Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.5) Půjčeno:19x 
BK
1. vyd.
Bratislava : Aspekt, c1999
211 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-85549-10-7 (brož.)
francouzština
Přeloženo z francouzštiny
Obsahuje bibliografii na s. 191-211
000120337
strana 6 Elisabeth Badinter: XY. Identita muža // Predhovor: Záhada mužskosti (veľké X) 11 // Kto je to muž? ... 11 // Keď muž bol človek ... 14 // Predchádzajúce krízy mužskosti ... 18 // Kríza mužskosti v 17. a 18. storočí vo Francúzsku a v Anglicku (18) Kríza mužskosti na prelome 19. a 20. storočia (21) // Súčasná polemika: přeceňován)/, alebo nedoceňovaný muž? ...27 // Diferencialistt alebo večná mužskosť (27) Konštruktivisti alebo rozbitá mužskosť (30) // prvá časť: KONŠTRUOVANIE MUŽSKÉHO JEDINCA (Y) 39 Mužská identita 41 // Problematika sexuálnej identity (41) Ťažkosti s mužskou identitou (42) // 1. kapitola: Y alebo pohlavná podvojnosť 45 // Prenatálny vývoj XY: „ustavičný zápas“ ...cC... 46 // Hľadisko rodičov ... 48 // 2. kapitola: Vyčleňovanie sa muža 53 // Diáda matka/syn alebo zaľúbená dvojica... 53 // Pôvodné splynutie (53) Prvotná ženskosť chlapca (55) Chlapec v materskom ovzduší (58) // Rana do živého alebo potreba zrady matky ... 60 // Bolestný rozchod (60) Mužskosť: reakcia, protest (62) Zrada a vražda matky (64) // Životná potreba odlíšenia... 67 // Všeobecná pohlavná segrcgácia detí (68) // Zhubný mýtus materského inštinktu ... 70 // 3. kapitola: „Muž plodí muža“ 76 // Iniciačné obrady ... 78 // Tri etapy (78) Poučenia z obradných rituálov (82) // Homosexuálna výchova ... 84 // Mužnosť: filozofia sprostredkovaná dôverným dotykom (85) Podmienky homosexuálnej
pedagogiky (88) Homosexualita ako etapa prechodu k hcterosexualite (89) // Industriálna spoločnosť: rovesníci, alebo otcovia?... 91 // Aké zložité je byť otcom (92) Význam rovesníkov (95) // Obsah strana // 4. kapitola: Identita a sexuálna orientácia 103 // Nedávna skutočnosť... 104 // Postavenie sodomistu do 19. storočia (104) 19. storočie: definícia identity pomocou sexuálnej orientácie (106) // Je homosexualita všeobecný popud, alebo zvláštna identita menšiny? ... 109 // Zástancovia podobnosti (110) Zástancovia zvláštnej identity (112) Vývoj Gay’s Studies (1 IS) // Homofóbia a patriarchálna mužskosť ... 117 // Byť mužom znamená nebyť homosexuálom (118) Klady a zápory homofóbie (120) // DRUHA ČASŤ: BYŤ MUŽOM (XY) 125 // Ako liečiť chorého muža ... 127 // Rozpoltený muž (128) Chorý muž osemdesiatych rokov (130) // 1. kapitola: Zmrzačený muž 133 // Tvrdý muž ... 135 // Mužský ideál (135) Nadhodnotenie penisu (139) Nebezpečná mužnosť (143) // Mäkký muž ... 146 // Ako tvrdý muž splodil mäkkého muža (147) Obraz mäkkého muža (151) // Je homosexuál zmrzačený muž? ... 155 // Psychická dvojznačnosť (155) Odpoveď gejov (157) Zmrzačeni a ostatní (158) // 2. kapicola: Zmierený muž 167 // Integrovaná a alternovaná duálnosť... 168 // Androgýn je dvojitý (168) Androgýnia ako zavŕšenie určitého procesu (170) // Revolúcia otcov ... 172 // Pohľad na otcovstvo na Západe (172) Dobtý otec: od materskej
roly k otcovskej (177) // Prevrat v otcovskom myslení (181) Výhody a nevýhody rodičovskej deľby (183) // Muž v procese premeny ... 185 // Výber románových diel // s tematikou súčasného postavenia mužov ... 191 // Všeobecný zoznam literatúry ... 196

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC