Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:6x 
BK
Olomouc : Votobia, 1999
342 s. : il.

objednat
ISBN 80-7198-353-5 (brož.)
Obsahuje obrázky
Příroda - ochrana - stati
Woodcraft - stati
000120355
Obsah // VOTOBIA...i // Libor Pecha... 3 // Na cestu...5 // L Lesní moudrost jako životní názor, program a styl...9 // 1. Zakladatelské osobnosti hnutí...11 // E. T. Seton - otec woodcraftu...11 // Miloš Seifert - zakladatel woodcraftu u nAs...3 2 // Pražské setkání 1936 ...41 // Osobnost Woowotanny a jeho neradostný konec...47 // POKUDNÉ INDIÁNSKÉ LÉTO ČERNÉHO VLKA...5 O // 2. Zákon lesní moudrosti - etika v souladu s přírodou...55 // Tělo Krásy...5 8 // Pohovor o čistotě vnější a vnitrní...58 // Pohovor o těle a tělesnosti...59 // Pohovor o přírodě a přirozenosti...60 // Mysl Pravdy...61 // Pohovor o pravdě a pravdomluvnosti...61 // Pohovor o poctivosti...62 // Pohovor o pokoře a snášenlivosti...6 3 // Duch Síly...64 // Pohovor o statečnosti a odvaze...64 // Pohovor o mlčenlivosti...6 5 // Pohovor o poslušnosti a o svědomí...66 // Služba Lásky...67 // Pohovor o laskavosti...67 // Pohovor o obětavosti...68 // Pohovor o radosti ze života...69 // Zákon Bratrstva malých...7 0 // 3. Myslící ruka - prařemesla a základní potřeby člověka...73 // Obuva ODĚV DO TERÉNU...75 // NÚŽ - ZÁKLADNÍ NÁSTROJ TÁBORNÍKA...7 9 // Přenosné obydlí do přírody...8 6 // Oheň - rudý bratříček...9 2 // Lukostřelba... 101 // Další inspirační motivy pro rozvoj myslící ruky...112 // 4. ŘÍŠE PŘÍRODY - DOMOVINA LESNÍ MOUDROSTI... 11 5 // Květinu oslov jménem...116 // Lesní moudrost vzdává poctu dřevinám... 119
Malí rytíři třpytného pancíře...123 // Duhoví tanečníci po květech...127 // Jedinci a společnosti - blanokřídlí...132 // Šelest v trávě... 141 // Nebeské koncerty...146 // Chlupatí bráškové kolem nás... 151 // Naše vzácné šelmy a největší hlodavec...154 // 5. Programové a morální důsledky ekologie...165 // Cesta pobytu v přírodě v souladu se státním systémem její ochrany.. 186 // 6. Etologie - nový způsob poznání řádu soužití...201 // 7. Zvířecí přátelé...213 // II. Lesní bratrstvo - hnutí mládeže i dospělých...229 // 8. Stavba a řád společenství...231 // Životv kmeni...238 // Soužití hochů a dívek v kmeni...245 // Symboly, obřady a tradice...248 // 9. Jednota mysli v mnohosti forem...257 // Živoucí vzor - ztělesnění ideálu...257 // Ideál severoamerického indiána ve woodcraftu...260 // Deklarace o vyhlášení války uživatelům lakotské spirituality...264 // Jihoameričtí indiáni - pro srovnání...268 // Česká lesní moudrost - vudkraft...271 // ZAlesAckA cesta divočinou...272 // Vpřed do pravěku!...275 // Bratrské Slovensko...277 // Našiv Kanadě...281 // Dětský tábor Kananaskis...284 // Liga lesní moudrosti dětí a mlAdeže se sídlem v Ostravě...285 // 10. Orlí pera - etapové značky cestou na horu...291 // Stoupání na horu...291 // 11. DvanActero učitele lesní moudrosti - pedagogika zAžitku...299 // I. Klíčové otázky přístupu ? výchově...300 // 1. Je energická
výchova nepřípustným násilím?...300 // 2. Přirozená výchova v souladu s přirozeným vývojem:...303 // 3. V čem spočívá pedagogika zážitku?...305 // II. Osobnost učitele lesní moudrosti...308 // 4. V čem spočívá výchovný styl náčelníka?...308 // 5. O co se opírá náčelnická autorita?...310 // 6. Společenské zázemí organizace výchovné práce v kmeni...312 // III. Individuální výchovné působení...314 // 7. Co je předmětem a cílem výchovy?...314 // 8. Výchova z očí do očí...316 // 9. Ochrana osobnosti v kmeni...318 // IV. Kolektivní výchovné působení...320 // 10. Rod jako malá sociální skupina...320 // 11. Role tradic v kmeni...322 // 12. Nosná vlna života kmene...324 // 12. Lesní moudrost je pro celý život...329 // Závěrem...335 // Doslov... 338

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC