitá literatura a prameny -- Seznam příloh

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC